Online-leesgroep ‘Egyptische wijsheidsleer’

 280,00

U kunt deze cursus van tien lessen alleen bijwonen wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. De cursus is inclusief een syllabus. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Deze cursus van tien lessen gaat op zaterdag 5 oktober 2024 van start. De lessen vinden plaats op zaterdagochtend in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart. Een Museumkaart kan ook worden gekocht aan de kassabalie van de entreehal van het museum. Het is ook mogelijk om deze cursus live bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Leesgroep ‘Egyptische wijsheidsleer’.

13 op voorraad

Beschrijving

Online-leesgroep ‘Egyptische wijsheidsleer’

De taal en het hiërogliefenschrift van de oude Egyptenaren blijven fascineren. De leesgroep ‘Egyptische wijsheidsleer’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus Hiërogliefenschrift hebben bijgewoond of de Videoreeks Hiërogliefenschrift hebben bestudeerd. Wijsheidsleren werden in het Oude Egypte vooral voor onderwijsdoeleinden gebruikt. De ethiek in de teksten is gebaseerd op de Maät, de evenwichtige wereldorde. Maar ook de berusting in het lot speelt een grote rol. Traditioneel richt in dit soort wijsheidsleren een koning of een hoge ambtenaar het woord tot zijn zoon of leerling. De wijsheidsleren van Kagemni en Ptahhotep behoren tot de intellectuele meesterwerken uit het oude Egypte. Zelfs na meer dan vierduizend jaar hebben zij hun moraliserende waarde niet verloren. Het herstel van de centrale koningsmacht aan het begin van het Middenrijk deed een nieuw literair genre ontstaan: de legitimatie van de farao. Een verzameling korte teksten die bekend staan als ‘De vermaningen van Ipoewer’ is daar een voorbeeld van. De enige versie ervan op papyrus wordt in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bewaard. Deze dateert echter van zeshonderd jaar later, uit het Nieuwe Rijk. Het betreft namelijk een oefentekst voor gebruik op school. Het handschrift is genoemd naar de eerste regel van de eerste tekst: Wat Ipoewer antwoordde aan de farao. De auteurs betreuren het verlies van oude waarden uit het Oude Rijk en de chaos die daaruit voortvloeit. Dit gestileerde ooggetuigenverslag van een periode van burgeroorlog pleit voor herstel van het centrale gezag en voor loyaliteit aan de koning. Ten onrechte wordt deze tekst wel in verband gebracht met de Bijbelse plagen die Egypte zouden hebben geteisterd.

Het is ook mogelijk om deze cursus live bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Leesgroep ‘Egyptische wijsheidsleer’.

Aanbevolen literatuur

Hannig R., Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch. Mainz 1995. ISBN 3805317719.
Faulkner R.O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford 1962. ISBN 0900416327.
Lichtheim M., Ancient Egyptian Literature, Volume I, II and III. Los Angeles 1973. ISBN 10 0520028996.
Simpson W.K., The Literature of Ancient Egypt. New Haven 1972. ISBN 0300017111.

Extra informatie

Data

Zaterdag 5 oktober 2024, les 1 Wijsheidsleer van Kagemni.
Zaterdag 2 november 2024, les 2 Wijsheidsleer van Kagemni.
Zaterdag 30 november 2024, les 3 Wijsheidsleer van Ptahhotep.
Zaterdag 21 december 2024, les 4 Wijsheidsleer van Ptahhotep.
Zaterdag 18 januari 2025, les 5 Wijsheidsleer van Ptahhotep.
Zaterdag 8 februari 2025, les 6 De vermaningen van Ipoewer.
Zaterdag 15 maart 2025, les 7 De vermaningen van Ipoewer.
Zaterdag 12 april 2025, les 8 De vermaningen van Ipoewer.
Zaterdag 26 april 2025, les 9 De vermaningen van Ipoewer.
Zaterdag 17 mei 2025, les 10 De vermaningen van Ipoewer.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De leesgroep 'Egyptische wijsheidsleer’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus Hiërogliefenschrift hebben bijgewoond of de Videoreeks Hiërogliefenschrift hebben bestudeerd. Deze cursus wordt bijgewoond door docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen verdiepen zich verder in de Oudegyptische cultuur. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les.
Na afronding van deze leesgroep heeft u kennis verworven over de ontwikkeling van monumentale inscripties binnen het faraonische Egypte. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers in het museum bedraagt vijftien personen. Het maximumaantal deelnemers online bedraagt eveneens vijftien personen. De minimale combinatie van live en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de cursus doorgaat.

Cursusmateriaal

De geprinte cursussyllabus 'Egyptische wijsheidsleer' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. De pdf van deze syllabus wordt vijf dagen eerder per e-mail aan alle cursisten toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Zoom

Voorafgaand aan de cursus krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat door cursisten kan worden gebruikt wanneer men een keer niet in de gelegenheid is om de les in het museum bij te wonen. De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de onlinelessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.

Video-opname

Bent u niet in de gelegenheid om de les rechtstreeks bij te wonen? Na iedere les krijgen alle deelnemers binnen een dag een e-mailbericht toegezonden met daarin een link naar de video-opname. Deze link blijft onbeperkt geldig.