Tekstvertalingen

Geplaatst op

Reliëftekst uit de tijd van Thoetmoses III - Karnak. Hiervan bestaan tekstvertalingenOp tien subpagina’s van deze pagina Tekstvertalingen treft u vertalingen aan van Egyptische teksten die dateren vanaf de Vroeg-dynastieke Periode tot en met de Romeinse Tijd.
De transliteratie en vertaling van een groot deel van deze teksten is echter door andere aanbieders beschikbaar gesteld. Zoals iedere liefhebber van Egyptische teksten zal merken, varieert de wetenschappelijke kwaliteit van de tekstvertalingen aanzienlijk.

Thesaurus Linguae Aegyptiae

Het Thesaurus Linguae Aegyptiae (TLA) is een wetenschappelijke website die een zowel Duits- als Engelstalige digitaal Egyptische woordenboek aanbiedt. Daarnaast biedt het TLA de zeer betrouwbare gecomputeriseerde weergave van hiërogliefenteksten met hun transliteratie en vertaling. Het Thesaurus Linguae Aegyptiae wordt vrijwel dagelijks aangepast en uitgebreid. De Egyptologen en taalkundigen die er momenteel aan zijn verbonden zijn Tonio Sebastian Richter en Daniel A. Werning namens de Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften en Hans-Werner Fischer-Elfert en Peter Dils namens de Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Op de Homepagina wordt in rode letters verwezen naar een pdf getiteld ‘text object tree’. Wanneer je er op klikt, kom je in een omvangrijke pdf met duizenden hyperlinks naar hiërogliefenteksten met hun transliteratie en vertaling. Houd bij het zoeken via de zoekfunctie in het document dan de Duitse schrijfwijze aan.

Subpagina’s in chronologische volgorde

Nederlandse tekstvertalingen

Louis Zonhoven
Verscheidene Egyptische teksten die via de subpagina’s worden aangeboden, kennen een Nederlandse vertaling en annotatie. Deze vertalingen zijn voornamelijk van de hand van voormalig universitair docent aan de Universiteit Leiden, egyptoloog Dr. Louis M.J. Zonhoven. Op deze tekstvertalingen berust auteursrecht. Dit houdt in dat alle informatie afkomstig uit de documenten die via deze website beschikbaar wordt gesteld, op geen enkele wijze door anderen mag worden verspreid of verder bewerkt, tenzij daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door de auteur. In zijn annotatie verwijst Zonhoven regelmatig door middel van het paragraafsymbool § naar paragrafen uit zijn eigen grammatica. Dit gebonden boekwerk, dat uit twee delen bestaat, kan rechtstreeks worden besteld via Uitgeverij Peeters in Leuven. Zonhoven L.M.J., Middel-Egyptische Grammatica, deel 1 en 2. Leuven 2010. ISBN 9789042923041. Klik voor meer informatie op: Middel-Egyptische Grammatica.
Ook verwijst Zonhoven regelmatig via de afkorting GEG naar de paragrafen in het standaardwerk van Alan H. Gardiner Middle Egyptian Grammar.

Huub Pragt
Verscheidene Egyptische teksten die via de subpagina’s worden aangeboden, zijn getranslitereerd en vertaald door Huub Pragt. De vertalingen zijn afkomstig uit het schriftelijke materiaal dat wordt aangeboden bij zijn cursussen.

Indien u bij het raadplegen van de subpagina’s onvolkomenheden aantreft met betrekking tot de Egyptische teksten, zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit te melden? U kunt een e-mail sturen naar info@egyptologie.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.