Schoolonderwijs

Geplaatst op

Het Lukida-lesprogramma voor het basisonderwijsHuub Pragt was gedurende tien jaar als educator verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Tijdens deze periode ontwikkelde hij educatieve programma’s voor het onderwijs. Zijn ruime ervaring op het vlak van didactiek en schoolonderwijs maakt dat lesprogramma’s nooit volkomen standaard zijn. Een goede afstemming met de leerkrachten en docenten zorgt ervoor dat steeds maatwerk wordt geleverd.

Basisonderwijs

Als gastdocent voor het basisonderwijs is Huub Pragt verbonden aan Lukida Onderwijs. Bij deze educatieve instelling staat het oriënteren, zelfstandig onderzoeken, creatief vormgeven en evalueren samen met de leerlingen hoog in het vaandel. In het lesprogramma ‘Het Oude Egypte’ maken de kinderen kennis met een oude verdwenen beschaving die grote verschillen vertoont met de huidige samenleving. Toch zullen ze gaan ervaren dat de Egyptenaren in feite niet anders waren dan zijzelf. Dit geldt voor hun bewondering voor de natuur, hun angsten en onzekerheden, hun sociale omgangsvormen en het plezier dat de Egyptenaren beleefden aan muziek en spel in hun vrije tijd. Ook het thema ‘mummies en het leven na de dood’ komt ter sprake. Aan het einde van een ochtendprogramma maken de kinderen een sjabti uit klei. Deze mummievormig beeldjes worden vervolgens lichtblauw beschilderd en te drogen gelegd. Na uitleg over het Egyptische hiërogliefenschrift schrijven de kinderen aan het einde van de dag hun eigen naam op de beeldjes om ze vervolgens mee naar huis te nemen.

In zijn voormalige woonplaats Hilversum gaf ‘meester Huub’ twee dagen les aan kinderen uit groep 5. Twee dagen later ontving hij dit bericht van een ouder van een van de leerlingen:
Geachte heer Pragt, Graag wil ik u bedanken voor de twee dagen dat u onze zoon Mark heeft lesgegeven. U heeft hem enorm geïnspireerd. We horen al twee dagen niets anders dan indrukwekkende wetenswaardigheden over Egypte. En door u en onze zoon Mark geïnspireerd zijn we daarom (ook met onze twee andere kinderen) vandaag naar ‘uw’ oude museum in Leiden geweest. Nogmaals dank!! Groet. Silvia (moeder van Mark, groep 5a Lorentzschool in Hilversum).

Klokhuis – Mummies

Nederlandse Onderwijs Televisie – De oude Egyptenaren

Egyptisch alfabet
Docenten gaan voor hun leerlingen vaak op zoek naar een lijstje met een Egyptisch alfabet. Zo kunnen leerlingen in een les hun eigen naam in hiërogliefen schrijven. Tijdens de lessen op school zal meester Huub uitleggen dat het Egyptische hiërogliefenschrift feitelijk geen alfabet kent. De Egyptenaren schreven hun woorden voornamelijk met tekens die uit twee of drie medeklinkers zijn samengesteld. Zo zullen de leerlingen aan het einde van een les over hiërogliefenschrift zelf de naam van farao Toetanchamon ontcijferen. Daarbij wordt uitgelegd dat de meerlettertekens in klank vaak werden ‘aangevuld’ met eenlettertekens. Het zijn deze eenlettertekens die je in een lijstje aantreft wanneer je in een zoekmachine de term ‘Egyptisch alfabet’ intikt. Klik op de titel Egyptisch alfabet en u treft in een pdf een lijstje aan met Egyptische eenlettertekens die qua klank het meest in de buurt komen van de 26 letters uit ons alfabet.

Bekijk de video van 2:23 Lerarentekort in het basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs

Voor alle klassen van het voortgezet onderwijs zijn op verschillende niveaus lesprogramma’s ontwikkeld waarbij leerlingen kennis maken met het oude Egypte. Zo valt te denken aan een les in het kader van een themaweek over Egypte of lessen in een extra leertraject voor gemakkelijk lerende kinderen. Er zijn ook programma’s ontwikkeld voor scholen die een groep leerlingen in een plusproject of een leermodule iets extra’s willen bieden naast de reguliere lesstof.

U kunt nadere informatie aanvragen via 06-12162042 of stuur een e-mail naar info@egyptologie.nl.