Egyptologische boekenmarkt

Geplaatst op

Webwinkel boeken egyptologie via T3wy.nlDe privécollectie aan egyptologische boeken van Ing. Gerard Baar (1908-1996) is in 2014 door de familie Baar geschonken aan Huub Pragt. Kort daarna volgde de genereuze schenking door Mr. Albert Pronk (1929-2015) van zijn complete egyptologische bibliotheek. Beide schenkingen zijn in grote dank aanvaard. Vele belangrijke wetenschappelijke werken worden nu door Huub Pragt gekoesterd en vrijwel dagelijks geraadpleegd. In goed overleg met de familie Baar en de heer Pronk is afgesproken dat een groot deel van de boeken te koop wordt aangeboden aan egyptologen en liefhebbers van het Oude Egypte. De verkoop vindt plaats tijdens de jaarlijks in Leiden gehouden boekenmarkt die wordt georganiseerd door de stichting Friends of Saqqara. De opbrengsten uit de boekverkoop komen volledig ten goede aan egyptologische onderzoeksprojecten in het binnen- en buitenland.