Online Leesgroep ‘Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’

Deze onlinecursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Deze onlinecursus van tien lessen is op zaterdag 17 september 2022 van start gegaan.

Beschrijving

Online Leesgroep ‘Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’

De taal en het hiërogliefenschrift van de oude Egyptenaren blijven fascineren. De leesgroep ‘Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift en de vervolgcursus daarop hebben bijgewoond. Tijdens de eerste vijf lessen wordt het aandoenlijke verhaal van de ‘Schipbreukeling’ gelezen. De tekst betreft een Middelegyptische vertelling over de lotsbestemmingen van een zeeman die aanspoelt op een eiland met als enige bewoner een reuzenslang.

Hierna worden vijf lessen besteed aan het vertalen van spreuken uit de Sarcofaagteksten. In spreuk CT 160 wordt opnieuw gesproken over een reuzenslang. Tijdens de laatste drie lessen worden de spreuken CT 1029, CT 1033 en CT 1065 uit het Tweewegenboek gelezen. Het Tweewegenboek is niet zozeer een cartografische compositie. Het moet worden opgevat als losse spreuken die zijn voorzien van illustraties. Ze vormen niet noodzakelijk een vervolgverhaal. Wél hebben ze een gemeenschappelijk thema: na de moeizame nachtelijke hemelreis door het rijk van Osiris, bereikt de zonnegod Ra zijn bestemming.

Het is ook mogelijk om deze cursus live bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zie hiervoor Leesgroep ‘Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’.

Extra informatie

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Data

Zaterdag 17 september 2022, les 1 Het gesprek aan boord van een schip.
Zaterdag 8 oktober 2022, les 2 De schipbreuk.
Zaterdag 29 oktober 2022, les 3 De ontmoeting met de slang.
Zaterdag 3 december 2022, les 4 Het verhaal van de slang.
Zaterdag 17 december 2023, les 5 De schipbreukeling neemt afscheid.
Zaterdag 14 januari 2023, les 6 CT 160 eerste deel II 373a-379a.
Zaterdag 11 februari 2023, les 7 CT 160 tweede deel II 379b-383c.
Zaterdag 18 maart 2023, les 8 CT 160 derde deel II 383d-388b.
Zaterdag 1 april 2023, les 9 CT 1029 tot en met CT 1033.
Zaterdag 22 april 2023, les 10 CT 1034 tot en met CT 1067.

Zoom

De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De leesgroep 'Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift en de vervolgcursus daarop hebben bijgewoond. Deze cursus wordt bijgewoond door docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen verdiepen zich verder in de Oudegyptische cultuur. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les.
Na afronding van deze leesgroep heeft u kennis verworven over hoe de oude Egyptenaren dachten over een hiernamaals waarbij een moeizame vaartocht werd gemaakt door het rijk van Osiris. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Om deze onlinecursus van start te laten gaan, is een minimum van 10 deelnemers een vereiste. Dit minimumaantal kan al snel worden bereikt in combinatie met het aantal deelnemers aan de live versie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het maximumaantal online deelnemers in combinatie met de deelnemers aan de live versie, bedraagt 30 personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'De Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.