Nieuwe Rijk

Geplaatst op

Dodenboek van Hoenefer, British Museum Londen

Direct naar: 19de dynastie.
Direct naar: 20ste dynastie.

18de dynastie

Het Egyptisch Dodenboek
Datering: vanaf de 18de dynastie tot en met de Romeinse Tijd
Wikipedia: Book of the Dead.
De Nederlandse sjabti-deskundige Dik van Bommel heeft aan zijn informatieve website ushabtis.com over de bekende Egyptische mummievormige beeldjes een belangrijk deel toegevoegd. Om de sjabti’s in een betere historische context te kunnen plaatsen, heeft hij vele exemplaren van het Egyptische Dodenboek gefotografeerd en in een hoge resolutie beschikbaar gesteld. U treft een overzicht aan van papyri die voornamelijk worden bewaard in het Egyptisch Museum in Caïro. De hiërogliefenteksten worden in een hoge resolutie weergegeven. Bekijk de papyri via de website ushabtis.com/papyri.
De University of California in Berkeley heeft onder leiding van Rita Lucarelli een website ontwikkeld waarbij mummiekisten en sarcofagen die zijn voorzien van spreuken uit het Dodenboek in 3D kunnen worden bekeken. Iedere kist of sarcofaag krijgt een introductietekst over de vondstomstandigheden en de huidige locatie. Daarna wordt de context gereconstrueerd met betrekking tot plaats van herkomst en de datering. Soms wordt ook de familieverwantschap besproken. Daarna wordt aangegeven welke namen van zowel privépersonen als van goden op de kist voorkomen. Dan volgt de transliteratie en de Engelse vertaling van de betreffende spreuken uit het Dodenboek. Ook volgt vaak nog een woordenlijst: The Book of the Dead in 3D.
Duitstalige publicatie uit 1842 door Carl Richard Lepsius van het Dodenboek Turin 1791 van Ioeëfanch uit het Museo Egizio te Turijn: Lepsius Das Todtenbuch der Ägypter.
Duitstalige database van de Universiteit van Bonn: Database Totenbuch.
Engelstalig overzicht van de spreuken 1-190: Book of the Dead Spells.
Engelstalig overzicht via Wikipedia van de spreuken 1-189: List of Book of the Dead Spells.
Engelse vertaling door Thomas George Allen in OIP 82, 1960. The Egyptian Book of the Dead: Documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago: The Egyptian Book of the Dead.
Transliteratie en Duitse vertaling van alle spreuken zijn beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Totenbuch.

Amdoeat
Datering: vanaf de 18de dynastie
Wikipedia: Amduat.
Achtergrondinformatie via de website kemet.nl: Het Amdoeat.
E.A. Wallis Budge, The Book of Am-Tuat, 1905: The Book of Am-Tuat.
Werner Forman and Stephen Quirke, Hieroglyphs and the Afterlife in Ancient Egypt. Norman: University of Oklahoma Press, 1996.
Erik Hornung trans. David Lorton, The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Cornell University Press, 1999.
Theodore Abt and Erik Hornung, Knowledge for the Afterlife – the Egyptian Amduat – a quest for immortality, Living Human Heritage Publications, Zürich 2003.
Theodore Abt and Erik Hornung: The Egyptian Amduat. The Book of the Hidden Chamber. Engelse vertaling door David Warburton. Living Human Heritage Publications, Zürich 2007. (Afbeeldingen, hiërogliefen, transcriptie en Engelse vertaling).
Wim van den Dungen, Amduat, the Book of the Hidden Chamber or the Twelve Hours of the Night and the Midnight Mystery, Antwerpen 2012: Amduat.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Amdoeat.

Poortenboek 
Datering: vanaf de 18de dynastie
Wikipedia: Book of Gates.
Achtergrondinformatie over het Poortenboek via de website kemet.nl: Het graf van Ramses I.
E.A. Wallis Budge, The Book of Gates, 1905: The Book of Gates.
Erik Hornung trans. David Lorton, The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Cornell University Press, 1999.
Theodore Abt and Erik Hornung, The Egyptian Book of Gates, Living Human Heritage Publications, Zürich 2014.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Poortenboek.

Teksten uit Deir el-Medina
Datering: Nieuwe Rijk
Deir el-Medina is de moderne naam voor het oud Egyptische arbeidersdorp gelegen aan de westoever van de Nijl tegenover het oude Thebe, de huidige stad Loeksor. Het dorp werd bewoond door werklieden die verantwoordelijk waren voor de bouw en inrichting van de koningsgraven van het Nieuwe Rijk. Opgravingen te Deir el-Medina hebben een enorme hoeveelheid voorwerpen en teksten geschreven op ostraka of papyri opgeleverd. Zij bieden een uniek inzicht in het dagelijks leven van deze oude Egyptische werkgemeenschap. Deze teksten zijn vrijwel uitsluitend in het hiëratisch schrift opgesteld. De volgende drie websites vormen een schat aan informatie over deze documenten. Vaak zijn foto’s of facsimile tekeningen van de ostraka en papyri terug te vinden. Ook zijn vele documenten getranscribeerd, dat wil zeggen omgezet naar hiërogliefentekst. Van vrijwel alle in deze databases opgenomen teksten is de transliteratie en vertaling in het Duits of Engels te vinden.
De Ludwig-Maximilians-Universität München heeft een uitgebreide database van ostraka die in Deir el-Medina en het gebied ten westen van het Ramesseum (Qoerna) zijn aangetroffen. Deze documenten worden tegenwoordig in het Neues Museum te Berlijn bewaard: Deir el-Medina Online, München
De Universiteit Leiden heeft een database van vrijwel alle overige ostraka en papyri die in Deir el-Medina zijn aangetroffen: Deir el-Medina Database, Leiden
Het Griffith Institute in Oxford heeft een checklist van de uit Deir el-Medina afkomstige en getranscribeerde hiëratische documenten die zich in hun archieven bevinden: Griffith Institute, Oxford.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Berichten uit de Plaats van de Waarheid.

Liefdespoëzie
Datering: 18de dynastie
Drie manuscripten met liefdesgedichten zijn overgeleverd. Het zijn Papyrus Chester Beatty I, Papyrus Harris 500 en enkele potscherven met de nummers 1266 en 25218 van een vaas uit het Egyptisch Museum in Cairo.
Van deze manuscripten is Papyrus Chester Beatty I het best bewaard gebleven. De papyrus is voorzien van een goed leesbare hiëratische tekst en wordt bewaard in The Chester Beatty Library te Dublin. Het document werd in 1931 bij Emery Walker, Ltd in Londen gepubliceerd door Alan H. Gardiner onder de titel: Papyrus with a Mythological Story, Love-songs and other Miscellaneous Texts. The Chester Beatty Papyri No. 1. Het omvat samen met andere teksten drie verzamelingen liefdesgedichten.
Bernard Mathieu, La Poésie amoureuse de l’Égypte ancienne. Recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire, Bibliothèque d’études 115, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire, 1996.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Liefdespoëzie.

Medisch Papyrus pEbers
Datering: 18de dynastie, regering van Ahmose I
De facsimile weergave door Georg Ebers in Papyros Ebers, Das Hermetische Buch uber dei Arzeneimittel der Alten Ägypter uit 1875.
Fotografische en facsimile weergave van alle 98 kolommen van het hiëratische papyrus verspreid over 28 platen: Papyrus Ebers.
Commentaar op het medische papyrus door Carl H. van Klein in The medical features of the Papyrus Ebers, Chicago 1905: The medical features of the Papyrus Ebers.
Duitse vertaling door Heinrich Joachim in Papyros Ebers: Das älteste Buch über Heilkunde, 1890: Papyros Ebers: Das älteste Buch über Heilkunde.
Duitse beschrijving van pEbers met een facsimile weergave en een transcriptie naar hiërogliefenschrift en een Duitse vertaling: Papyrus Ebers.
Transliteratie en Duitse vertaling is gedeeltelijk beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: pEbers.
Foto’s en enkele facsimile’s van Papyrus Ebers via Papyrus Projekt: Papyrus Ebers via Papyrus Projekt.
Duitse vertaling en commentaar  van Papyrus Ebers: Übersetzung Papyrus Ebers.

De biografie van admiraal Ahmose uit zijn graf te El-Kab
Datering: 18de dynastie, regering van Ahmose I
Hiërogliefentekst, transliteratie, Engelstalige woordenlijst en grammaticale uitleg door Gabor Thot: The Autobiography of Admiral Ahmose en The Autobiography of Admiral Ahmose en The Autobiography of Admiral Ahmose.
Hiërogliefentekst, transliteratie, Duitse vertaling: Übersetzung Ahmose.

De stèle van Ahmose uit Abydos / Tetisjeri stèle (Caïro CG 34002)
Datering: 18de dynastie, regering van Ahmose I
Foto in Hellmut Brunner, Hieroglyphische Chrestomathie, Wiesbaden, 1965, pl. 14
Foto van het bovenste deel: Stela Tetisheri.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 26-29: Urkunden IV – Tetisheri.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 33-37.
Duitse vertaling in Kurt Sethe, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 1-4, Leipzig, 1914, pp. 14-16.
Transcriptie, Duitse vertaling en commentaar door Peter Beylage, Aufbau der königlichen Stelentexte: vom Beginn der 18. Dynastie bis zur Amarnazeit, Wiesbaden, 2002, pp. 1-9, 559-562.
Rolf Gundlach, Der Denkstein des Königs Ahmose. Zur Inhaltsstruktur der Königsnovelle, in Jan Assmann, Erika Feucht, Reinhard Grieshammer, Fragen an die altägyptische Literatur. Studien zum Gedenken an Eberhard Otto, Wiesbaden, 1977, pp. 217-239.

