Rondleidingen

Posted on

Huub Pragt verzorgt rondleidingen in het Rijksmuseum van Oudheden - Foto: Richard de Jong

Egypte in Leiden

In het seizoen 2022-2023 verzorgt egyptoloog Huub Pragt op vijf zaterdagmiddagen een rondleiding van een uur over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze rondleidingen worden steeds ingeleid door middel van een diapresentatie van een uur in de Caesarzaal op de eerste verdieping. Alleen van deze korte presentaties wordt een video-opname gemaakt, dat geldt dus niet voor de rondleiding zelf. Direct na de presentatie volgt een rondleiding van een uur.

Op zaterdag 1 oktober 2022 vindt de rondleiding ‘Mastaba’ plaats.
Op zaterdag 22 oktober 2022 vindt de rondleiding ‘Mummies’ plaats.
Op zaterdag 10 december 2022 vindt de rondleiding ‘Beeldhouwkunst’ plaats.
Op zaterdag 21 januari 2023 vindt de rondleiding ‘Huisraad’ plaats.
Op zaterdag 4 februari 2023 vindt de rondleiding ‘Tempelrituelen’ plaats.

Museumrondleidingen op aanvraag

Huub Pragt verzorgt ook rondleidingen op aanvraag over de Egyptische collecties van het Allard Pierson Museum (APM) in Amsterdam, het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden en het Museum Kunst & Geschiedenis (MKG) in Brussel. Bij een besloten groep wordt rekening gehouden met de bijzondere wensen. Zo wordt het thema en het niveau van een rondleiding op maat gemaakt. Een rondleiding duurt 90 minuten. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 10 personen en het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen. De kosten voor een rondleiding verschillen per museum en zijn daardoor alleen op aanvraag. Bij de kosten voor een rondleiding is de entree tot het betreffende museum niet inbegrepen. Het maken van een afspraak over een rondleiding kan telefonisch via 06-12162042. U kunt uw wensen ook kenbaar maken via de hieronder weergeven button Rondleiding aanvragen. De gemaakte afspraken worden altijd bevestigd in een e-mail.

button rondleiding aanvragen