Syllabus Abydos

 15,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus ‘Abydos’ samengesteld. Deze syllabus wordt u digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Bij uw bestelling krijgt u ook alle bij de cursus horende gecomprimeerde diapresentaties als pdf’s toegezonden. Uw bestelling komt in een winkelmand terecht, dit betekent niet dat u wordt geleid naar een pagina waar u elektronisch kunt bankieren. Uw bestelling wordt als e-mail verzonden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van Huub Pragt waarbij een pdf-factuur wordt verzonden vergezeld van de pdf van de bestelde syllabus en de diapresentaties.

Beschrijving

Syllabus Abydos

Abydos is een van de meest fascinerende en raadselachtige plekken in Egypte. Dit geldt zowel voor de begraafplaats van de eerste farao’s, als voor het oude cultuscentrum voor de god Osiris. De stad stond in het oude Egypte bekend als Abedjoe. De bewoningsgeschiedenis van de plaats aan de westoever van de Nijl, gaat terug tot in de prehistorische Naqada I periode. Ten westen van het vruchtbare landbouwgebied van Abydos strekt zich een woestijngebied uit dat in een boog wordt omsloten door rotsheuvels. Vlak bij de Wepet, een natuurlijke kloof in de westelijke heuvels, werden de graven aangelegd voor de koningen uit de Vroeg-dynastieke Periode. Deze begraafplaats wordt tegenwoordig aangeduid met de term Umm el-Qaäb, wat ‘Moeder der Potten’ betekent. Deze naam slaat op de enorme hoeveelheid aan gebroken aardenwerk dat er is achtergelaten. De oudste tempel in Abydos moet in diezelfde periode zijn gebouwd en was gewijd aan de god Chentyimentyoe. Zijn naam betekent ‘Vooraanstaande de Westelijken’. Vanaf het Middenrijk werd deze god geheel gelijkgesteld aan Osiris. De ruïneheuvel van deze tempel ligt in het noorden van Abydos, en wordt Kom es-Sultan genoemd. Meer dan drieduizend jaar lang was de tempel voor de god van het Dodenrijk van enorm belang voor de oude Egyptenaren. Dit blijkt vooral uit de grote hoeveelheid aan stèles die bij de tempel zijn aangetroffen. Archeologische opgravingen in het gebied leveren nog steeds spectaculaire ontdekkingen op. Ten zuiden van de tempel van Osiris bevindt zich de Sjoenet ez-Zebib. Deze uit tichelsteen opgetrokken omheining dateert uit de tijd van koning Chasechemoey, de laatste heerser van de 2de dynastie. Het werd gebouwd als een ‘funeraire omheining’, een plaats waar de overleden koning werd herinnerd en vereerd. Zo’n plaats werd per-ka ‘huis van de ka’ genoemd en was een voorloper van de latere schijndodentempels voor de farao’s. Een van de best bewaard gebleven voorbeelden is de tempel van Sethy I. Door zijn schijndodentempel tegen het Osireion, het mythische graf van Osiris, aan te bouwen hoopte Sethy I deel te nemen aan de wederopstanding van Osiris.