De donatiestèle van Ahmes-Nefertari
Datering: 18de dynastie, regering van Ahmose I
Lijntekening, Franse vertaling en commentaar door Michel Gitton, La résiliation d’une fonction religieuse: Nouvelle interprétation de la stèle de donation d’Ahmès Néfertary, in BIFAO, vol. 76, pp. 65-89: La stèle de donation d’Ahmès Néfertary.
Hiërogliefentekst in Wolfgang Helck, Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie, 2nd rev. ed., Wiesbaden, 1983, pp. 100-103.
Bernadette Menu, La stèle d’Ahmès Nefertary dans son contexte historique et juridique. A propos de M. Gitton, La résiliation d’une fonction réligieuse: nouvelle interprétation de la stéle de donation d’Ahmès Nefertary, in BIFAO, vol. 77, pp. 89-100: La stéle de donation.
Michel Gitton, Nouvelles remarques sur la stèle de donation d’Ahmes Néfertary, in BIFAO, vol. 79, pp. 327-331: La stéle de donation.
Engelse vertaling door Betsy Bryan, Property and the God’s Wives of Amun: Donation Stela.
Transcriptie, Duitse vertaling en commentaar door Peter Beylage, Aufbau der königlichen Stelentexte: vom Beginn der 18. Dynastie bis zur Amarnazeit, Wiesbaden, 2002, pp. 403-411, 743-745.
Marcella Ft, Une nouvelle enquête sur la stèle d’Ahmès-Néfertari, in ZÄS, vol. 129, pp. 152-165 (2002).

De kroning van Thoetmoses I (Caïro CG 34006, Berlin 13726)
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses I
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 54-60.
Duitse vertaling in Kurt Sethe, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 1-4, Leipzig, 1914, pp. 41-42.
Andrea Klug, Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenhotep III, Brepols, 2002, pp. 65-70.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 79-81: Kroningsstèle Thoetmoses I.

De Abydos stèle van Thoetmoses I (Caïro CG 34007)
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses I
Lijntekening in Auguste Mariette, Abydos. Description des fouilles exécutées sur l’emplacement de cette ville, tome deuxième, Paris, 1880, pl. 31: Abydos stèle Thoetmoses I.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 94-103: Urkunden IV – Abydos stèle Thoetmoses I.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 90-98.
Duitse vertaling door Kurt Sethe, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 1-4, Leipzig, 1914, pp. 48-52.
transliteratie, Duitse vertaling en commentaar door Beate Hofmann, Die Königsnovelle. Strukturanalyse am Einzelwerk, Wiesbaden, 2004, pp. 132-140.

De Northampton stèle van generaal Djehoety
Datering: 18de dynastie, regering van Hatsjepsoet
Foto in William Compton Northampton, Marquis of, Report on some excavations in de Theban necropolis during the winter of 1898-9, London, 1908, pl. I: Stèle van generaal Djehoety.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 419-431: Northampton stèle van generaal Djehoety.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 369-378.

De obelisken van Hatsjepsoet in de tempel van Karnak
Datering: 18de dynastie, regering van Hatsjepsoet
Lijntekeningen: LD II, 22-24
LD II, 22 – staande obelisk (noord- en westzijde): Obelisk van Hatsjepsoet.
LD II, 23 – staande obelisk (zuid- en oostzijde): Obelisk van Hatsjepsoet.
LD II, 24 – omgevallen obelisk (24 a-c), inscriptie op het voetstuk (24 d): Obelisk van Hatsjepsoet.
Foto van de inscriptie op het voetstuk – westzijde: Obelisk van Hatsjepsoet.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 357-373: Urkunden IV – Obelisk van Hatsjepsoet.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 304-321.
Engelse vertaling: Lichtheim II, 25-29.
Hiërogliefentekst, foto, transliteratie en Engelse vertaling van de inscripties op de staande obelisk: Obelisk van Hatsjepsoet.
Zelfde website met Spaanse vertaling: Obelisk van Hatsjepsoet.
Beschrijving en Duitse vertaling van de inscripties op de staande obelisk gebaseerd op: Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, pp. 29-30: Urkunden IV – Obelisk van Hatsjepsoet.
Duitse vertaling van de inscriptie op het voetstuk: TUAT II, 545-548.
William Stevenson Smith, Two Fragments from Hatshepsut’s Karnak Obelisk, in Bulletin of the Museum of Fine Arts in Boston, vol. XL, pp. 45-49 (1942).
Transliteratie en Duitse vertaling via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Nördlicher Obelisk zwischen dem 4. und 5. Pylon in Karnak.

De wijding van de obelisken door Hatsjepsoet (blok 302 van de Rode Kapel)
Datering: 18de dynastie, regering van Hatsjepsoet
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 374-375: Urkunden IV – Obelisk van Hatsjepsoet.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, section 305.
Foto en Engelse vertaling: Obelisk van Hatsjepsoet.
Foto en Duitse vertaling: Obelisk van Hatsjepsoet.

Teksten van Hatsjepsoet en Thoetmoses III in de ‘Kleine Tempel’ van Medinet Haboe
Datering: 18de dynastie, regering van Hatsjepsoet en Thoetmoses III
Hiërogliefen, Engelse vertaling en commentaar: Hatsjepsoet en Thoetmoses III in Medinet Haboe.

Graffito van Senenmoet op het eiland Sehel over het werk aan de (verdwenen) obelisken van Hatsjepsoet
Datering: 18de dynastie, regering van Hatsjepsoet
Lijntekening en Engelse vertaling gebaseerd op Dariusz Niedziólka, Some Remarks on de Graffito of Senenmut at Aswan, Proceedings of the first Central European Conference of Young Egyptologists. Egypt 1999: Perspectives of Research, Warsaw 7-9 June 1999, Warsaw, 1999, pp. 85-104: Graffito van Senenmoet op het eiland Sehel.
Lijntekening en Duitse vertaling: Graffito van Senenmoet op het eiland Sehel.

De mythe over de goddelijke geboorte
Deir el-Bahri versie (Hatsjepsoet) D
Datering: 18de dynastie, regering van Hatsjepsoet
Hellmut Brunner, Die Geburt des Gottkönigs. Studien zur Überlieferung eines altägyptischen Mythos, 2nd rev. ed., Wiesbaden, 1986.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 216-234: Urkunden IV – goddelijke geboorte Hatsjepsoet.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 187-212.
Lijntekeningen Édouard Naville, de temple of Deir el Bahari, Part II; London, 1896, pls. XLVI-LV en Engelse beschrijving: Goddelijke geboorte Hatsjepsoet.
en met Duitse beschrijving: Goddelijke geboorte Hatsjepsoet.
Lijntekeningen Arne Eggebrecht (ed.), L’Égypte Ancienne, Paris, 1986, p. 122 en Franse vertaling (gedeeltelijk) Claire Lalouette, Textes sacrés et Textes profanes de l’ancienne Égypte, vol. 1, Paris, 1984, pp. 30-35.
Duitse vertaling in Kurt Sethe, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 1-4, Leipzig, 1914, pp. 100-109.
Duitse vertaling in TUAT III, 991-1005.
Loeksor versie (Amenhotep III) L
Datering: 18de dynastie, regering van Amenhotep III.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 1713-1721.
Lijntekeningen: LD III, 74-75
LD III, 74: Goddelijke geboorte Amenhotep III.
Engelse vertaling door Benedict G. Davies, Egyptian Historical Records of the Later Eighteenth Dynasty, Fascicle IV, Translated uit W. Helck, Urkunden der 18. Dynastie, Heft 20, Warminster, 1992.
Duitse vertaling door Wolfgang Helck, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Berlin, 1984, pp. 224-228.
Ramesseum versie (Ramses II) M
Datering: 19de dynastie, regering van Ramses II
Hiërogliefentekst: KRI II, 665-667; Engelse vertaling: RITA II, 446-447; commentaar: RITANC II, 440-441.
Karnak versie (tempel van Chonsoe) K
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses IV (volgens Hellmut Brunner) of 21ste dynastie (volgens Georg Nagel).

De Speos Artemidos inscriptie van Hatsjepsoet
Datering: 18de dynastie, regering van Hatsjepsoet.
LÄ V, 1138-1139, Speos Artemidos
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 383-391: Urkunden IV – Speos Artemidos Hatsjepsoet.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 296-303.
Engelse vertaling gebaseerd op James P. Allen, The Speos Artemidos Inscription of Hatshepsut, in BES, vol. 16, pp.1-17 (2002) met bibliografie: Speos Artemidos Hatsjepsoet.
Franse vertaling van regels 35-39: Speos Artemidos Hatsjepsoet.
Duitse vertaling in Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, pp. 41-47.
Literatuur: Hans Goedicke, The Speos Artemidos inscription of Hatshepsut en Related Discussions, Baltimore, 2004.

De poetische stèle van Thoetmoses III (CG 34010)
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses III
Foto in Kurt Lange, Max Hirmer, Ägypten, München, 1978, pl. 143 met een Duitse vertaling, pp. 86-88.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 610-619: Urkunden IV – poetische stèle Thoetmoses III.
Hiërogliefentekst, transliteratie, Engelstalige woordenlijst en grammaticale uitleg door Gabor Thot: Poetische stèle Thoetmoses III en Poetische stèle Thoetmoses III.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 655-662.
Engelse vertaling Lichtheim II, 35-39.
Jürgen Osing, Zur Poetischen Stele Thoetmoses III., in Jan Assmann, Elke Blumenthal (eds.), Literatur und Politik im pharaonischen und ptolemäischen Ägypten, Le Caire, 1998, pp. 75-86.
Andrea Klug, Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenhotep III, Brepols, 2002, pp. 111-120.

De tempelfestival kalender van Thoetmoses III in Karnak
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses III.
Lijntekening en Franse vertaling door Auguste Mariette, Karnak. Étude topographique et archéologique avec un appendice comprenant les principaux Textes hiéroglyphiques découverts ou recueillis pendant les fouilles exécutées à Karnak. Planches, Leipzig, 1875, pl. 14, pl. 15, pl. 16 en vertaling pp. 48-52: Tempelfestival kalender.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 155-176; 176-177: Tempelfestival kalender.
Engelse vertaling door Sherif el-Sabban, Temple Festival Calendars of Ancient Egypt, Liverpool, 2002, pp. 17-19.
Duitse vertaling in Kurt Sethe, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 1-4, Leipzig, 1914, pp. 75-84.

