Online Masterclass Abydos

 60,00

De online masterclass Abydos vindt op zaterdag 12 november 2022 plaats en wordt uitgezonden vanuit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Uitverkocht

Beschrijving

Online Masterclass Abydos

Abydos is een van de meest fascinerende en raadselachtige plekken in Egypte. Dit geldt zowel voor de begraafplaats van de eerste farao’s, als voor het oude cultuscentrum voor de god Osiris. De stad stond in het oude Egypte bekend als Abedjoe. De bewoningsgeschiedenis van de plaats aan de westoever van de Nijl, gaat terug tot in de prehistorische Naqada I periode (circa 5300 v.Chr.). Ten westen van het vruchtbare landbouwgebied van Abydos strekt zich een woestijngebied uit dat in een boog wordt omsloten door rotsheuvels. Vlak bij de Wepet, een natuurlijke kloof in de westelijke heuvels, werden de graven aangelegd voor de koningen uit de Vroegdynastische Periode. Deze begraafplaats wordt tegenwoordig aangeduid met de term Umm el-Qaäb, wat ‘Moeder der Potten’ betekent. Deze naam slaat op de enorme hoeveelheid aan gebroken aardenwerk dat er is achtergelaten. De oudste tempel in Abydos moet in diezelfde periode zijn gebouwd en was gewijd aan de god Chentyimentyoe. Zijn naam betekent ‘Vooraanstaande de Westelijken’. Vanaf het Middenrijk werd deze god geheel gelijkgesteld aan Osiris. De ruïneheuvel van deze tempel ligt in het noorden van Abydos, en wordt Kom es-Sultan genoemd. Meer dan drieduizend jaar lang was de tempel voor de god van het Dodenrijk van enorm belang voor de oude Egyptenaren. Dit blijkt vooral uit de grote hoeveelheid aan stèles die bij de tempel zijn aangetroffen. Archeologische opgravingen in het gebied leveren nog steeds spectaculaire ontdekkingen op. Ten zuiden van de tempel van Osiris bevindt zich de Sjoenet ez-Zebib. Deze uit tichelsteen opgetrokken omheining dateert uit de tijd van koning Chasechemoey, de laatste heerser van de 2de dynastie. Het werd gebouwd als een ‘funeraire omheining’, een plaats waar de overleden koning werd herinnerd en vereerd. Zo’n plaats werd per-ka ‘huis van de ka’ genoemd en was een voorloper van de latere schijndodentempels voor de farao’s. Een van de best bewaard gebleven voorbeelden is de tempel van Sethy I. Door zijn schijndodentempel tegen het Osireion, het mythische graf van Osiris, aan te bouwen hoopte Sethy I deel te nemen aan de wederopstanding van Osiris.

Het is ook mogelijk om de Masterclass fysiek bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Masterclass ‘Abydos’.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 12 november 2022.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Zoom

De twee onlinelessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de Masterclass krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de onlinelessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na de masterclass krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Om deze onlinecursus van start te laten gaan, is een minimum van 10 deelnemers een vereiste. Dit minimumaantal kan al snel worden bereikt in combinatie met het aantal deelnemers aan de fysieke versie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het maximumaantal deelnemers aan deze hybride combinatie bedraagt dertig cursisten.

Cursusmateriaal

Een week voor aanvang wordt de cursussyllabus 'Abydos' in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. De geprinte versie wordt per post toegezonden. Na afloop van de masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.