Koningslijst.nl

Geplaatst op

De website Koningslijst.nlDe website Koningslijst.nl is opgezet met als doel een zo volledig en betrouwbaar mogelijk overzicht te geven van de regeringsperiodes van de Egyptische farao’s. Het oude Egypte bestond uit een aantal beschavingen die zijn ingedeeld in periodes. De eerste die dit deed, was de Griekse Egyptenaar Manetho. Hij schreef een geschiedenis van Egypte rond 250 v.Chr. en hanteerde daarbij een indeling in periodes. Hij baseerde zijn werk op oudere bronnen, met alle beperkingen die dat met zich meebracht. Vele details zijn in de loop der tijden aangepast, bijgesteld en verschoven. Maar de indeling in periodes en koningshuizen (dynastieën) wordt nog altijd gebruikt. Door de eeuwen heen werd Egypte afwisselend geregeerd door inheemse en buitenlandse vorsten. Die machtsovernames gingen meestal gepaard met veel onrust. Het is daardoor niet eenvoudig om te bepalen wanneer een bepaalde periode begon of eindigde. Op de website begint het oude Egypte met de Vroeg-dynastieke Periode en eindigt het met de Hellenistische Periode. Farao Narmer is in deze opzet de eerste Egyptische vorst en Cleopatra VII de laatste vorstin.

Klik op de foto hierboven om de website te openen.