Masterclass ‘De uittocht uit Egypte’

Wolkenwaterval in de Ramon krater - Foto Yoash Limon

Wolkenwaterval in de Ramon krater – Foto Yoash Limon

Onderzoekers spreken tegenwoordig openlijk hun twijfel uit of de uittocht uit Egypte, zoals die staat beschreven in het boek Exodus, wel in werkelijkheid heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt gewezen op de fysiek onmogelijke gebeurtenissen die staan beschreven. Denk hierbij aan het opensplijten van de Rode Zee of het manna dat zomaar uit de hemel neerdaalde. Er is bij de beschrijvingen in het Oude Testament veelvuldig sprake van het in de oudheid voorkomende principe van ‘symbooltaal’. Daarbij worden aantallen sterk overdreven en vaak zijn jaartallen gekoppeld aan heilige getallen zoals twaalf en veertig. De twijfel onder wetenschappers wordt ook gevoed door de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in het reisverslag van Mozes. Egyptoloog Huub Pragt heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar de halteplaatsen tijdens de uittocht uit Egypte zoals die staan beschreven in het Oude Testament. Het resultaat hiervan is een hypothese waarbij de tegenstrijdigheden over de afgelegde route zijn opgeheven. Voor de meeste locaties geldt dat hun ligging niet overeenkomt met de traditionele opvattingen hierover. De Masterclass De uittocht uit Egypte vindt plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden op zaterdag 15 juni 2024. Deze cursus van een dag kan gelijktijdig online worden bijgewoond.