Online cursussen en Masterclasses

Geplaatst op

De door Huub Pragt verzorgde online cursussen en Masterclasses kunnen door iedereen worden bijgewoond.
U dient niets te downloaden of op uw PC als programma te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgt iedere deelnemer een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link waarin een wachtwoord is verwerkt.

Op de dag van een online cursusles klikt u enkele minuten voor aanvang op de link. U komt vanzelf op de pagina in uw webbrowser en u kunt nu de les bijwonen. U kunt zelf de weergave van deze ‘zoom meeting’ aanpassen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de microfoon of camera van uw computer aan of uit te zetten. Als online cursist komt u dus alleen in beeld wanneer u dit zelf toestaat. Ook kunt u zelf bepalen of men u wel of niet kan horen. Wel kan Huub Pragt altijd in een tekstkadertje zien dat u aanwezig bent. Ook is het mogelijk om tijdens de les in een chatvenster een bericht achter te laten. Bekijk alvast de heldere uitleg door Marcel Maessen over de mogelijkheden binnen een zoom meeting.

Vanaf medio september 2020 worden de meeste online lessen vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden uitgezonden. Bij iedere online les wordt € 5,- per deelnemer als een donatie aan het museum geschonken.

Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan. Ook ontvangt u per les een e-mailbericht met als bijlage een hand-out van de vertoonde PowerPointpresentatie in de vorm van een pdf. 

Het maximum aantal cursisten die een online cursus bijwonen bedraagt twintig personen. De online lessen die vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden worden uitgezonden worden gelijktijdig door slechts tien cursisten klassikaal bijgewoond. Voor informatie over de klassikale cursussen zie: Cursussen. Dit betekent dat de cursusgroep in zijn totaliteit uit maximaal dertig deelnemers kan gaan bestaan.

Voor iedere online les die vanuit het Rijksmuseum van Oudheden wordt uitgezonden geldt dat het laatste kwartier wordt ingericht voor het stellen van vragen. De online cursist kan ervoor kiezen om dit in een chatbericht of in gesproken woord te doen. 

Voor het bijwonen van de online vervolgcursus hiërogliefenschrift en de online leesgroep Egyptisch Dodenboek is een basiskennis van het hiërogliefenschrift een vereiste.

Egypte en de Bijbel deze online Summer School van zes lessen start op donderdag 30 juli 2020. Deze cursus is met 24 cursisten volgeboekt.

In augustus 2020 vinden zes online lezingen plaats. Deze worden georganiseerd in samenwerking met reisorganisatie Historizon. De lezingen zijn geclusterd in een Basiscursus Egyptologie. Voor iedere online lezing kan echter apart worden ingeschreven.

  1. dinsdag 11 augustus 2020 – Het geheim van de Grote Piramide.
  2. donderdag 13 augustus 2020 – Achnaton en Nefertiti.
  3. dinsdag 18 augustus 2020 – Het Egypte van Hatsjepsoet.
  4. donderdag 20 augustus 2020 – Het graf van Toetanchamon.
  5. dinsdag 25 augustus 2020 – De nachtelijke hemelreis.
  6. donderdag 27 augustus 2020 – Op zoek naar de Verborgen Tombe.

Online HOVO Utrecht cursus Egyptische religie van zes lessen vanaf donderdag 10 september 2020.
Online Masterclass Piramiden van het Oude Rijk van twee lessen op zaterdag 19 september 2020.
Online Masterclass Grand Egyptian Museum van twee lessen op zondag 27 september 2020.
Online cursus Hiërogliefenschrift van tien lessen vanaf zaterdag 17 oktober 2020.
Online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift van tien lessen vanaf zaterdag 17 oktober 2020.
Online cursus Muziek, spel en dans van vijf lessen vanaf zaterdag 24 oktober 2020.
Online leesgroep Egyptisch Dodenboek van tien lessen vanaf zaterdag 24 oktober 2020.
Online Masterclass Goddelijk wierook van twee lessen op zondag 25 oktober 2020.
Online Masterclass Horus, de zoon van Isis van twee lessen op zondag 1 november 2020.
Online Masterclass Hathor, de hemelkoe van twee lessen op zondag 22 november 2020.
Online Winter School Zon, maan en planeten van zes lessen vanaf zondag 20 december 2020.
Online cursus Godsvader Eje van vijf lessen vanaf zondag 17 januari 2021.
Online Masterclass Onbekende Egyptische Goden van twee lessen op zondag 28 februari 2021.
Online Masterclass Mummiekisten van twee lessen op zondag 14 maart 2021.
Online Masterclass De Ptolemaeën Tijd van twee lessen op zondag 18 april 2021.
Online Lente Driedaagse Egypte in het RMO van zes lessen vanaf donderdag 6 mei 2021.