Masterclass Abydos

 82,00

De masterclass Abydos vindt op zaterdag 29 juni 2024 plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De entreeprijs tot het museum is niet inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan deze masterclass dient u in het bezit te zijn van een geldige Museumkaart.
De masterclass is inclusief een syllabus en een lunch in de Leidse binnenstad. Het is ook mogelijk om deze masterclass gelijktijdig online bij te wonen: Online Masterclass ‘Abydos’.

13 op voorraad

Beschrijving

Masterclass Abydos

Abydos is een van de meest fascinerende en raadselachtige plekken in Egypte. Dit geldt zowel voor de begraafplaats van de eerste farao’s, als voor het oude cultuscentrum voor de god Osiris. De stad stond in het oude Egypte bekend als Abedjoe. De bewoningsgeschiedenis van de plaats aan de westoever van de Nijl, gaat terug tot in de prehistorische Naqada I periode (circa 5300 v.Chr.). Ten westen van het vruchtbare landbouwgebied van Abydos strekt zich een woestijngebied uit dat in een boog wordt omsloten door rotsheuvels. Vlak bij de Wepet, een natuurlijke kloof in de westelijke heuvels, werden de graven aangelegd voor de koningen uit de Vroegdynastische Periode. Deze begraafplaats wordt tegenwoordig aangeduid met de term Umm el-Qaäb, wat ‘Moeder der Potten’ betekent. Deze naam slaat op de enorme hoeveelheid aan gebroken aardenwerk dat er is achtergelaten. De oudste tempel in Abydos moet in diezelfde periode zijn gebouwd en was gewijd aan de god Chenty-imentyoe. Zijn naam betekent ‘Vooraanstaande de Westelijken’. Vanaf het Middenrijk werd deze god geheel gelijkgesteld aan Osiris. De ruïneheuvel van deze tempel ligt in het noorden van Abydos, en wordt Kom es-Sultan genoemd. Meer dan drieduizend jaar lang was de tempel voor de god van het Dodenrijk van enorm belang voor de oude Egyptenaren. Dit blijkt vooral uit de grote hoeveelheid aan stèles die bij de tempel zijn aangetroffen. Archeologische opgravingen in het gebied leveren nog steeds spectaculaire ontdekkingen op. Ten zuiden van de tempel van Osiris bevindt zich de Sjoenet ez-Zebib. Deze uit tichelsteen opgetrokken omheining dateert uit de tijd van koning Chasechemoey, de laatste heerser van de 2de dynastie. Het werd gebouwd als een ‘funeraire omheining’, een plaats waar de overleden koning werd herinnerd en vereerd. Zo’n plaats werd per-ka ‘huis van de ka’ genoemd en was een voorloper van de latere schijndodentempels voor de farao’s. Een van de best bewaard gebleven voorbeelden is de tempel van Sethy I. Door zijn schijndodentempel tegen het Osireion, het mythische graf van Osiris, aan te bouwen hoopte Sethy I deel te nemen aan de wederopstanding van Osiris.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 29 juni 2024

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Locatie

Caesarzaal op de eerste verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers in het museum bedraagt vijftien personen. Het maximumaantal deelnemers online bedraagt eveneens vijftien personen. De minimale combinatie van live en online dient tien deelnemers te zijn, voordat de cursus doorgaat.

Cursusmateriaal

Enkele dagen voor aanvang van de Masterclass wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail aan alle deelnemers beschikbaar gesteld. De geprinte versie van de syllabus wordt op zaterdagochtend uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Na afloop van de Masterclass zal per e-mail een hand-out van de twee PowerPointpresentaties worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Zoom

Voorafgaand aan de Masterclass krijgen alle deelnemers (live en online) een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat door cursisten kan worden gebruikt wanneer men niet in de gelegenheid is om de lessen in het museum bij te wonen. De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de onlinelessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren.