Ptolemaeën Tijd

Posted on

De Bentresj-stèle uit de Ptolemaeën Tijd - Louvre ParijsDe Bentresj-stèle (Louvre C 284)
Datering: Tweede Perzische Overheersing of begin van de Ptolemaeën Tijd.
De stèle wordt ook aangeduid met de benaming Bachtan-stèle. Wikipedia: Bentresh Stela.
Foto’s van de stèle: Bakhtan Stele Louvre.
Hiërogliefentekst, een gedeeltelijke transliteratie in Koptische letters en een gedeeltelijke Franse vertaling in Jean François Champollion, Monuments de l’Égypte et de la Nubie: notices descriptives conformes aux manuscrits autographes rédigés sur les lieux par Champollion le Jeune, vol. 2, Paris, 1844, pp. 280-290 Stèle des ruines du Sud-Est – eerste pagina 280 is vignet 282.
Lijntekening in Journal asiatique, sér. 5, vol. 8 (1856) uit de Franse publicatie van Emmanuel de Rougé, Étude sur une stèle égyptienne appartenant à la Bibliothèque Impériale, in Journal asiathique, sér. 5, vol. 8, pp. 201-254 (1856), met hiërogliefentekst, verouderde transliteratie en een Latijnse en Franse vertaling: Info.
Deuxième article: vol. 10, pp. 112-168 (1857).
Troisième article: vol. 11, pp. 509-572 (1858): Info.
Fin vol. 12, pp. 221-270 (1858): Info.
Engelse vertaling in James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. III, Chicago, 1906, secties 429-447.
Engelse vertaling in Lichtheim III, 90-94.
Nederlandse vertaling in J.F. Borghouts, Egyptische Sagen en Verhalen. Bussum 1974, pp. 136-141.
Franse vertaling in Gaston Maspero, Les contes populaires de l’Egypte ancienne, 4th ed., Paris, 1911, pp. 183-191: Info.
Nederlandse vertaling en commentaar in JEOL 10 (1945-1948), pp. 237-243, door A. De Buck.
Duitse vertaling in TUAT III, 955-964.
Hiërogliefentekst: KRI II, 284-287; Engelse vertaling: RITA II, 113-116; commentaar: RITANC II, 165-168.

Setne Chaëmwaset en het boek van Thot
Datering: Ptolemaeën Tijd
Nederlandse vertaling door J.F Borghouts in Egyptische Sagen en Verhalen, pp. 142-157.
Engelse vertaling door Brian Brown: Info.

De Satrapenstèle (Caïro CG 22182)
Datering: 311 BC
LÄ V, 492-493, Satrapenstele.
W. K. Simpson, (ed.), The Satrap Stela, JdE 22182, The Literature of Ancient Egypt. An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies and Poetry, Cairo, 2003, p. 393-397.
Lodomez, G. De ‘Satrapenstèle’ in ‘Zij schreven geschiedenis’ Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten (2500 -100 v Chr.), red. R.J. Demarée en K.R. Veenhof, Mededelingen en Verhandelingen van het VoorAziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux XXXIII, 2003, blz. 434-447. Jubileumboek Ex Oriente Lux te gelegenheid van het 70 jarig bestaan.
Hiërogliefentekst: Urk. II, 11-22.
Engelse vertaling door Robert K. Ritner in William Kelly Simpson (ed.), The Literature of Ancient Egypt, 3rd ed., New Haven en London, 2003, pp. 392-397.
Gedeeltelijke Engelse vertaling op pagina 104: Info.
Franse vertaling door Edwyn Bevan, Histoire des Lagides, Paris, 1934, pp. 46-49.
Duitse vertaling door Günther Roeder, Die ägyptische Religion in Texten und Bildern, Bd. I: Die ägyptische Götterwelt, Zürich, 1959, pp. 97-106.
Duitse vertaling door Ursula Kaplony-Heckel in TUAT I, 613-619.

De klaagzang van Isis en Nephthys (pBerlin 3008)
Datering: Ptolemaeën Tijd
Hiëratische facsimiles in Philippe-Jacques de Horrack, Les Lamentations d’Isis et de Nephthys, d’après un manuscrit hiératique du Musée royal de Berlin, in Oeuvres diverses, Paris, 1907 oorspronkelijke publicatie: Paris, 1866, tussen pp. 48-49 en 57-59: Info.
Franse vertaling in Horrack, pp. 33-53, 83-89.
Engelse vertaling in Horrack, pp. 91-98.
Hiërogliefentekst en Engelse vertaling: Raymond Otto Faulkner, de Lamentations of Isis en Nephtys, in Mélanges Maspero I Orient ancien, Caïro, 1934, pp. 337-348 (4 platen).
Engelse vertaling: Lichtheim III, 116-121; gedeeltelijk.
Spaanse vertaling: Info.
Over nieuwe versies van de klaagzang: Marc Coenen, Andrea Kucharek, New Findings of Isis en Nephthys, in GM 193, pp. 45-50 (2003)

