Masterclass Mondopeningsritueel

Het Egyptische mondopeningsritueel vormde het sluitstuk van het totale begrafenisritueel. Vlak voordat de mummie in het graf werd achtergelaten voerden priesters het mondopeningsritueel uit. Dit zou ervoor zorgen dat de dode in het Dodenrijk weer over al zijn spieren en zintuigen kon beschikken. Pas dan kon hij aan de maaltijd beginnen, om zo zijn ka-ziel te versterken. Het ritueel werd uitgevoerd door de Sem-priester die werd bijgestaan door de voorleespriester. Dit oude ritueel werd in het Oude Rijk nog uitgevoerd op het ka-beeld van de overledene. Vanaf het Nieuwe Rijk werd het ritueel ook uitgevoerd op de mensvormige mummiekist, die nog steeds als een ‘toet’ evenbeeld van de overledene werd beschouwd. In de magische spreuken die horen bij de vijfenzeventig verschillende handelingen van het mondopeningsritueel wordt veelvuldig verwezen naar de Osirismythe. Daarbij worden de ledematen van het dode lichaam verenigd en zodanig voorbereid dat hij samen met de zonnegod Ra weer tot leven kan worden gewekt.

Op zaterdag 10 juni 2023 vindt de Masterclass Mondopeningsritueel plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De mogelijkheid bestaat om deze cursus van een dag gelijktijdig online bij te wonen: Online Masterclass Mondopeningsritueel.