De obelisk van Thoetmoses III uit Heliopolis, tegenwoordig in het Central Park te New York
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses III
Lijntekeningen in Champollion Le Jeune, Monuments de l’Égypte et de la Nubie, vol. 4, Paris, 1845, pl. 444: Obelisk van Thoetmoses III.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 592-594: Obelisk van Thoetmoses III.
Charles E. Moldenke, The New York Obelisk. Cleopatra’s Needle, New York, 1891 – VIII, pp. 202: The New York Obelisk.
Engelse vertaling (gedeeltelijk) in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 634-636.
Duitse vertaling in Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, pp. 156-157.

De obelisk van Thoetmoses III, tegenwoordig in Istanboel
Oorspronkelijk ten zuiden van de 7de pyloon van de tempel van Karnak.
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses III.
Gerda Bruns, Der Obelisk und seine Basis auf dem Hippodrom zu Konstantinopel, in Istanbuler Forschungen, vol. 7 (1925).
Erik Iversen, Obelisks in Exile, Vol. II: de Obelisks of Istanbul en England, Copenhagen, 1972, chapter: The Hippodrome Obelisk, pp. 9-33.
Lijntekening in Johann Christoph Volkamer, Obeliscus Constantinopolitanus oder kurtze Erklärung des zu Constantinopol auf der Renn-Bahn stehenden, nun aber auch in der nürnbergischen Vorstadt Gostenhof nachgehauenen und aufgerichteten Obelisci, Nürnberg, 1708.
Lijntekening in Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d’autres pays circonvoisins, vol. 1, Amsterdam-Utrecht, 1776, pl. IV: Obelisk van Thoetmoses III.
Lijntekening in LD III, p. 60: Obelisk van Thoetmoses III.
Foto’s en hiërogliefentekst: Obelisk van Thoetmoses III.
Hiërogliefentekst en informatie over de oorspronkelijke plaats van de obelisk in Urk. IV, pp. 586-589: Obelisk van Thoetmoses III.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 629-631.
Duitse vertaling door Elke Blumenthal in Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, pp. 152-153.
Fragment van een obelisk in Karnak
Hiërogliefentekst in Urk. IV, p. 589: Obelisk van Thoetmoses III.
Duitse vertaling door Elke Blumenthal in Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, p. 154.
De pendant van de obelisk van Thoetmoses III in een reliëf in Karnak.
Lijntekening in Walter Wreszinski, Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte, vol. 2, Leipzig, 1935, pl. 33.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, pp. 641-643: Obelisk van Thoetmoses III.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, section 624.
Duitse vertaling door Elke Blumenthal in Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, pp. 187-188.

De slag bij Megiddo
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses III, regeringsjaren 22-23.
LÄ IV, 1-3, Megiddo.
Hans Goedicke, de Battle of Megiddo, Halgo, Baltimore, 2001
Donald B. Redford, de Wars in Syria en Palestine of Thoetmoses III, Brill, Leiden, 2003.
De annalen van Thoetmoses III
Lijntekeningen in LD III, 31b-32
LD III, 31 – b, kolommen 1-67: Annalen van Thoetmoses III.
LD III, 32, kolommen 1-32: Annalen van Thoetmoses III.
Hiërogliefentekst (gedeeltelijk) in Champollion Le Jeune, Monuments de l’Égypte et de la Nubie: notices descriptives conformes aux manuscrits autographes rédigés sur les lieux, vol. 2, Paris, 1889, pp. 154-159; p. 154: Annalen van Thoetmoses III.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, pp. 645-667: Annalen van Thoetmoses III.
Engelse vertaling door Samuel Birch, Account of the Battle of Megiddo, in Records of the Past, vol. II, London, 1874, pp. 29-43: Annalen van Thoetmoses III.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 407-437.
Engelse vertaling: Lichtheim II, 29-35.
Duitse vertaling in Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, pp. 188-197.
Duitse vertaling door Heike Sternberg-el Hotabi, in TUAT-NF 2, 212-220.
De Gebel Barkal stèle (Boston MFA 23.733), regels 18-27.
Foto: Gebel Barkal stèle. Detail: Gebel Barkal stèle.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, pp. 1234-1236.
Transliteratie en Engelse vertaling door Mark-Jan Nederhof: Gebel Barkal stèle.
Duitse vertaling door Wolfgang Helck, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Berlin, 1984, pp. 8-9.
De Armantstèle van Thoetmoses III (Caïro JE 67377)
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 1243-1247, ook in de Buck, Egyptian Readingbook, Leiden, 1970, pp. 64-65.
Transliteratie en Engelse vertaling door Mark-Jan Nederhof: Armantstèle.
De eerste lijntekening van de stèle door R. Mond en O. Myers, Temples of Armant. A preliminary Survey, London (EES Memoir 43), 1940, pl. 103, herdruk in Eric H. Cline, David O’Connor (eds.). Thoetmoses III. A Biography, Ann Arbor, 2006, fig. 12.7.
Duitse vertaling door Wolfgang Helck, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Berlin, 1984, pp. 14.
Transliteratie, Duitse vertaling en commentaar door Andrea Klug, Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenhotep III, Brepols, 2002, pp. 151-158.
Transcriptie, Duitse vertaling en commentaar door Peter Beylage, Aufbau der königlichen Stelentexte: vom Beginn der 18. Dynastie bis zur Amarnazeit, Wiesbaden, 2002, pp. 157-169, 648-651.

De kanaalinscriptie van Thoetmoses III
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses III, jaar 50
Lijntekening in J. de Morgan, U. Bouriant, G. Legrain, G. Jéquier, A. Barsanti, Catalogue des monuments et inscriptions de l’Egypte antique. Première série, Haute Egypte. vol. I, Vienne, 1894, p. 85, no. 18: Kanaalinscriptie van Thoetmoses III.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, pp. 814-815: Kanaalinscriptie van Thoetmoses III.
Hiërogliefentekst in A. de Buck, Egyptian Readingbook. Exercises en Middle Egyptian Texten, Leiden, 1970, p. 46.
Transliteratie en Engelse vertaling door Mark-Jan Nederhof: Kanaalinscriptie van Thoetmoses III.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 649-650.
Duitse vertaling door Frank Steinmann in Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, pp. 263-264.
Transliteratie, Duitse vertaling en commentaar door Andrea Klug, Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenhotep III, Brepols, 2002, pp. 165-166.

De biografie van Amenemheb genaamd Mahoe (TT85)
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses III en Amenhotep II
Hiërogliefentekst in P. Virey, The Official Life of an Egyptian Officer from the Tomb of Amen-em-heb at Thebes. A. H. Sayce (ed.) Records of the Past, Series 2, Vol.IV, 1890.

De droomstèle van Thoetmoses IV
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses IV
Lijntekening van de Stèle: LD III, 68: Droomstèle.
Lijntekening van de situatie in Gizeh tijdens de expeditie van Lepsius: Droomstèle.
Foto van de stèle: Droomstèle.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 1539a-1544.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 810-815.
Engelse vertaling door Jacques Kinnaer: Dream Stela – Translation.
Transliteratie, Engelse vertaling en commentaar van regels 8-13 in Szpakowska, Kasia. Behind Closed Eyes: Dreams en Nightmares in Ancient Egypt. Swansea: de Classical Press of Wales, 2003, pp. 12-14.
Duitse vertaling in Christine El-Mahdy: Tutanchamun – Leben und Sterben des jungen Pharaos, München, 2000 gebaseerd op Wolfgang Helck, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Berlin, 1984, pp. 140-143.
Franse vertaling in François Chabas, Oeuvres diverses, vol. 5, Paris, 1909, pp. 475-479 BA 5283: oorspronkelijke publicatie uit 1883: Droomstèle.
Andrea Klug, Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenhotep III, Brepols, 2002, pp. 296-304.

De Konosso stèle van Thoetmoses IV
Datering: 18de dynastie, regeringsjaar 8 van Thoetmoses IV
Hiërogliefentekst in J. de Morgan, U. Bouriant, G. Legrain, G. Jéquier, A. Barsanti, Catalogue des monuments et inscripties de l’Egypte antique. Première série, Haute Egypte. Tome premier, de la frontière de Nubie à Kom Ombos, Adolphe Holzhausen, Vienne, 1894, pp. 65-67: Konosso stèle.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 1545-1548.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 823-829.
Engelse vertaling door Barbara Cumming, Egyptian Historical Records of the Eighteenth Dynasty, Fascicle 3, Warminster, 1984, pp. 251-252.
Duitse vertaling door Frank Kammerzell in TUAT II, 111-112.
Transliteratie, Duitse vertaling en commentaar door Andrea Klug, Königliche Stelen in der Zeit von Ahmose bis Amenhotep III, Brepols, 2002, pp. 345-352.
Transliteratie en Duitse vertaling door Peter Beylage, Aufbau der königlichen Stelentexte der 18. Dynastie bis zur Amarnazeit, Teil 1: Transkription und Übersetzung der Texte, Wiesbaden, 2002, pp. 29-37.
Transliteratie, Duitse vertaling en analysis door Beate Hofmann, Die Königsnovelle. Strukturanalyse am Einzelwerk, Wiesbaden, 2004, pp. 269-276.