De Mendes-stèle (CG 22181)
Datering: regering van Ptolemaios II Philadelphus
Lijntekening van de lunette (met inscripties) in Unijournal. Zeitschrift der Universität Trier, vol. 29, Themenheft, p. 40 (2003) Heinrich Brugsch, Thesaurus inscriptieum Aegyptiacarum, vol. IV: Mythologische Inschriften altaegyptischer Denkmaeler, Leipzig, 1884, pp. 629-655.
Hiërogliefentekst: Urk. II, 28-54.
Engelse vertaling door S. Birch uit de Duitse versie door Brugsch-Bey, in S. Birch (ed.), Records of the past, vol. VIII, London, 1876, pp. 91-102: Info.
Lijntekening van de lunette (zonder inscripties) en Duitse samenvatting Günther Roeder, Die ägyptische Religion in Texten und Bildern, Bd. I: Die ägyptische Götterwelt, Zürich, 1959, pp. 168-188.

Het decreet van Canopus
Datering: regering van Ptolemaios III Euergetes I (238 BC)
LÄ III, 321, Kanopusdekret.
Stefan Pfeiffer, Das Dekret von Kanopos (238 v. Chr.). Kommentar und historische Auswertung eines dreisprachigen Synodaldekretes der ägyptischen Priester zu Ehren Ptolemaios III. und seiner Familie, Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete, Supplement 18, München, 2004.
Stèle uit Kom el-Hisn CG 22186.
Griekse tekst en Franse vertaling van de Kom el-Hisn versie door E. Miller, Découverte d’un nouvel exemplaire du décret de Canope, in Journal des savants, pp. 214-229 (1883) Foto’s van de Griekse tekst pp. 240-241: Info.
Stèle uit Tanis CG 22187
Lijntekeningen van de Tanis stèle in E. A. Wallis Budge, The Decrees of Memphis and Canopus, vol. III, London, 1904: Info.
Hiërogliefentekst: Urk. II, 124-154 gebaseerd op de Tanis versie, met varianten van de Kom el-Hisn versie in voetnoten. De Griekse tekst staat tussen de regels.
Franse vertaling van de Hiërogliefentekst (Tanis versie) door François Chabas, Le decret de Canope, in François Chabas, Oeuvres diverses, vol. 5, Paris, 1909, pp. 488-495: Info.
Duitse vertaling van de Hiërogliefentekst door Günther Roeder, Die ägyptische Religion in Texten und Bildern, vol. III: Kulte und Orakel im alten Ägypten, Zürich, 1960, pp. 142-166.
Transliteratie en Engelse vertaling van de Demotische tekst (Tanis en Kom el-Hisn versies) door R.S. Simpson, Demotic Grammar in the Ptolemaic Sacerdotal Decrees, Oxford, 1996, pp. 224-241
Franse vertaling van de eerste twintig regels van de Griekse tekst (Tanis versie) door Carl Wescher, texte grec de l’inscription de Tanis (1er article), in Revue archéologique, Nouvelle série, vol. XIV (1864),
pp. 49-55 (1866): Info.
Stèle uit Memfis (Louvre C 122)
Étienne Bernand, inscriptions grecques d’Égypte et de Nubie au Musée du Louvre, Paris, 1992, pp. 5-7, pls. 1-3.
Stèle uit Karnak
Voor de derde pyloon in de tempel van Karnak. Niet gepubliceerd.
Fragment uit el-Kab (Caïro Museum, tijdelijk no. 17/3/46/1)
Fragment met een paar regels in het Grieks en hiërogliefenschrift: A. Bayoumi, O. Guéraud, Un nouvel exemplaire du décret de Canope, in ASAE, vol. 46, pp. 373-382 (1947).
Fragment uit Tell Basta (Port Said Museum, no. 493)
Fragment met acht regels van de hiërogliefentekst: Serge Sauneron, Un cinquième exemplaire du décret de Canope: la stèle de Boubastis, in BIFAO, vol. 56, pp. 67-75, (1957): Info.
Een ander fragment uit Tell Basta
Opgravingsverslag van een vondst uit 2004 in Tell Basta: Info.

