Onlinelezing Graven uit het Oude Rijk

 30,00

De onlinelezing ‘Graven uit het Oude Rijk’ duurt twee uur en vindt plaats op zaterdag 30 november 2024. Deze lezing begint om 14.00 uur. U kunt zich ook aanmelden voor de live versie van de lezing Graven uit het Oude Rijk in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

15 op voorraad

Beschrijving

Onlinelezing: Graven uit het Oude Rijk

De eerste grote bloeiperiode in het oude Egypte is het Oude Rijk. In deze tijd werden indrukwekkende piramiden als grafbouwwerken voor de farao’s op getrokken. Het voornaamste graftype voor de toplaag van de Egyptische maatschappij was echter de mastaba. Vanaf de 4de dynastie werd bij de aanleg ervan, de tichelstenen vervangen door een kalkstenen bovenbouw. Alleen in de mastaba’s van Gizeh werd in deze periode een kalkstenen portretkop als ‘reservehoofd’ meegegeven. Zo’n reservehoofd bevond zich meestal in een nis halverwege een schacht die loodrecht vanaf het dak van de bovenbouw of schuin vanuit het binnenhof naar de grafkamer leidt. Aanvankelijk was de bovenbouw van een mastaba vrijwel geheel massief, op een ondiepe offernis aan de zuidzijde van de oostelijke façade na. Vanaf de vroege 4de dynastie ontwikkelde deze nis zich tot een binnen de bovenbouw gelegen offerkapel waarin de dodencultus werd voltrokken. Deze kapellen konden verschillende vormen aannemen. Ze hadden echter alle gemeen dat de westelijke achterwand uit een schijndeur bestond. Hierdoor zou de ka-ziel van de overledene, vanuit de diep onder de grond gelegen grafkamer de cultusruimte kunnen betreden. De wanden van de mastaba’s werden ze voorzien van kleurrijk beschilderde reliëfscènes die de dode afbeelden in allerlei scènes uit het dagelijkse leven: landbouw, veeteelt, vogelvangst, visvangst, nijlpaardenjacht, scheepsbouw en ambachtsscènes. De bedoeling van de afbeeldingen en de begeleidende teksten was om de dode voor eeuwig van voedsel te voorzien en hem dezelfde waardigheden ten deel te laten vallen als tijdens zijn aardse leven.

De mogelijkheid bestaat om deze lezing gelijktijdig bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Graven uit het Oude Rijk.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 30 november 2024.

Tijden

14.00 – 16.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen. Het maximumaantal deelnemers dat de lezing live bijwoont bedraagt eveneens vijftien personen. De minimale combinatie van live en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de lezing doorgaat.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Zoom

Voorafgaand aan de lezing krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat kan worden gebruikt wanneer men niet in de gelegenheid is om de lezing in het museum bij te wonen. De online lezing wordt via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de onlinelezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.

Video-opname

Bent u niet in de gelegenheid om de lezing rechtstreeks bij te wonen? Binnen een dag krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden met daarin een link naar de video-opnames van de lezing. Deze link blijft onbeperkt geldig.