De gedenkscarabeën van Amenhotep III
Datering: 18de dynastie, regering van Amenhotep III.
Maak een gratis account aan bij archive.com en raadpleeg C. Blankenberg-van Delden, The Large Commemorative Scarabs of Amenophis III, Leiden, 1969.
Maak een gratis account aan bij archive.com en bekijk de hiërogliefentekst, transliteratie en Engelse vertaling in A. de Buck, Egyptian Readingbook, Leiden, 1970, pp. 65-67.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 1737-1741.
Engelse vertaling door Samuel Birch, Scarabaei of Amenhotep III in Records of the Past, vol. XII, London, 1881, pp. 37-41.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 860-869.
Duitse vertaling door Wolfgang Helck, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Berlin, 1961, pp. 234-235.
De huwelijks-scarabeeën
Foto en transliteratie van de scarabee uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden Huwelijksscarabee Amenhotep III in het RMO.
Foto uit het British Museum EA64661: Scarab commemorating Marriage Queen Tiye.
Foto uit het Walters Museum Baltimore: Huwelijksscarabee Amenhotep III – Baltimore.
Lijntekening van Louvre, N 787 E in Eduard Naville (ed.), Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, tekst, vol. 1, Leipzig, 1897, p. 11: Huwelijksscarabee Amenhotep III – Louvre.
University College London UCL 12259.
Foto uit het Museo Civico Bologna KS 2454 met links de huwelijks-scarabee en rechts de helft van een leeuwenjacht-scarabee: Gedenkscarabeeën Amenhotep III – Bologna.
De stierenjacht-scarabeeën
Foto uit het British Museum BM 55585 in E. A. Wallis Budge, Tutankhamen: Amenism, Atenism en Egyptian Monotheism, New York, 1923, pl. VI: Stierenjacht-scarabee Amenhotep III – British Museum.
Hiërogliefentekst en Engelse vertaling in Sir Wallis Budge, The Dwellers on de Nile, London, 1926.
Foto uit het Cleveland Museum of Art 1984.36 en Engelse vertaling: Stierenjacht-scarabee Amenhotep III – Cleveland Museum.
De leeuwenjacht-scarabeeën
Zwart-wit foto Museum of Fine Arts, Boston 04.1810: Leeuwenjacht-scarabee Amenhotep III – MFA Boston.
Foto uit het British Museum EA64661: Scarab commemorating Lion Hunt.
Foto uit het British Museum EA29438: Scarab commemorating Lion Hunt.
Liverpool Museum M12400.
Giloechepa scarabeeën
Foto uit het British Museum EA68507: Scarab commemorating the Arrival of Gilukhepa.
De Meer-scarabeeën
Foto uit het British Museum EA65428: Scarab commemorating the Construction of a Lake.
Metropolitan Museum of Art 35.2.1.
Museum of Fine Arts, Boston: Seth K. Sweetser Fund 1972.873.
University College London UCL 12262 fragment.

De stèle van Soety en Hor (BM EA 826)
Datering: 18de dynastie, regering van Amenhotep III
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Hymnen aan de Aton.
Foto en hiërogliefentekst in I. E. S. Edwards, British Museum.
Hiërogliefenteksten uit Egyptian Stèlae, etc., Part VIII, London, 1939, pp. 22-25, pl. XXI.
Foto’s, hiërogliefentekst en Franse vertaling door Alexandre Varille, L’hymne au soleil des architectes d’Aménophis III Souti et Hor, in BIFAO, vol. 41, pp. 25-30: Stèle van Soety en Hor.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 1943-1947.
Transliteratie en Engelse vertaling door Mark-Jan Nederhof: Stèle van Soety en Hor.
Engelse vertaling door E.A.W. Budge, Tutankhamen. Amenism, Atenism en Egyptian Monotheism, New York, 1923, pp. 46-54: Stèle van Soety en Hor.
Engelse vertaling in Lichtheim II, 86-89.
Duitse vertaling door Jan Assmann, in TUAT II, 844-846 ÄHG, no. 89.
Steven Blake Shubert, Double Entendre in the Stela of Suty and Hor, in Gary N. Knoppers, Antoine Hirsch (eds.), Egypt, Israel, and the Ancient Mediterranean World. Studies in Honor of Donald B. Redford Festschrift Redford, Leiden, 2004, pp. 143-165.

Hiëratische inscripties in de steengroeve van Amenhotep III te Qoerna
Datering: 18de dynastie, regering van Amenhotep III
Transliteratie en Engelse vertaling door Shin-ichi Nishimoto, Sakuji Yoshimura, and Jiro Kondo in ‘Hieratic Inscriptions from the Quarry at Qurna: an interim Report’, BMSAES 1 (2002), p.14-25.

De Amarna-correspondentie
Datering: 18de dynastie, regering van Amenhotep III en Achnaton
De Amarna-correspondentie behelst een verzameling van honderden kleitabletten waarin spijkerschrift is gegraveerd. Deze kleitabletten zijn aangetroffen in Tell el-Amarna, de kortstondige hoofdstad van het oude Egypte tijdens het bewind van Achnaton. Omdat Egypte buiten het gebied ligt waar het spijkerschrift zich ontwikkelde, getuigen deze zogenoemde Amarna-brieven van het gebruik van het Mesopotamische spijkerschrift en de Akkadische taal, der Lingua Franca van het oostelijke Middellandse Zeegebied in deze periode. Het merendeel van de tabletten zijn brieven (vandaar de moderne aanduiding ‘Amarna-brieven’), geschreven door heersers van de landen ten noorden van Egypte. Hoewel we dus niet met hiërogliefenschrift van doen hebben, zijn deze teksten in spijkerschrift van cruciaal belang voor de studie over de Amarna-periode.
Achtergrondinformatie in het Engels door het Metropolitan Museum of Art in New York: The Amarna Letters.
De complete transliteratie en Engelse vertaling van de Amarna-brieven: The El-Amarna Correspondence.

De grensstèles van Tell el-Amarna
Datering: 18de dynastie, regering van Achnaton.
William J. Murnane, Charles C. van Siclen III, The Boundary Stelae of Achnaton, London / New York, 1993.
Artikel door William Murnane over het El-Amarna Boundary Stelae Project: Grensstèles van Amarna.
Informatie via Amarna Project.
De vroege proclamatie
Lijntekening van stèle K met 25 regels tekst – in LD III, 110b: Vroege proclamatie.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 1965-1980.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 952-957 (Murnane, van Siclen III, p. 6).
Engelse vertaling door William J. Murnane, texts from the Amarna Period in Egypt, Atlanta, Georgia, 1995, pp. 73-81.
Duitse vertaling door Wolfgang Helck, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Berlin, 1984, pp. 338-344.
De late proclamatie
Foto van stèle S (Murnane, van Siclen III, p. 80): Late proclamatie.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 1981-1990.
Transliteratie en Nederlandse vertaling door Huub Pragt (gebaseerd op verscheidene grensstèles): Grensstèles van Achetaton.
Transliteratie en Engelse vertaling (gebaseerd op Stèle S).
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. II, Chicago, 1906, secties 958-972.
Engelse vertaling (gebaseerd op stèle S): Lichtheim II, 48-51.
Engelse vertaling door William J. Murnane, teksten uit de Amarna Period in Egypt, Atlanta, Georgia, 1995, pp. 81-86.
Duitse vertaling door Wolfgang Helck, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Berlin, 1984, pp. 344-347.
Lijntekening van de lunet van stèle N in LD III, 110a: Late proclamatie.
Grensstèle met koningin Nefertiti en prinses Maketaton, een fragment van stèle N nu in het Nelson-Atkins Museum of Art in Kansas City: Grensstèle N.

Teksten uit de rotsgraven in Tell el-Amarna
Datering: 18de dynastie, regering van Amenhotep IV / Achnaton.
The rock tombs of El Amarna: Part I. The Tomb of Meryra (1903), door Norman de Garis Davies: The Tomb of Meryra.
The rock tombs of El Amarna: Part II. The Tombs of Panehesy and Meryra II (1905), door Norman de Garis Davies: The Tombs of Panehesy and Meryra II.
The rock tombs of El Amarna: Part III. The Tombs of Huya and Ahmes (1905), door Norman de Garis Davies: The Tombs of Huya and Ahmes.
The rock tombs of El Amarna: Part IV. The Tombs of Penthu, Mahu, and others (1906), door Norman de Garis Davies: The Tombs of Penthu, Mahu, and others.
The rock tombs of El Amarna: Part V. Smaller Tombs and Boundary Stelae (1908), door Norman de Garis Davies: Smaller Tombs and Boundary Stelae.
The rock tombs of El Amarna: Part VI. The Tombs of Parennefer, Tutu, and Aÿ (1908), door Norman de Garis Davies: The Tombs of Parennefer, Tutu, and Aÿ.

