Onlinecursussen, lezingen en Masterclasses

Posted on

Voor het bijwonen van onlinecursussen dient u niets te installeren of te downloaden. U kunt de lessen rechtstreeks volgen via de browser van het internet. De online lessen worden aangeboden via Zoom.

Op donderdag 25 augustus 2022 gaat de online Summer School 2022 Moedergodin van start.
Op woensdag 14 september 2022 gaat de onlinecursus Hiërogliefenschrift van start.
Op zaterdag 17 september 2022 gaat de online leesgroep Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten van start.
Op zaterdag 24 september 2022 vindt de online Masterclass Abydos plaats.
Op zaterdag 15 oktober 2022 vindt de online Masterclass Fayoem plaats.
Op zaterdag 1 oktober 2022 gaat de onlinecursus Middelegyptische grammatica van start.
Op woensdag 11 januari 2023 gaat de online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift van start.
Op zaterdag 28 januari 2022 vindt de online Masterclass Dal der Koningen plaats.
Op zaterdag 25 maart 2023 vindt de online Masterclass Alexandrië plaats.
Op zaterdag 13 mei 2023 gaat de onlinecursus Gouden Eeuw van start.

Na aanmelding voor een onlinecursus krijgt iedere deelnemer in een e-mailbericht met daarin een link en een wachtwoord toegezonden om deel te kunnen nemen aan de lessen. 

Bekijk de door Marcel Maessen ingesproken basisinstructies voor het bijwonen van een onlinecursus via Zoom.

Wanneer een verbinding tot stand is gekomen, kunt u zelf de weergave van deze ‘Zoom meeting’ aanpassen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de microfoon of camera van uw computer aan of uit te zetten. Als online cursist komt u dus alleen in beeld wanneer u dit zelf toestaat. Ook kunt u zelf bepalen of men u wel of niet kan horen. Wel kan Huub Pragt altijd in een tekstkader zien dat u aanwezig bent. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na een cursusles krijgt iedere deelnemer een e-mailbericht toegezonden met daarin een besloten link naar de video-opname van de les. Ook ontvangt u in dat e-mailbericht een pdf hand-out van de vertoonde PowerPointpresentatie als bijlage.

Voor informatie over de fysieke cursussen zie: Cursussen.