Online cursussen, lezingen en Masterclasses

Posted on

De door Huub Pragt verzorgde online cursussen, lezingen en Masterclasses kunnen door iedereen worden bijgewoond.
Het biedt een praktisch voordeel om het gratis programma van Zoom op uw computer of mobiele apparaat te installeren. Dit is echter niet noodzakelijk. Zoomsessies kunnen ook rechtstreeks via de browser worden bijgewoond.

Online cursus Hiërogliefenschrift van tien lessen vanaf zaterdag 17 oktober 2020.
Online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift van tien lessen vanaf zaterdag 17 oktober 2020.
Online leesgroep Egyptisch Dodenboek van tien lessen vanaf zaterdag 24 oktober 2020.
Online cursus Godsvader Eje van vijf lessen vanaf zondag 17 januari 2021.
Virtuele rondwandeling De buste van Nefertiti in het Neues Museum, Berlijn op dinsdag 9 februari 2021.
Online Masterclass Onbekende Egyptische Goden van twee lessen op zondag 28 februari 2021.
Online HOVO Utrecht cursus Grote Egyptische Farao’s van vier lessen vanaf donderdag 4 maart 2021.
Online Masterclass Mummiekisten van twee lessen op zondag 14 maart 2021.
Virtuele rondwandeling De kunstschatten van Toetanchamon in het Grand Egyptian Museum, Caïro en het Dal der Koningen, Loeksor op dinsdag 16 maart 2021.
Online Masterclass De Ptolemaeën Tijd van twee lessen op zondag 18 april 2021.
Virtuele rondwandeling Struinen door Egyptische tempels op dinsdag 20 april 2021.
Online Lente Driedaagse Egypte in het RMO van zes lessen vanaf donderdag 6 mei 2021.

Voor verscheidene door Huub Pragt gegeven lezingen en webinars geldt dat zij nadien kunnen worden teruggekeken. Enkele lezingen zijn gratis te volgen. Voor de meest lezingen wordt echter een financiële vergoeding gevraagd. Zie: Lezingen terugkijken.

Om een online cursus, lezing of masterclass van Huub Pragt bij te kunnen wonen dient uw computer te zijn voorzien van de mogelijkheid tot geluidsweergave. Indien u zelf aan de mondelinge discussie wenst deel te nemen, dient uw computer te beschikken over een microfoon.
Enkele dagen voor aanvang van de cursusles krijgt iedere deelnemer een e-mailbericht toegezonden door Huub Pragt. Hierin is een link en een wachtwoord opgenomen. Op de dag van een online cursusles klikt u ongeveer een kwartier voor aanvang op de link uit het e-mailbericht.
Bekijk de door Marcel Maessen ingesproken basis instructies voor het bijwonen van een cursus van Huub Pragt via Zoom.

Om een Zoom sessie tot stand te laten komen dient uw computer aan bepaalde systeemvereisten te voldoen. Bekijk de Engelstalige informatiepagina van Zoom over de systeemvereisten waar uw computer of uw mobiele apparaat (smartphone en tablet) aan dient te voldoen.

Wanneer een verbinding tot stand is gekomen, kunt u zelf de weergave van deze ‘Zoom meeting’ aanpassen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de microfoon of camera van uw computer aan of uit te zetten. Als online cursist komt u dus alleen in beeld wanneer u dit zelf toestaat. Ook kunt u zelf bepalen of men u wel of niet kan horen. Wel kan Huub Pragt altijd in een tekstkader zien dat u aanwezig bent. Ook is het mogelijk om tijdens de les in een chatvenster een geschreven bericht achter te laten. Bekijk alvast de heldere uitleg door Marcel Maessen over de mogelijkheden binnen een Zoom meeting.

Vanaf medio september 2020 worden de meeste online lessen vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden uitgezonden. Bij iedere online les wordt € 5,- per deelnemer als een donatie aan het museum geschonken.

Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan. Ook ontvangt u per les een e-mailbericht met als bijlage een hand-out van de vertoonde PowerPointpresentatie in de vorm van een pdf.

Het maximum aantal cursisten die een online cursus bijwonen bedraagt twintig personen. De online lessen die vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden worden uitgezonden, zullen gelijktijdig door slechts tien cursisten klassikaal worden bijgewoond. Voor informatie over de klassikale cursussen zie: Cursussen. Dit betekent dat de cursusgroep in zijn totaliteit uit maximaal dertig deelnemers kan gaan bestaan.

Voor iedere online les die vanuit het Rijksmuseum van Oudheden wordt uitgezonden geldt dat het laatste kwartier wordt ingericht voor het stellen van vragen. De online cursist kan ervoor kiezen om dit in een chatbericht of in gesproken woord te doen.

Voor het bijwonen van de online vervolgcursus hiërogliefenschrift en de online leesgroep Egyptisch Dodenboek is een basiskennis van het hiërogliefenschrift een vereiste.