Atonhymnen
Datering: 18de dynastie, regering van Amenhotep IV / Achnaton.
Achtergrondinformatie via de website kemet.nl: De Grote Atonhymne.
E.-L. Meyers, A Program of Political Theology in Amarna Tomb Art : Imagery as a Metaphor, Dissertation Abstracts International A, Ann Arbor, 42, 1981-1982
Pierre Grandet, Hymnes de la religion d’Aton (Hymnes du XIVe siècle avant J.C.), Paris, 1995
Echnaton, Sonnenhymnen. Ägyptisch/Deutsch, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 2007. Pb., 128 pp., ills. ISBN: 978-3-15-018492-9, price: EUR 3.60 -.
Hiërogliefentekst en Duitse vertaling van de beide hymnen door Christian Beyer: Sonnenhymnen.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Hymnen aan de Aton.
De Grote Atonhymne
In het graf van Eje te Tell el-Amarna (EA 25).
Lijntekening in The rock tombs of El Amarna: Part VI. The Tombs of Parennefer, Tutu, and Aÿ (1908), door Norman de Garis Davies, pl. XXVII: The Tombs of Parennefer, Tutu, and Aÿ.
Engelse vertaling door Ronald J. Williams in Documents from Old Testament Times edited by D. Winton Thomas, London, 1958, pp. 143-150: Grote Atonhymne.
Engelse vertaling Lichtheim II pp. 96-100.
Engelse vertaling door Erik Hornung, Achnaton and the Religion of Light, Ithaca, 1999.
Engelse vertaling en uitgebreide beschrijving van het graf EA 25 met lijntekeningen uit de Garis Davies: Grote Atonhymne.
Franse vertaling door P. Gilbert: Grote Atonhymne.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Duitse vertaling: Grote Atonhymne.
Duitse vertaling door Jan Assmann: TUAT II, 848-853 similar: ÄHG, no. 92.
Duitse vertaling door Erik Hornung, Altägyptische Dichtung, Stuttgart, 1996, pp. 129-133.
Foto, lijntekening en Spaanse vertaling door Teresa Soria Trastoy.
Spaanse vertaling door Francisco López.
Achtergrondinformatie en gedeeltelijke vertaling van de hymne via de website kemet.nl: Grote Atonhymne.
Bijzonder zijn de pogingen van Orlando Mezzabotta om te komen tot een gevocaliseerde versie van de grote Atonhymne. Naast een overdreven dramatisch stemgeluid komt een transliteratie en Engelse vertaling in beeld. Luister hier naar de: Vocalisation Hymn to the Aten.
De kleine Atonhymne
Lijntekening van de Meryra versie in Norman de G. Davies, de Rock Tombs of El Amarna, vol. I: The tomb of Meryra, London, 1903, pl. XXXVII.
Lijntekening van de Toetoe versie in Norman de G. Davies, de Rock Tombs of El Amarna, vol. VI: The Tombs of Parennefer, Tutu, and Aÿ.
Samenvoeging van alle versies van de kleine Atonhymne in Norman de G. Davies, de Rock Tombs of El Amarna, vol. IV: The tombs of Penthu, Mahu and Others, London, 1906, pls. XXXII-XXXIII: The Tombs of Penthu, Mahu, and others.
Maj Sandman, Texts from the Time of Achnaton, Bruxelles, 1938 (BAe VIII), pp. 10-15.
Engelse vertaling door E.A.W. Budge, Tutankhamen: Amenism, Atenism and Egyptian Monotheism, New York, 1923, pp. 116-121: Kleine Atonhymne.
Engelse vertaling in Lichtheim II, 90-92.
Duitse vertaling door Jan Assmann: TUAT II, 846-848 similar: ÄHG, no. 91.

Een graffito van Pawah in het graf van Païry (TT 139)
Datering: 18de dynastie, co-regentschap tussen Achnaton en Anchcheperoera Neferneferoeaton.
Lijntekening van de hiëratische tekst, hiërogliefentekst en Engelse vertaling door Alan H. Gardiner, The Graffito from the tomb of Pere, in JEA, vol. 14, pp. 10-11 (1928) 10-11 p. 10, pl. v en p. 11, pl. vi: Graffito from the tomb of Pere.
Engelse vertaling en commentaar door Jan Assmann, Ocular Desire in a Time of Darkness. Urban Festivals en Divine Visibility in Ancient Egypt, in Aharon R.E. Agus, Jan Assmann (eds.), Ocular Desire. Sehnsucht des Auges, Yearbook of Religious Anthropology / Jahrbuch für Religiöse Anthropologie, vol. 1, pp. 13-29 (1994).
Engelse vertaling door William J. Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt, Atlanta, Georgia, 1995, pp. 207-208.
Duitse vertaling: ÄHG, no. 147.
Dieter Kessler, Dissidentenliteratur oder kultischer Hintergrund? Teil 1: Überlegungen zum Tura-Hymnus und zum Hymnus in TT 139, in SAK, vol. 25, pp. 161-188 (1998).

De restauratiestèle van Toetanchamon (CG 34183)
Datering: 18de dynastie, regering van Toetanchamon
Foto in kleur van de gehele stèle: Restoration stela.
Achtergrondinformatie via de website kemet.nl: De restauratiestèle van Toetanchamon.
Achtergrondinformatie in het Engels: The Restoration Stela of Tutankhamun.
Nederlandse vertaling door Jaap van Dijk, De restauratiestèle van Toetanchamon, in ‘Zij schreven geschiedenis’ Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten (2500 -100 v Chr.), red. R.J. Demarée en K.R. Veenhof, Mededelingen en Verhandelingen van het VoorAziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux XXXIII, 2003, pp. 226-237. Jubileumboek Ex Oriente Lux ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan: Restauratiestèle.
Hiërogliefentekst: Urk. IV, 2025-2032.
Engelse vertaling door Benedict G. Davies, Egyptian Historical Records of the Later Eighteenth Dynasty, Fascicle VI, Vertaald uit W. Helck, Urkunden der 18. Dynastie, Heft 22, Warminster, 1995 (gedeeltelijk).
Duitse vertaling door Wolfgang Helck, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17-22, Berlin, 1984, pp. 365-368.
Transliteratie en Duitse vertaling via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Restaurationsstele des Tutanchamun.

Raadselteksten op de tweede schrijn van Toetanchamon
De vier vergulde schrijnen die ooit de stenen sarcofaag in het graf van Toetanchamon omsloten, bevinden zich tegenwoordig in het Grand Egyptian Museum in Cairo. Vooral de tweede schrijn vertoont raadselachtige composities. De teksten en voorstellingen die op deze schrijn staan afgebeeld zijn moeilijk te doorgronden. Zij lijken aan te sluiten bij de teksten en voorstellingen uit het Amdoeat, het Poortenboek en het boek van de Aarde. Ook staan in deze composities tal van astronomische verwijzingen opgenomen.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Egyptisch raadselschrift.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Schrijnen van Toetanchamon.

Het anti-corruptiedecreet van Horemheb (CG 34183)
Datering: 18de dynastie, regering van Horemheb
Locatie: De stèle werd aangetroffen door Gaston Maspero in 1882 voor de tiende pyloon van de tempel van Karnak. De stèle is zwaar beschadigd geraakt en staat nog steeds in Karnak opgesteld.
Duitse vertaling en commentaar door Kurt Pflüger, The Edict of King Haremhab, in JNES 5 (1946), pp. 260-276.
Duitse vertaling en commentaar door Wolfgang Helck, Das Dekret des Königs Haremheb, in ZÄS 80 (1955), pp. 109-136, pls. 10-11.
Franse vertaling en commentaar door Jean-Marie Kruchten, Le Décret d’Horemheb (Université Libre de Bruxelles, 1981), 80, p. 91-95.

De grote hymne aan Osiris op de stèle van Amenmose (Louvre C286)
Datering: 18de dynastie.
Foto en Franse vertaling: Stèle cintrée Louvre C286.
Foto van de stèle, hiërogliefentekst, Franse vertaling en commentaar door Alexandre Moret, La légende d’Osiris à l’époque thébaine d’après l’hymne à Osiris du Louvre, in BIFAO, vol. 30, pp. 725-750: La légende d’Osiris.
Engelse vertaling door E.A. Wallis Budge, Legends of the Gods, London, 1912, pp. 96-105: Hymn to Osiris.
Engelse vertaling in Lichtheim II; 81-86.
Duitse vertaling door Jan Assmann, in ÄHG, no. 213.
Foto’s en Spaanse vertaling: Gran Himno a Osiris.

19de dynastie

De mythe over de vernietiging van de mensheid/ het boek van de hemelkoe
Datering: Tekst ontstaan in het Middenrijk aangebracht in koningsgraven uit het Nieuwe Rijk.
Achtergrondinformatie via de website kemet.nl: Vernietiging van de Mensheid.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Teksten Sethy I en Ramses II.
Luister naar de Engelse vertaling van het gedeelte ‘De vernietiging van de mensheid’ uit het boek van de hemelkoe door egyptoloog Dr. Any Butner: Destruction of Mankind.
Foto’s van de hiërogliefentekst in KV 17, het graf van Sethy I door Harry Burton, in Erik Hornung, Das Grab Sethos I., Zürich / München, 1991, pp. 218-223.
Artikel ‘Un nouveau fragment du Livre de la Vache céleste’ door Nadine Guilhou in BIFAO 98 (1998), p. 197-213: Livre de la Vache céleste.
Hiërogliefentekst uit het graf of Sethy I, Franse vertaling Claire Lalouette, textes sacrés et textes profanes de l’Egypte Ancienne, vol. 2, Paris, 1989.
Hiërogliefentekst uit het graf of Sethy I aangevuld met tesktgedeeltes uit de graven van Ramses II en Ramses III door C. Maystre ‘Le Livre de la vache du ciel dans les tombeaux de la vallée des rois’ in BIFAO XL (1941) p.58.
Hiërogliefentekst gebaseerd op de voorgaande publicatie in Adriaan De Buck Egyptian Readingbook, p.123-126.
Transliteratie en Duitse vertaling is beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Himmelskuh.
Engelse vertaling door Alexandre Piankoff, The Shrines of Tut-Ankh-Amon, New York, 1955, pp. 27-34.
Duitse vertaling door Erik Hornung, Der ägyptische Mythos von der Himmelskuh. Eine Ätiologie des Unvollkommenen, Freiburg Schweiz / Göttingen, 1982, pp. 37-48: Mythos von der Himmelskuh.
Hiërogliefentekst in de publicatie uit 1886 van Eugène Lefébure, Les hypogées royaux de Thèbes (Band 1): Le tombeau de Séti Ier: Le tombeau de Séti Ier.
Hiërogliefentekst op de buitenste schrijn uit het graf van Toetanchamon (JE 60664), Engelse vertaling door Piankoff, p. 145 en Duitse vertaling door Hornung, p. 49: Toetanchamon buitenste schrijn.
Hiërogliefentekst in de publicatie uit 1904 van E.A Wallis Budge, Gods of the Egyptians, vol. 1, London, pp. 388-399.
Engelse vertaling in E. A. Wallis Budge, Legends of the Gods, London, 1912, chapter I-V, pp. 14-41 zonder hiërogliefentekst: Legends of the Gods.
Engelse vertaling Lichtheim II, 197-199.
Nederlandse vertaling in J.F. Borghouts, Egyptische Sagen en Verhalen. Bussum 1974, pp. 74-76.
Duitse vertaling in TUAT III, 1018-1037.

