Rondleidingen

Geplaatst op

Huub Pragt verzorgt rondleidingen in het Rijksmuseum van Oudheden - Foto: Richard de Jong

Rondleidingen 2024-2025
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een Egyptische verzameling die uit ruim 1400 voorwerpen bestaat. De zalen beslaan de gehele tentoonstellingsruimte op de begane grond van het museum. De collectie behoort tot de tien belangrijkste Egyptische verzamelingen in de wereld. De topstukken uit de museumcollectie vormen de leidraad van de vaste tentoonstelling. Vele van deze topstukken zijn wereldberoemd. Een rondleiding in het RMO duurt 90 minuten. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 10 personen en het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

De kosten voor een rondleiding bedragen € 20,- per persoon. Dit is exclusief de entreeprijs tot het museum.

Op zaterdag 26 oktober 2024 vindt de rondleiding De Nachtelijke Hemelreis plaats in Leiden.
Op zaterdag 18 januari 2025 vindt de rondleiding Dagelijks leven in Egypte plaats in Leiden.

Rondleidingen op aanvraag

Huub Pragt verzorgt rondleidingen op aanvraag over de Egyptische collecties van het Allard Pierson (AP) in Amsterdam, het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden en het Museum Kunst & Geschiedenis (MKG) in Brussel. Bij een besloten groep wordt rekening gehouden met de bijzondere wensen. Zo wordt het thema en het niveau van een rondleiding op maat gemaakt. De kosten voor een rondleiding verschillen per museum en zijn daardoor alleen op aanvraag. Bij de kosten voor een rondleiding is de entree tot het betreffende museum niet inbegrepen. U kunt nadere informatie aanvragen via 06-12162042 of stuur een e-mail naar info@egyptologie.nl. De gemaakte afspraken worden altijd bevestigd in een e-mail.