Syllabus Hiërogliefenschrift

 25,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus van acht hoofdstukken samengesteld. De syllabus kan worden gebruikt door cursisten die de cursus Hiërogliefenschrift bijwonen of door degenen die de Videoreeks Hiërogliefenschrift hebben besteld. Het boekwerk is vanwege het oefenmateriaal ook geschikt voor zelfstudie.

Beschrijving

Syllabus Hiërogliefenschrift

Het hiërogliefenschrift behoort tot de oudste schriftsystemen ter wereld. Maar hoe moeten deze mysterieuze vogeltjes, plantjes, lopende beentjes en watergolfjes nou precies worden gelezen? De liefhebber van het Oude Egypte wordt in deze cursus Hiërogliefenschrift stap voor stap ingewijd in het geheim van het Egyptische beeldschrift. Dit boek belicht de belangrijkste grammaticale elementen waarmee de Egyptische taal is opgebouwd. Aan het eind van iedere hoofdstuk wordt oefenstof aangeboden. De teksten met hiërogliefen die zijn verwerkt in de oefeningen, zijn voor een deel afkomstig van voorwerpen uit de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De uitwerkingen van de oefeningen zijn achter in het boek terug te vinden.
Het boek beslaat acht hoofdstukken waarin stapsgewijs de principes van het hiërogliefenschrift worden uitgelegd.

1. Eénlettertekens en determinatieven
2. Twee-, drie- en vierlettertekens en het zelfstandig naamwoord
3. Het meervoud, tweevoud, het bijvoeglijk naamwoord en de bezitsvorm
4. Het nisbe, voorzetsels, het bijwoord en het aanwijzend voornaamwoord
5. Het persoonlijk voornaamwoord en de meest voorkomende eretitels
6. De naamwoordzin
7. De meest voorkomende formules
8. De werkwoordsvormen