Onlinelezing Toetanchamon

 30,00

De onlinelezing ‘Toetanchamon’ duurt twee uur en vindt plaats op zaterdag 22 juni 2024. Deze lezing begint om 14.00 uur. U kunt zich ook aanmelden voor de live versie van de lezing Toetanchamon in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

13 op voorraad

Beschrijving

Onlinelezing: Toetanchamon

Sinds de sensationele ontdekking in 1922 van het graf van Toetanchamon is er sprake van een niet aflatende belangstelling voor deze jong gestorven farao. Ondanks de enorme hoeveelheid aan fraaie grafvoorwerpen die aan hem zijn meegegeven, bleef het leven van Toetanchamon tot voor kort in raadselen gehuld. Dit was vooral te wijten aan het gebrek aan geschreven bronnen die ons meer duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over de jeugd van de Egyptische farao. De afgelopen twintig jaar heeft de egyptologie echter aanzienlijke vooruitgang geboekt door verscheidene geavanceerde wetenschappelijke onderzoeken toe te passen in het onderzoek naar de levensloop van de Egyptische farao. Veel aandacht is uitgegaan naar de eventuele verwantschap met de hoofdrolspelers uit de Amarnaperiode. Tijdens zijn regeringsperiode werd Toetanchamon omringd door belangrijke adviseurs, zoals schatbewaarder Maya en generaal Horemheb. Ook de Amarnapriester ‘Godsvader’ Eje heeft in het leven van Toetanchamon een belangrijke rol gespeeld.
De belangrijkste vraagstukken liggen echter bij de mummie van Toetanchamon. Wat kunnen we inmiddels zeggen over de doodsoorzaak? En levert het recente DNA-onderzoek aan zijn mummie voldoende bewijs op voor de identiteit van zijn ouders? In deze lezing zal worden uitgelegd waarom men er tegenwoordig van uitgaat dat farao Achnaton de vader was van Toetanchamon. In de zomer van 2015 lanceerde de Britse egyptoloog Dr. Nicholas Reeves een spraakmakende theorie dat het graf KV62 nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Is het mogelijk dat koningin Nefertiti achter de grafwanden begraven ligt? Een verbluffende ontdekking lijkt ook te zijn gedaan in 2020 door de Amerikaanse egyptoloog Dr. Raymond Johnson. Op basis van voorstellingen op hergebruikte bouwblokken is hij ervan overtuigd dat Toetanchamon als jonge koning actief heeft deelgenomen aan militaire campagnes en veldslagen.

De mogelijkheid bestaat om deze lezing gelijktijdig bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden: Lezing Toetanchamon.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 22 juni 2024.

Tijden

14.00 – 16.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen. Het maximumaantal deelnemers dat de lezing live bijwoont bedraagt eveneens vijftien personen. De minimale combinatie van live en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de lezing doorgaat.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Zoom

Voorafgaand aan de lezing krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat kan worden gebruikt wanneer men niet in de gelegenheid is om de lezing in het museum bij te wonen. De online lezing wordt via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de onlinelezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.

Video-opname

Bent u niet in de gelegenheid om de lezing rechtstreeks bij te wonen? Binnen een dag krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden met daarin een link naar de video-opnames van de lezing. Deze link blijft onbeperkt geldig.