Syllabus Hiëratisch schrift

 20,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus van vierhoofdstukken samengesteld over het hiëratische schrift van de Egyptenaren. Deze syllabus wordt u digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Bij uw bestelling krijgt u ook alle bij de cursus horende gecomprimeerde diapresentaties als pdf’s toegezonden. Uw bestelling komt in een winkelmand terecht, dit betekent niet dat u wordt geleid naar een pagina waar u elektronisch kunt bankieren. Uw bestelling wordt als e-mail verzonden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van Huub Pragt waarbij een pdf-factuur wordt verzonden vergezeld van de pdf van de bestelde syllabus en de diapresentaties.

Beschrijving

Syllabus Hiëratisch schrift

De syllabus ‘Hiëratisch schrift’ is bedoeld voor gevorderde cursisten hiërogliefenschrift die door willen gaan met het lezen van Egyptische teksten. Het hiëratische schrift werd door Egyptische schrijvers gebruikt voor persoonlijke, bestuurlijke, literaire en religieuze teksten op papyrus en ostraka. In deze syllabus van vier lessen worden zowel literaire als administratieve teksten inhoudelijk toegelicht. De oudste documenten die in deze syllabus worden besproken stammen uit het late Oude Rijk, de jongste dateren uit het begin van de Derde Tussenperiode. Ook zullen delen uit medische papyri en wijsheidsleren worden besproken en komen brieven ter sprake. Verder zullen korte hiëratische opschriften op wijnkruiken, mummiekisten en grafwanden worden besproken. Het accent komt echter sterk te liggen op het herkennen van de hiëratische tekens. Dit komt vooral tot stand door de tekens steeds opnieuw te vergelijken met de hiërogliefen waar ze aan verwant zijn. Alle te behandelen teksten zijn namelijk door egyptologen ook in hiëroglifische transcriptie gepubliceerd. Beheersing van het hiëratisch kan dus worden verkregen door veel te kijken en te vergelijken, maar ook door te oefenen.