Teksten in de cenotaaftempel van Sethy I te Abydos
Datering: 19de dynastie, regering van Sethy I
Foto’s, lijntekeningen, transcriptie naar hiërogliefenschrift, transliteratie en een Franse vertaling van alle teksten in de tempel: Cenotaaftempel van Sethy I.
Goede lijntekeningen, scherpe zwart-wit foto’s en een goede Engelse vertaling van alle teksten in de tempel. Samengesteld door A.M. Calverley, M.F. Broome en A.H. Gardiner. Gepubliceerd in vier delen onder de titel ‘The Temple of King Sethos I at Abydos’ voor de Egypt Exploration Society door The University of Chicago Press in 1925: Sethos I deel 1, Sethos I deel 2, Sethos I deel 3 en Sethos I deel 4.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Teksten Sethy I en Ramses II.

Teksten in de hypostyle hal van Karnak
Datering: 19de dynastie, regering van Sethy I en Ramses II
Lijntekeningen van alle teksten in de hypostyle hal. Samengesteld door Harold Hayden Nelson en William Murnane: Reliëfs in de hypostyle hal.
Engelse vertaling en commentaar door Peter Brand en William Murnane: Vertalingen hypostyle hal.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Teksten Sethy I en Ramses II.

Koningslijsten
Donald B. Redford, Pharaonic King-Lists, Annals en Day-Books. A Contribution to de Study of the Egyptian Sense of History, Mississauga, 1986, pp. 18-59.
Raadpleeg voor dit onderwerp ook de Nederlandstalige website: Koningslijst.nl en de Engelstalige website: The king lists of ancient Egypt.
Thoetmoses III
Een lijst van eenenzestig koningen uit de Ach-menoe tempel te Karnak, tegenwoordig in het Louvre (E 13481bis).
Datering: 18de dynastie, regering van Thoetmoses III
Alle blokken in de gereconstrueerde kapel in het Louvre voorzien van een Franse vertaling: Chambre des Ancêtres.
Lijntekening in Richard Lepsius, Über die zwölfte Aegyptische Königsdynastie, in Abhandlungen der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1852 (1853), S. Philol.-hist., pp. 425-453, 3 pls.
Hiërogliefentekst in Urk. IV, 607-610: Koningslijst Karnak.
Transliteratie en Franse vertaling door Mostafa el-Alfi, La Liste de Rois de Karnak, in DE, vol. 19, pp. 29-36 (1991).
Duitse vertaling door Elke Blumenthal in Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adelheid Burkhardt (eds.), Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16, Berlin, 1984, pp. 167-171.
Dietrich Wildung et al., Aufbau und Zweckbestimmung der Königsliste von Karnak, in GM, no. 9, pp. 41-48 (1974).
Sethy I te Abydos
Datering: 19de dynastie, regering van Sethy I
Lijntekening: Kingslist Abydos.
Lijntekening en vertaling van de koningsnamen in het Spaans: Kingslist Abydos.
Foto van Sethy I en Ramses II: Kingslist Abydos.
Vertaling van de koningsnamen: Kingslist Abydos.
Hiërogliefentekst: KRI I, 178-179; Engelse vertaling: RITA I, 153-156; commentaar: RITANC I, 118-123.
Ramses II te Abydos
Datering: 19de dynastie, regering van Ramses II.
Foto: Kingslist British Museum.
Lijntekening en foto in T.G.H. James, British Museum (BM EA 117). Hieroglyphic texts from Egyptian Stèlae, etc., Part 9, London, 1970, pl. VIII; description pp. 13-14.
Lijntekening van de namen van de koningen: Kingslist British Museum.
Hiërogliefentekst: KRI II, 539-540; Engelse vertaling in RITA II, 348-349; commentaar: RITANC II, 372.
Turijn
Een koningslijst op papyrus in het Museo Egizio te Turijn.
Datering: 19de dynastie, regering van Ramses II.
Italiaanse vertaling in G.Farina, Il papiro dei re restaurato, Rome, 1938.
Engelse vertaling in A.H. Gardiner, The Royal Canon of Turin, Oxford, 1959.
Engelse vertaling in J.Malek, The original version of the Royal Canon of Turin in JEA 68 (1982), p. 93-106.
Foto, transliteratie en vertaling in het Engels: Kingslist Turin.
Sakkara
Een koningslijst in het graf van Tjenery in Saqqara (CG 34156).
Datering: 19de dynastie, regering van Ramses II.
Deze lijst vertoont 58 namen van koningen.
Lijntekening in Revue archéologique, Nouvelle série, vol. X (1864), pl. XVII tussen pp. 168-169.
Auguste Mariette, La table de Saqqarah, pp. 169-186: Kingslist Sakkara.
Lijntekening: Jürgen von Beckerath, Chronologie des pharaonischen Ägyptens, Mainz, 1997, p. 216.
Hiërogliefentekst: KRI III, 481-482.
Offertafel van Kenherchopesjef
Een koningslijst op de offertafel van Kenherchopesjef, de schrijver uit Deir el-Medina.
Marseille Musée d’Archéologie Méditerranéenne 204.
Datering: 19de dynastie, regering van Merenptah.
Een lijst met 34 namen van koningen uit de 18de en 19de dynastie en van twee koninginnen.
Heinrich Brugsch, Beschreibung einer altägyptischen Opfertafel, in MPAW, pp. 69-71 (1858).
Ernest de Saulcy, Étude sur la série des rois inscrits à la salle des ancêtres de Thouthmès III., in Mémoires de l’Académie Impériale de Metz, vol. 44, pt. 2, pp. 257-358 (1864) zie pp. 301-309, 2 platen met lijntekeningen tussen pp. 302-303 en 304-305: Offertafel van Kenherchopesjef.

De inname van de stad Joppe (pHarris 500 = pBM 10060, verso)
Datering: vroege 19de dynastie
Hiërogliefentekst in Late Egyptian Stories, p. 82-85.
Engelse vertaling: W. M. Flinders Petrie, Egyptian Tales, Translated from the Papyri, vol. 2, London, 1895, pp. 1-12.
Engelse vertaling: William Kelly Simpson (ed.), the Literature of Ancient Egypt, 3rd ed., New Haven en London, 2003, pp. 72-74.
Franse vertaling: Gaston Maspero, Les contes populaires de l’Egypte ancienne, 4th ed., Paris, 1911, pp. 115-122: Maspero, Les contes populaires de l’Egypte ancienne.
Duitse vertaling: Emma Brunner-Traut, Altägyptische Märchen, 8th ed., München, 1989, pp. 182-184.
Duitse vertaling: TUAT Ergänzungslieferung, 143-146.
Nederlandse vertaling in J.F. Borghouts, Egyptische Sagen en Verhalen. Bussum 1974, pp. 113-115.
Transliteratie en Duitse vertaling is beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Die Einnahme von Joppe.

Het verhaal van de verdoemde prins (pHarris 500, vs., 4,1-8,14)
Datering: 19de dynastie, regering van Sethy I of Ramses II
LÄ IV, 1107-1112, Prinzenmärchen
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Teksten Sethy I en Ramses II.
Hiëratische tekst in facsimiletekeningen door Georg Möller, Hieratische Lesestücke für den akademischen Gebrauch, Zweites Heft: Literarische Texte des Neuen Reiches, 2nd ed., rev. door Kurt Sethe, Leipzig, 1927, pp. 21-24. Voor een voorbeeld van de eerste tekstkolom zie.
Hiërogliefentekst in Late Egyptian Stories, p. 1-9.
Engelse vertaling door Donald Mackenzie, Egyptian Myth en Legend, London, 1907, pp. 294-301: De verdoemde prins.
Engelse vertaling door W. M. Flinders Petrie, Egyptian Tales Translated uit de Papyri, vol. 2: XVIIIth to XIXth Dynasty, 2nd ed., London, 1913, pp. 6-8.
Engelse vertaling: Lichtheim II, pp. 200-203.
Engelse vertaling door Edward F. Wente in William Kelly Simpson (ed.), The Literature of Ancient Egypt, 3rd ed., New Haven en London, 2003, pp. 75-79.
Franse vertaling in Gaston Maspero, Les contes populaires de l’Egypte ancienne, 4th ed., Paris, 1911, pp. 196-207: De verdoemde prins.
Nederlandse vertaling in J.F. Borghouts, Egyptische Sagen en Verhalen. Bussum 1974, pp. 81-85.
Duitse vertaling Emma Brunner-Traut, Altägyptische Märchen, 8th ed., München, 1989, pp. 55-60.
Wolfgang Helck, Die Erzählung vom Verwunschenen Prinzen, in Jürgen Osing, Günter Dreyer (eds.), Form und Mass. Beiträge zur Literatur, Sprache und Kunst des alten Ägypten, Wiesbaden, 1987 Festschrift Fecht, pp. 218-225.
Transliteratie en Duitse vertaling is beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Verdoemde Prins.

Inscriptie van Sethy I in de tempel van Kanïs te Wadi Mia
Datering: 19de dynastie, regering van Sethy I
Hiërogliefentekst, transliteratie, Engelstalige woordenlijst en grammaticale uitleg door Gabor Thot: Kanïs te Wadi Mia en Kanïs te Wadi Mia en Kanïs te Wadi Mia.

Het Nauri Decreet
Datering: 19de dynastie, regering van Sethy I, jaar 4
LÄ IV, 361-362, Nauridekret
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Teksten Sethy I en Ramses II.
Hiërogliefentekst: KRI I, 45-58; Engelse vertaling: RITA I, 38-50; commentaar: RITANC I, 48-55.
Lijntekeningen: platen XXXVIII-XLIII in Francis Llewellyn Griffiths, The Nauri Decree of Seti I at Abydos, in JEA 13, pp. 193-208, pls. 37-43 (1927), Hiërogliefentekst, transliteratie en Franse vertaling (gedeeltelijk): Nauri Decreet.
Transliteratie en Duitse vertaling is beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Nauri Decreet.
Transliteratie en Engelse vertaling door Benedict G. Davies, Egyptian Historical inscripties of the Nineteenth Dynasty, Jonsered, 1997, pp. 277-308.
W.F. Edgerton, JNES 6, 1947, pp. 219-230.
A. Gardiner, JEA 38, 1952, pp. 24-33.
KRI I, 45-58, RITA 38 ff., RITANC 48 ff.
A. David, Syntactic and Lexiko-Semantic Aspects of the Legal Register in Ramesside Royal Decrees, Göttinger Orientforschungen, IV. Reihe, Ägypten, Bd. 38.5, Göttingen 2006, pp. 17-107.

