Lezing Toetanchamon, als kind op de troon

De lezing ‘Toetanchamon, als kind op de troon’ duurt twee uur en vindt plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden op zaterdag 14 januari 2023. Deze lezing begint om 14.00 uur. U kunt zich ook aanmelden voor de onlinelezing Toetanchamon, als kind op de troon. Het totaalaantal deelnemers, live en online, bedraagt maximaal dertig personen. De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing online bij te wonen: Onlinelezing Toetanchamon, als kind op de troon.

Lezing: Toetanchamon, als kind op de troon

Sinds de sensationele ontdekking in 1922 van het graf van Toetanchamon is er sprake van een niet aflatende belangstelling voor de farao die als kind op de troon is gekomen. Ondanks de enorme hoeveelheid aan zeer fraaie met religieuze spreuken beschreven grafvoorwerpen die aan hem zijn meegegeven, bleef het leven van Toetanchamon tot voor kort in raadselen gehuld. Dit was vooral te wijten aan het gebrek aan geschreven bronnen die ons meer duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over de jeugd van de Egyptische farao. De afgelopen twintig jaar heeft de egyptologie echter aanzienlijke vooruitgang geboekt door verscheidene geavanceerde wetenschappelijke onderzoeken toe te passen in het onderzoek naar de levensloop van de Egyptische kindkoning. Veel aandacht is uitgegaan naar de eventuele familiaire verwantschap met de hoofdrolspelers uit de Amarnaperiode. Tijdens zijn regeringsperiode werd Toetanchamon omringd door belangrijke adviseurs, zoals schatbewaarder Maya en generaal Horemheb. Ook de Amarnapriester ‘Godsvader’ Eje heeft in het leven van Toetanchamon een belangrijke rol gespeeld.
De belangrijkste vraagstukken liggen echter bij de mummie van Toetanchamon. Wat kunnen we inmiddels zeggen over de doodsoorzaak? En levert het recente DNA-onderzoek aan zijn mummie voldoende bewijs op voor de identiteit van zijn ouders? In deze lezing zal worden uitgelegd waarom men er tegenwoordig van uitgaat dat farao Achnaton de vader was van Toetanchamon. In de zomer van 2015 lanceerde de Britse egyptoloog Dr. Nicholas Reeves een spraakmakende theorie dat het graf KV62 nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Is het mogelijk dat koningin Nefertiti achter de grafwanden begraven ligt? Een verbluffende ontdekking lijkt ook te zijn gedaan in 2020 door de Amerikaanse egyptoloog Dr. Raymond Johnson. Op basis van voorstellingen op hergebruikte bouwblokken is hij ervan overtuigd dat Toetanchamon als jonge koning actief heeft deelgenomen aan militaire campagnes en veldslagen. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat de verwondingen die zijn geconstateerd aan de mummie van Toetanchamon, tijdens een van deze gevechten zijn ontstaan en mogelijk hebben geleid tot zijn vroegtijdige dood.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 14 januari 2023.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 15 personen.

Hand-out

Na afloop van de lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

Enkele dagen voorafgaand aan de lezing krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men zou kunnen gebruiken wanneer men niet in de gelegenheid is om de lezing in het museum bij te wonen. De lezing kan namelijk ook gelijktijdig online worden gevolgd. Daarnaast krijgt iedere deelnemer na afloop van de lezing een e-mailbericht toegezonden met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.