Het Decreet van Memfis
Datering: regering van Ptolemaios V Epiphanes, 196 v.Chr.
Wilhelm Spiegelberg, Der demotische Tekst der Priesterdekrete von Kanopus und Memphis (Rosettana) mit den hieroglyphischen und griechischen Fassungen und deutscher Übersetzung nebst demotischem Glossar, Heidelberg, 1922 – herdrukt in 1990.
Stephen Quirke, Carol Andrews, The Rosetta Stone. Facsimile lijntekening met een inleiding en vertaling, New York, 1988 facsimile en vertaling van de hiërogliefen, Demotische en Griekse teksten.
De Steen van Rosetta (BM EA 24)
LÄ V, 310-311, Rosette, Stein von.
Günter Roeder, Kulte und Orakel im Alten Ägypten.
Facsimile tekening: Info en foto 2.5 MB: Info.
Foto in hoge resolutie: Steen van Rosetta.
Hiërogliefentekst gebaseerd op R, N en PI zie hieronder, transliteratie van de Demotische tekst en de Griekse tekst in Urk. II, 166-198.
Transliteratie en Engelse vertaling van de Demotische tekst door R.S. Simpson, Demotische Grammar in de Ptolemaic Sacerdotal Decrees, Oxford, 1996, pp. 258-271.
Franse vertaling van de Demotische tekst door Didier Devauchelle, La pierre de Rosette, Paris / Figeac, 2003, pp. 37-60.
Engelse vertaling van de Griekse tekst: Info.
Duitse vertaling: Info.
Duitse vertaling door Ursula Kaplony-Heckel in TUAT I, 236-246.
Franse vertaling van de Hiërogliefen en Griekse tekst door François Chabas in Oeuvres diverses, tome 3, Paris, 1903, pp. 95-202: Info.
Griekse tekst en Franse vertaling door Jean Antonine Letronne, Oeuvres choisies, tome 2, Paris, 1881, pp. 255-360: Info.
Engelse vertaling van de Griekse tekst door S. Birch uit de Franse versie door Letronne, in S. Birch (ed.), Records of the past, vol. IV, London, 1875, pp. 69-78.
De eerste notities over de ontdekking van de Steen van Rosetta in Courier de l’Égypte, No. 37, 29 fructidor, an VII September 15, 1799, pp. 3-4 en La Decade egyptienne, vol. III, pp. 293-294 (An VIII 1799-1800): Info.
Lijntekening van de Steen van Rosetta in Description de l’Égypte, Planches, vol. V: Antiquités, Paris, 1822. Pl. 53 Demotische tekst en Pl. 54 Griekse tekst.
Uitleg in het Nederlands over de Steen van Rosetta door Jona Lendering: Een ere-inscriptie voor Ptolemaios V.
Uitleg in het Frans over de Steen van Rosetta in Description de l’Égypte, texte, 2nd ed., vol. 10: Explication des planches d’antiquités, Paris, 1823, pp. 547-550: Info.
Uitleg in het Frans over de Demotische inscriptie in Description de l’Égypte, texte, 2nd ed., vol. 9: Antiquités. Mémoires et descriptions, Paris, 1829, pp. 569-574 verwijzend naar de zestien platen van de Inscription intermédiare (Demotische inscriptie) die niet in de tweede editie zijn opgenomen: Info.
Foto’s van de Steen van Rosette: Info.
Een 3D weergave van de steen en een Engelstalige gesproken uitleg: Info.
Een geluidsopname van 14 minuten door BBC Radio 4, in het programma ‘A History of the World in 100 Objects’, aflevering 33: ‘Rosetta Stone’: Info.
De uitgeschreven versie ervan vindt u hier: Info.
Een diavertoning vindt u hier: Info.
Fragment uit Elefantine (Louvre AF 10006) E met 11 regels van de Demotische tekst in Didier Devauchelle, Fragments de décrets ptolémaïques en langue égyptienne conservés au Musée du Louvre, in RdE, vol. 37, pp. 45-51 (1986), in het bijzonder pp. 46-47.
Stèle uit el-Nobaira (CG 22188) N
Met 31 regels van de hiërogliefentekst in Auguste Baillet, Le décret de Memphis et les inscriptions de Rosette et Damanhour, Orléans, 1888.
Stèle uit Noeb Taha (Grieks-Romeins Museum Alexandrië, inv. no. 21352)
Het begin van de Griekse versie, regels 1-11, 14-17 van de Steen van Rosetta P. M. Fraser, An Unpublished Fragment van de Memphian Decree of 196 BC, in Bulletin de la Société Archéologique d’Alexandrie, no. 41, pp. 57-62 1956); samenvatting in JEA, vol. 43, p. 102 (1957).
Andere fragmenten uit Elephantine (Louvre E 12677 en Louvre AF 10007)
Louvre E 12677: de laatste vier regels van de hiërogliefentekst. Didier Devauchelle, Fragments de décrets ptolémaïques en langue égyptienne conservés au Musée du Louvre, in RdE, vol. 37, pp. 45-51 (1986), in het bijzonder pp. 45-46.
Louvre AF 10007: delen van de 19 regels van de Griekse versie. Étienne Bernand, inscriptions grecques d’Égypte et de Nubie au Musée du Louvre, Paris, 1992, pp. 17-21.
Het eerste decreet van Philae PI
Sommige delen zijn nauw verwant aan het Decreet van Memfis. Hoewel het een ander decreet betreft, is deze tekst gebruikt voor de reconstructie van de hiërogliefentekst door Sethe in Urkunden II. Lijntekening van de hiërogliefentekst in LD IV, 20: Info.