Online Masterclass Abydos

 60,00

De online masterclass Abydos vindt op zaterdag 29 juni 2024 plaats en wordt uitgezonden vanuit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

13 op voorraad

Beschrijving

Online Masterclass Abydos

Abydos is een van de meest fascinerende en raadselachtige plekken in Egypte. Dit geldt zowel voor de begraafplaats van de eerste farao’s, als voor het oude cultuscentrum voor de god Osiris. De stad stond in het oude Egypte bekend als Abedjoe. De bewoningsgeschiedenis van de plaats aan de westoever van de Nijl, gaat terug tot in de prehistorische Naqada I periode (circa 5300 v.Chr.). Ten westen van het vruchtbare landbouwgebied van Abydos strekt zich een woestijngebied uit dat in een boog wordt omsloten door rotsheuvels. Vlak bij de Wepet, een natuurlijke kloof in de westelijke heuvels, werden de graven aangelegd voor de koningen uit de Vroegdynastische Periode. Deze begraafplaats wordt tegenwoordig aangeduid met de term Umm el-Qaäb, wat ‘Moeder der Potten’ betekent. Deze naam slaat op de enorme hoeveelheid aan gebroken aardenwerk dat er is achtergelaten. De oudste tempel in Abydos moet in diezelfde periode zijn gebouwd en was gewijd aan de god Chenty-imentyoe. Zijn naam betekent ‘Vooraanstaande de Westelijken’. Vanaf het Middenrijk werd deze god geheel gelijkgesteld aan Osiris. De ruïneheuvel van deze tempel ligt in het noorden van Abydos, en wordt Kom es-Sultan genoemd. Meer dan drieduizend jaar lang was de tempel voor de god van het Dodenrijk van enorm belang voor de oude Egyptenaren. Dit blijkt vooral uit de grote hoeveelheid aan stèles die bij de tempel zijn aangetroffen. Archeologische opgravingen in het gebied leveren nog steeds spectaculaire ontdekkingen op. Ten zuiden van de tempel van Osiris bevindt zich de Sjoenet ez-Zebib. Deze uit tichelsteen opgetrokken omheining dateert uit de tijd van koning Chasechemoey, de laatste heerser van de 2de dynastie. Het werd gebouwd als een ‘funeraire omheining’, een plaats waar de overleden koning werd herinnerd en vereerd. Zo’n plaats werd per-ka ‘huis van de ka’ genoemd en was een voorloper van de latere schijndodentempels voor de farao’s. Een van de best bewaard gebleven voorbeelden is de tempel van Sethy I. Door zijn schijndodentempel tegen het Osireion, het mythische graf van Osiris, aan te bouwen hoopte Sethy I deel te nemen aan de wederopstanding van Osiris.

Het is ook mogelijk om de Masterclass fysiek bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Masterclass ‘Abydos’.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 29 juni 2024

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers in het museum bedraagt vijftien personen. Het maximumaantal deelnemers online bedraagt eveneens vijftien personen. De minimale combinatie van live en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de cursus doorgaat.

Cursusmateriaal

Enkele dagen voor aanvang van de Masterclass wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail naar alle deelnemers toegezonden. De geprinte versie wordt ook per post verzonden aan de onlinedeelnemers. Na afloop van de masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Zoom

Voorafgaand aan de Masterclass krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat door cursisten kan worden gebruikt wanneer men een keer niet in de gelegenheid is om de les in het museum bij te wonen. De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de onlinelessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.

Video-opname

Bent u niet in de gelegenheid om de Masterclass rechtstreeks bij te wonen? Binnen een dag krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden met daarin een link naar de video-opnames van de twee lessen. Deze link blijft onbeperkt geldig.