Rondleidingen

Geplaatst op

Huub Pragt verzorgt rondleidingen in het Rijksmuseum van Oudheden - Foto: Richard de Jong

Rondleidingen op aanvraag

Huub Pragt verzorgt rondleidingen op aanvraag over de Egyptische collecties van het Allard Pierson (AP) in Amsterdam, het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden en het Museum Kunst & Geschiedenis (MKG) in Brussel. Bij een besloten groep wordt rekening gehouden met de bijzondere wensen. Zo wordt het thema en het niveau van een rondleiding op maat gemaakt. Een rondleiding duurt 90 minuten. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 10 personen en het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen. De kosten voor een rondleiding verschillen per museum en zijn daardoor alleen op aanvraag. Bij de kosten voor een rondleiding is de entree tot het betreffende museum niet inbegrepen. U kunt nadere informatie aanvragen via 06-12162042 of stuur een e-mail naar info@egyptologie.nl. De gemaakte afspraken worden altijd bevestigd in een e-mail.