Lezing ‘De vereniging van de Beide Landen’

De eenwording van Opper- en Neder-Egypte rond 3000 v.Chr. wordt gezien als het begin van de Egyptische beschaving. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over het moment waarop de vereniging precies plaatsvond en welke processen en ontwikkelingen daaraan voorafgingen. De eerste aanwijzingen van de aanwezigheid en groei van de Egyptische cultuur zijn te dateren vanaf ongeveer 5400 v.Chr. Er is een overgang te zien van jagen en verzamelen naar het verbouwen van land.  Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er gedurende deze prehistorische periode tussen 5400 en 3000 v.Chr. plotselinge veranderingen in de cultuur of belangrijke inmenging van andere volken hebben plaatsgevonden. Tijdens deze zogenoemde Naqada Periode vormden zich onder leiding van lokale stamhoofden de eerste kleine staatjes in het Nijldal. Waarschijnlijk groeide het gebied waarin Abydos, Naqada en Hiërakonpolis zich bevonden, uit tot een territoriale eenheid. De ontstane staatjes breidden zich richting het noorden en zuiden uit tot twee ‘regionale koninkrijken’. Er werden tijdens deze periode waarschijnlijk onderlinge bondgenootschappen gesloten en conflicten uitgevochten totdat, ergens tussen 3150 en 3000 v.Chr., vrijwel het gehele zuiden van Egypte onder controle kwam van één persoon. Met de annexatie van de Nijldelta door de koning van het zuiden kwam aan deze roerige tijd een einde.
De lezing ‘De vereniging van de Beide Landen’ vindt plaats op zaterdag 8 oktober 2022 in de Caesarzaal op de eerste verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het is mogelijk om de lezing online bij te wonen via zoom.