De vierhonderd jaar stèle (JE 60539)
Datering: 19de dynastie, regering van Ramses II
Lijntekening van de stèle in Revue archéologique, Nouvelle série, vol. XI (1865), pl. IV tussen pp. 168 en 169 – Franse vertaling door Auguste Mariette, La stèle de l’an 400, pp. 169-190: Vierhonderd jaar stèle.
Hiërogliefentekst en Franse vertaling: Vierhonderd jaar stèle.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. III, Chicago, 1906, secties 538-542.
Engelse vertaling in James B. Pritchard, Ancient Near Eastern teksten, Princeton, 1969, pp. 252-253.
Hiërogliefentekst: KRI II, 287-288; Engelse vertaling: RITA II, 116-117; commentaar: RITANC II, 168-172.

De obelisk van de Loeksortempel, tegenwoordig op Place de la Concorde te Parijs
Datering: 19de dynastie, regering van Ramses II
Lijntekening en Franse vertaling door François Chabas, Traduction des inscripties de l’obélisque de Paris, in François Chabas, Oeuvres diverses, vol. 3, Paris, 1903, pp. 355-366, pl. IV tussen pp. 360-361: L’obélisque de Paris.
Een kritische noot over het transporteren van Egyptische monumenten naar andere landen: Faillait-il encore que la devastation étendit ses ravages jusqu’aux rives du Nil? door Pétrus Borel, L’obélisque de Louqsor, Paris, 1836: L’obélisque de Louqsor.
Een geïllustreerd verslag van het transport en het oprichten van de obelisk in Le Magasin pittoresque, deel. 5, pp. 3-7 (1837): Obelisk uit Loeksor.
Schilderij door François Dubois in het Musée Carnavalet van de oprichting van de obelisk in Parijs (1836): Obelisk uit Loeksor.
Hiërogliefentekst: KRI II, 601-605; Engelse vertaling: RITA II, 396-400; commentaar: RITANC II, 405-406
Literatuur: Jacques Joseph Champollion-Figeac, L’obélisque de Louqsor transporté à Paris, Paris, 1833 (herdruk 2004).
Bernadette Menu, L’obélisque de la Concorde, Versailles, 1987.
Robert Solé, Le Grand voyage de l’obélisque, Paris, 2004.

De slag bij Qadesj, bulletin
Datering: 19de dynastie, regering van Ramses II
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Teksten Sethy I en Ramses II.
Hiërogliefentekst: Lepsius Denkmaeler. Klik band VII aan en ga daar naar pagina 187.
Transliteratie en Duitse vertaling is beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Slag bij Kadesj – Aboe Simbel.

Een satrische brief (pAnastasi I = pBM 10247)
Datering: 19de dynastie, regering van Ramses II
LÄ IV, 674-679, Papyrus Anastasi I.
Hieratische tekst getranslitereerd, vertaald en geannoteerd door Alan Henderson Gardiner.
Reeks I: Literary Texts of the New Kingdom. Deel I: de Papyrus Anastasi I en de Papyrus Koller samen met de parallelteksten, Leipzig, 1911 – twee papyri en acht ostraka vormen de basis van deze uitgave: Papyrus Anastasi I.
Gardiner’s Engelse vertaling.
Engelse vertaling door Edward Wente, Letters from Ancient Egypt, Atlanta, Georgia, 1990, pp. 98-110.
Hiërogliefentekst in Hans-Werner Fischer-Elfert, Die satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I., 2nd rev. ed., Wiesbaden, 1992 – vijf papyri en vijfenzeventig ostraka vormen de basis van deze uitgave.
Literatuur: Duitse vertaling en commentaar door Hans-Werner Fischer-Elfert, Die satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I., Wiesbaden, 1986.

De overwinningshymne van Merenptah/Israel Stèle
Datering: 19de dynastie, regering van Merenptah
Achtergrondinformatie via de website kemet.nl: De Israëlstèle.
LÄ III, 205, Israel, Israelstèle
Hiërogliefentekst: KRI IV, 12-19; Engelse vertaling: RITA IV, 10-15.
Thomas von der Way, Göttergericht und Heiliger Krieg im Alten Ägypten. Die Inschriften des Merenptah zum Libyerkrieg des Jahres 5, Heidelberg, 1992.
De Stèle van Amenhotep III (CG 34025 verso)
Lijntekening in W. M. Flinders Petrie, Six Temples at Thebes, London,
1897, pl. XIV met het woord voor het volk van Israel of Israëlieten rood gemarkeerd.
Engelse vertaling: Lichtheim II, 74-77.
Transliteratie en Engelse vertaling door Benedict G. Davies, Egyptian Historical inscripties of the Nineteenth Dynasty, Jonsered, 1997, pp. 173-188
Engelse vertaling door Edward F. Wente, Jr. in William Kelly Simpson (ed.), The Literature of Ancient Egypt, 3rd ed., New Haven en London, 2003, pp. 356-360
Een van de eerste discussies over de term Israel op deze stèle door Wilhelm Spiegelberg, Die erste Erwähnung Israels in einem aegyptischen Texte, in Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1896 (I), pp. 593-597.
Duitse vertaling door Ursula Kaplony-Heckel in TUAT III, 544-552.
Erik Hornung, Die Israelstele des Merenptah, in Manfred Görg (ed.), Fontes atque Pontes. Eine Festgabe für Hellmut Brunner, Wiesbaden, 1983, pp. 224-233.
Gerhard Fecht, Die Israelstele, Gestalt und Aussage, in Manfred Görg (ed.), Fontes atque Pontes. Eine Festgabe für Hellmut Brunner, Wiesbaden, 1983, pp. 106-138.
Tekstfragmenten uit Karnak
Foto, Hiërogliefentekst en Franse vertaling door Charles Kuentz, Le double de la stèle d’Israël à Karnak, in BIFAO, vol. 21, pp. 113-117 (1923): La stèle d’Israël.

De strijd tussen Apophis en Seqenenra (pSallier I = BM 10185 recto 1,1-3,3; herhaling van 3,1-3,3 op het verso )
Datering: 19de dynastie
LÄ I, 353-354, Apophis und Seqenenrê
Engelse vertaling door Edward F. Wente, Jr. in William Kelly Simpson (ed.), The Literature of Ancient Egypt, 3rd ed., New Haven en London, 2003, pp. 69-71.
Franse vertaling in Gaston Maspero, Les contes populaires de l’Egypte ancienne, 4th ed., Paris, 1911, pp. 288-294: Apophis en Seqenenra.
Duitse vertaling door Emma Brunner-Traut, Altägyptische Märchen, 8th ed., München, 1989, pp. 180-182
Literatuur
Hans Goedicke, de Quarrel of Apophis and Seqenenre, San Antonio, 1986.
Aurélie Paulet, L’histoire d’Apophis et Seqenenrê, in Cahiers d’Orientalisme et de Langues anciennes n°1, Université Libre de Bruxelles, 2003-2004, pp. 34-40.

Het verhaal van de twee broers
Datering: 19de dynastie, regering van Sethy II
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Twee Broers.
Faksimiletekeningen van de hiëratische tekst op papyrus d’Orbiney door Joseph Netherclift, Select Papyri in the Hieratic Character from the Collections of the British Museum; Bd. 2; London 1860, Pl. 9-19.
Foto’s van de papyrus d’Orbiney in het British Museum: Papyrus d’Orbiney.
S.T. Hollis, The Ancient Egyptian “Tale of the Two Brothers”. The Oldest Fairy Tale in the World; Norman, London 1990.
A.H. Gardiner, Late-Egyptian Stories; Brussel 1981 (Herdruk van 1932) (BiAe 1); S. IX-X, pp. 9-30.
Transliteratie, Duitse vertaling en commentaar door Wolfgang Wettengel, Die Erzählung von den beiden Brüdern. Der Papyrus d’Orbiney und die Königsideologie der Ramessiden; Freiburg (Schweiz) 2003 (OBO 195): Die Erzählung von den beiden Brüdern.
C. Peust; in: M. Dietrich u.a. [Hrsgg.]: Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Ergänzungslieferung; Gütersloh 2001, pp. 147-165.
Engelse vertaling gebaseerd op W.M. Flinders Petrie, ed. Egyptian Tales, Translated from the Papyri, Second Series, 18th to 19th dynasty.
Gesproken Engelstalige vertaling in een video: Egyptian Tales.
Transliteratie en Duitse vertaling is beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Twee broers.

20ste dynastie

Het Holenboek
Datering: vanaf de 20ste dynastie.
Wikipedia: Book of Caverns.
Engelstalige uitleg door jimmy Dunn: The Book of Caverns.
Erik Hornung trans. David Lorton, The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Cornell University Press, 1999.
Erik Hornung, The Ancient Egyptians Books of the Underworld: the Amduat, The Book of Gates, The Book of Caverns, the Litany of Ra. Translated by Irmela Stevens. Intef Institute, 2005.
Daniel A. Werning, Das Höhlenbuch: Textkritische Edition und Textgrammatik, I: Überlieferungsgeschichte und Textgrammatik, II: Textkritische Edition und Übersetzung. Göttinger Orientforschungen 48 in 2 delen. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011.
Lijntekeningen en Hiërogliefentekst van de Ramses VI versie in Champollion Le Jeune, Monuments de l’Égypte et de la Nubie: notices descriptives conformes aux manuscrits autographes rédigés sur les lieux, vol. 2, Paris, 1889, pp. 493-545: Monuments de l’Égypte et de la Nubie.
Hiërogliefentekst en Franse vertaling door Alexandre Piankoff, Le Livre des Quererts, in BIFAO, vol. 41, pp. 1-11 en pls. 1- 9: Le Livre des Quererts.
BIFAO, vol. 42, pp. 1-62 en pls. 10- 79: Le Livre des Quererts.
BIFAO, vol. 43, pp. 1-50 en pls. 80-151: Le Livre des Quererts.
BIFAO, vol. 45, pp. 1-42: Le Livre des Quererts.
Versie uit de Late Tijd in het graf van Pedamenopet in Alexandre Piankoff, Les grandes compositions religieuses dans la tombe de Pédéménope, in BIFAO, vol. 46, pp. 73-92: Le Livre des Quererts dans la tombe de Pédéménope.
Engelse vertaling door Alexandre Piankoff, The Tomb of Ramses VI, vol. 1: texts, New York, 1954, pp. 45-135.
Duitse vertaling door Erik Hornung, Ägyptische Unterweltsbücher, Zürich/München, 1972, pp. 309-424.
Spaanse vertaling door Enrique Fernández de Córdova.

