Beroepsonderwijs

Geplaatst op

Beroepsonderwijs

De meerdaagse cursussen die worden verzorgd door Huub Pragt zijn in de eerste plaats ontwikkeld als een beroepsgerichte opleiding. Het onderricht kan in de toekomst worden aangewend door vakdocenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen kunnen zich via de cursussen verder verdiepen in de Oudegyptische cultuur. Vanaf medio jaren 2000 zijn verscheidene studenten aan de universitaire studie Egyptologie begonnen, nadat zij eerst enkele cursussen bij Huub Pragt hadden gevolgd. Velen van hen zijn glansrijk door de studie Egyptologie gegaan en hebben een academische titel behaald. Het niveau van een meerdaagse opleiding is vrijwel altijd zodanig ingericht dat iedere liefhebber van het oude Egypte zich bij de cursus kan aansluiten. Voor het bijwonen van de lessen die zijn gericht op de Oudegyptische religie, kunst en cultuur is geen bijzondere voorkennis vereist. De cursussen waarin hiërogliefenschrift centraal staat, gaan vrijwel altijd gepaard met huiswerk. U dient dan rekening te houden met een voorbereidingstijd van drie uur per les.

Na afronding van een cursus heeft u kennis verworven over een specifiek aspect van de beschaving van de oude Egyptenaren. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

U kunt nadere informatie aanvragen via 06-12162042 of stuur een e-mail naar info@egyptologie.nl.