Lijst van vermiste objecten Egyptisch Museum 2017

Het stof dat met de Egyptische revolutie van 2011 opwaaide is gelukkig gaan liggen. In het Egyptisch Museum herinnert vrijwel niets meer aan de inbraak die heeft plaatsgevonden op vrijdag 28 januari 2011. Dit zijn echter de inventarisnummers en de Engelstalige beschrijvingen van de 19 voorwerpen die momenteel nog steeds ontbreken.

JE 60716.1 Gilded wooden statue of Menkaret carrying a seated mummified Tutankhamun on her head
JE 68987 Wooden shabti of Yuya with nine lines of incised inscription in blue hieroglyphs
JE 68989 Painted and gilded wooden shabti of Yuya with seven lines of incised inscription in blue hieroglyphs
JE 44867 Unfinished limestone statue of Nefertiti as an offering bearer, found in Tell el-Amarna
JE 44874 Red granite striding statue of an Amarna princess, found in Tell el-Amarna
JE 65040 Quartzite head of an Amarna princess, found in Tell el-Amarna
JE 44873 Quartzite statue of an Amarna princess (see picture), found in Tell el-Amarna
JE 59291 Steatite statue of a scribe with Thoth as a baboon on a limestone base, found in Tell el-Amarna
JE 52976 Painted limestone statue of a seated man, found in Tell el-Amarna
JE 53250 Steatite statue of Bes on a Calcite Base, found in Tell el-Amarna
JE 27326 Painted limestone standing statue of a young woman wearing a large wig
JE 30204 Striding bronze figure of Nakht
JE 47906 Gold, stone and faience collar
JE 55175 Part of a lapis lazuli girdle of Merytamun B
JE 94481 Ten faience amulets and a faience bead
JE 9080 Bronze striding statue of Onuris
JE 30324 Bronze striding statue of Neith
TR 10.11.21.3 Bronze false beard
TR 10.11.21.8 Bronze false beard

Unesco en BlueShield

Internationale instanties die zich bekommeren om cultureel erfgoed zoals Unesco en BlueShield hebben een belangrijke signaalfunctie. In gebieden van politieke onrust proberen afgevaardigden ter plekke te bezien hoe dreigend de situatie is. Wanneer ongeregeldheden zich al hebben voorgedaan, zullen inventariseren welke hulp nodig is.

Boek door voormalig directrice Egyptisch Museum

Protecting Pharaoh's TreasuresWafaa el-Saddik groeide op in de Egyptische Nijldelta. Van jongs af aan werd zij gefascineerd door de schitterende faraonische monumenten. Als student droomde ze van opgravingen en werken in het Egyptisch Museum in Caïro. Na haar studie Egyptologie in Caïro en Wenen werd zij de eerste Egyptische vrouw om een archeologische opgraving te leiden. Later werd zij de eerste vrouwelijke algemeen directeur van het Egyptisch Museum. Wafaa el-Saddik is internationaal geroemd om tentoonstellingen die ze heeft gerealiseerd in het binnen- en buitenland. Ze heeft een aantal internationale professionele en humanitaire onderscheidingen ontvangen. In een tijd waarin egyptologie werd gedomineerd door mannen, die vooral nauwe banden onderhielden met het regime van de toenmalige president van Egypte, was ze vastbesloten om te slagen.

Wafaa el-Saddik heeft haar indringende memoires in boekvorm vastgelegd: Protecting Pharaoh’s Treaures.

Een jaar na de inbraak

Op 25 januari 2011 begon de revolutie in Egypte. Drie dagen later werd in het Egyptisch Museum aan het Tahrirplein onder mysterieuze omstandigheden ingebroken. Deze omstandigheden, en de al dan niet opzettelijke vaagheden in de pers in de periode erna, waren de directe aanleiding voor Huub Pragt om Kunstroof in Egypte te schrijven. Zijn streven om het onderwerp met behulp van een fictief verhaal levend te houden en onder de aandacht te brengen, lijkt een jaar later nog altijd op zijn plaats.

Nog steeds missen vele voorwerpen en zijn er vragen over het verloop van gebeurtenissen in de bewuste nacht van de inbraak. Nog altijd is er onduidelijkheid over de precieze hoeveelheid gestolen objecten en doen diverse lijsten de ronde. In het artikel over Bastet staan de belangrijkste genoemd. Tot nu toe ontbreekt van de unieke objecten uit de Amarnaperiode, de tijd van Achnaton en Nefertiti (rond 1350 v. Chr.) nog ieder spoor en wordt naar de pers vooral gesproken over voorwerpen uit de Late Periode. Wereldwijd is daarmee duidelijk geworden hoe belangrijk collectieregistratie en open communicatie is in een situatie als deze.

Internationale instanties als Unesco -het ‘culturele Rode Kruis’-hebben een signaalfunctie. Met eigen ogen proberen afgevaardigden ter plekke te zien hoe de situatie is om te inventariseren welke hulp nodig is. Daarbij zijn ze afhankelijk van de omstandigheden en wie hen ontvangt. Vakgenoten zijn op persoonlijke titel dikwijls uitgesprokener. Ze discussiëren nog dagelijks op Facebook en via blogs over recente ontwikkelingen binnen de archeologie in Egypte (zie artikel over ‘meer actuele informatie’). In het afgelopen jaar is de positie van de voormalige minister van oudheden steeds discutabeler geworden. Ook de positie en rol van de presidentsvrouw nadert de verhaallijn van het boek. Hoe dicht dit fictieve verhaal precies de werkelijkheid zal benaderen, zal zich in de komende jaren uitwijzen.

Kunstroof in Egypte, de thriller van egyptoloog Huub Pragt

Kunstroof in Egypte is het tweede boek van Huub Pragt. Deze thriller speelt zich af in de periode van de Facebookrevolutie in Egypte, die op 25 januari 2011 begon en achttien dagen later eindigde met het vertrek van  de president. Gebeurtenissen volgen elkaar in deze dagen snel op en niet altijd is duidelijk wat zich precies afspeelt.

In dit boek krijgt minister van Oudheden Mahmoed el-Hadidi de opdracht een aantal topstukken uit het Egyptisch museum veilig te stellen. Enkele dagen later wordt er ingebroken in het museum. Er zijn vernielingen aangericht in het gebouw, maar volgens de minister wordt er niets vermist.

In deze chaotische periode komen vier Europese onderzoekers na drie jaar gevangenschap weer op vrije voeten. Op de moeizame weg naar huis ontdekken ze dat er veel meer bijzondere objecten uit het museum zijn verdwenen dan minister El-Hadidi aan het Egyptische volk en de toegestroomde internationale pers wil doen geloven. Wie zit er werkelijk achter deze kunstroof? De vrienden gaan op zoek naar de waarheid, maar betalen hiervoor een hoge prijs.

Pagina’s: 296

ISBN: 978-90-810474-0-1

Het boek is uitverkocht en uitsluitend tweedehands of in de ramsj verkrijgbaar.