De haremsamenzwering
Datering: 20ste dynastie, regering van Ramses IV
Susan Redford, The Harem Conspiracy. The Murder of Ramses III, DeKalb, Illinois, 2002.
Engelse vertaling door Peter Le Page Renouf, Abstract of criminal proceedings in a case of conspiracy in de time of Rameses III, in S. Birch (ed.), Records of the past, vol. VIII, London, 1876, pp. 53-65: Conspiracy in de time of Rameses III.
Het juridische papyrus uit Turin
Facsimile van de hiëratische tekst, transliteratie en Franse vertaling door Théodule Devéria, Le Papyrus judiciaire de Turin et les papyrus Lee et Rollin, in Théodule Devéria, Mémoires et fragments, vol. 2, Paris, 1897, pp. 97-251; de platen V-VII staan aan het einde: Le Papyrus judiciaire de Turin.
Facsimiles van de hiëratische tekst, de delen lopen van links naar rechts:
(i) – (iii) = pl. I (= pl. V.)
(iv) – (viii) = pl. II (= pl. VI bovenste deel)
(ix) – (xiii) = pl. III (= pl. VI onderste deel)
(xiv) – (xv) = pl. IV (= pl. VII) Papyrus judiciaire.
Hiërogliefentekst: Kenneth A. Kitchen Ramesside Inscriptions V, 350-360: Ramesside Inscriptions Volume 5.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. IV, Chicago, 1906, secties 416-456.
Transliteratie en Engelse vertaling: A. J. Peden, Egyptian Historical inscriptions of the Twentieth Dynasty, Jonsered, 1994, pp. 195-210.
Engelse vertaling: Harim Conspiracy.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Haremsamenzwering.
Papyrus Rollin
Facsimile van de hiëratische tekst, transliteratie en Franse vertaling door Théodule Devéria, pl. VIII.
Hiërogliefentekst: Kenneth A. Kitchen Ramesside Inscriptions V, 360-361: Ramesside Inscriptions Volume 5.
Hiërogliefentekst in Martin Worthington, Einiges über die Paläographie des Papyrus Rollin, in GM, no. 183, pp. 93-98 (2001).
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. IV, Chicago, 1906, section 454.
Papyrus Lee
Facsimile van de hiëratische tekst, transliteratie en Franse vertaling door Théodule Devéria, pls. IX-X
Hiërogliefentekst: Kenneth A. Kitchen Ramesside Inscriptions V, 361-363: Ramesside Inscriptions Volume 5.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. IV, Chicago, 1906, secties 455-456.
Papyrus Rifaud
Facsimile van de hiëratische tekst, Hiërogliefentekst en Franse vertaling van documenten A, B, C door Serge Sauneron, Jean Yoyotte, Le texte hiératique Rifaud, in BIFAO, vol. 50, pp. 107-117 (1952): Papyrus Rifaud.
Hiërogliefentekst: Kenneth A. Kitchen Ramesside Inscriptions V, 363-366: Ramesside Inscriptions Volume 5.
Yvan Koenig, Nouveaux textes Rifaud II (document E), in CRIPEL 11, pp. 53-58 (1989).
Papyrus Varzy
Lange tijd werd aangenomen dat deze juridische tekst uit de tijd van Ramses III betrekking heeft op de haremsamenzwering. Dit blijkt echter niet het geval: Papyrus Varzy.
Artikel door Yvan Koenig, À propos de la conspiration du harem, in BIFAO 101, pp. 293-314 (2001) – uit de samenvatting: The Varzy Papyrus belongs to the dossier of the Harem Conspiracy.

De Abydos stèle van Ramses IV (JE 48876)
Ramses IV vraagt de god Osiris om een regeringsperiode twee keer zo lang als die van Ramses II.
Datering: 20ste dynastie, regering van Ramses IV.
Hiërogliefentekst in Revue archéologique, Nouvelle série, vol. XIX (1869), pl. VIII tussen pp. 312 en 313 – met een verouderde transliteratie en Franse vertaling door Paul Pierret, Prière de Ramsès IV à Osiris (stèle inédite d’Abydos), pp. 273-283: Abydos stèle van Ramses IV.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. IV, Chicago, 1906, secties 469-471 (gedeeltelijk).
Transliteratie en Engelse vertaling: A. J. Peden, Egyptian Historical inscripties of the Twentieth Dynasty, Jonsered, 1994, pp. 151-158.
Hiërogliefentekst: Kenneth A. Kitchen Ramesside Inscriptions VI, 17-20: Ramesside Inscriptions Volume 6.

De grote Abydos stèle van Ramses IV (JE 48831)
Datering: 20ste dynastie, regering van Ramses IV.
Lijntekeningen in Auguste Mariette, Abydos. Description des fouilles exécutées sur l’emplacement de cette ville, vol. II, Paris, 1880, pls. 54-55
Korte beschrijving in Auguste Mariette, Catalogue général des monuments d’Abydos découverts pendant les fouilles de cette ville, Paris,1880, pp. 440-441 p. 440 en p. 441.
Foto’s, hiërogliefentekst en Franse vertaling door Mikhaïl Korostovstev, Stèle de Ramsès IV, in BIFAO, vol. 45, pp. 155-173: Abydos stèle van Ramses IV.
Hiërogliefentekst: KRI, VI, 20-25.
Transliteratie en Engelse vertaling door A. J. Peden, Egyptian Historical inscripties of the Twentieth Dynasty, Jonsered, 1994, pp. 159-174
Duitse vertaling (gedeeltelijk) door Jan Assmann in ÄHG 220.
Philippe Derchain, Comment les Égyptiens écrivaient un traité de la royauté, in BSFE, nos. 87-88, pp. 14-17 (1980).
Francesco Tiradritti, I have not Diverted my Inundation. Legitimacy en de Book van de Dead in a Stèle of Ramses IV from Abydos, in L’impero ramesside. Convegno internazionale in onore di Sergio Donadoni, Roma, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 1997, pp. 193-203.

Horus en Seth (pChester Beatty I, recto 1,1-16,8)
Datering: 20ste dynastie, regering van Ramses V.
LÄ VI, 84-86, Streit des Horus und Seth, zie ook LÄ III, 25-27, Horus und Seth.
Hoge resolutie weergave van papyrus Chester Beatty I: Horus and Seth.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Horus en Seth.
Hiërogliefentekst in Gardiner Late-Egyptian Stories uit 1932, pp. 37-60.
Engelse vertaling in Lichtheim II, 214-223.
Engelse vertaling door Edward F. Wente, Jr. in William Kelly Simpson (ed.), The Literature of Ancient Egypt, 3rd ed., New Haven en London, 2003, pp. 91-103.
Duitse vertaling door Emma Brunner-Traut, Altägyptische Märchen, 8th ed., München, 1989, pp. 127-141.
Duitse vertaling door Friedrich Junge in TUAT III, 930-950.
Nederlandse vertaling in J.F. Borghouts, Egyptische Sagen en Verhalen. Bussum 1974, pp. 98-112.
Spaanse vertaling door Francisco López.
Transliteratie en Duitse vertaling is beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Horus en Seth.
Literatuur
Michèle Broze, Les aventures d’Horus et Seth dans le papyrus Chester Beatty I.
Mythe et roman en Égypte ancienne, Leuven, 1996.

De instructie van Amenemope (pBM 10474)
Datering: 20ste dynastie
Dr W.D. van Wijngaarden: Het boek der wijsheid van Amen-em-ope, den zoon van Kanecht, 1930.
Hiërogliefentekst, transliteratie, vertaling en commentaar in James Roger Black, The Instruction of Amenemope: A Critical Edition and Comment. Prolegomenon en Prologue, Dissertation, University of Wisconsin-Madison, 2002. xxxii, 668 pp.
Nederlandse vertaling van hoofdstukken 11 en 12 met een korte grammaticale en inhoudelijke toelichting door de Vlaamse egyptoloog Filip Vervloesem: Amenemope 11 en 12.
Engelse vertaling: Lichtheim II, 146-163 – Voorwoord en de eerste tien hoofdstukken pp. 148-154: The Instruction of Amenemope.
Engelse vertaling: Instruction of Amenemope.
Franse vertaling door Pascal Vernus, Sagesses de l’Égypte pharaonique, Paris, 2001, pp. 299-346.
Duitse vertaling door Hellmut Brunner, Altägyptische Weisheit. Lehren für das Leben, Zürich / München, 1988, pp. 234-256.
Duitse vertaling: TUAT III, 222-250.

Late Ramesside Letters
Datering: 20ste dynastie, einde regering van Ramses XI.
Transcriptie van de hiëratische tekst naar hiërogliefenschrift in Jaroslav Černý, Late Ramesside Letters. Brussel 1939.
Engelse vertaling en commentaar in Edward Wente, Late Ramesside Letters, SAOC 33, Chicago 1967: Late Ramesside Letters.
Hiërogliefentekst, transliteratie en Nederlandse vertaling in de cursussyllabus van Huub Pragt: Late Ramesside Letters.
Transliteratie en Duitse vertaling is beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae: Late Ramesside Letters.