Syllabus Amarna nader bekeken

 25,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus ‘Amarna nader bekeken’ samengesteld. Deze syllabus wordt u digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Bij uw bestelling krijgt u ook alle bij de cursus horende gecomprimeerde diapresentaties als pdf’s toegezonden. Uw bestelling komt in een winkelmand terecht, dit betekent niet dat u wordt geleid naar een pagina waar u elektronisch kunt bankieren. Uw bestelling wordt als e-mail verzonden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van Huub Pragt waarbij een pdf-factuur wordt verzonden vergezeld van de pdf van de bestelde syllabus en de diapresentaties.

Beschrijving

Syllabus Amarna nader bekeken

De Amarnaperiode bestreek zeventien jaar waarin farao Achnaton samen met zijn koningin Nefertiti over Egypte regeerde. Aan het begin van de Amarnaperiode onderging Egypte een enorme culturele verandering. De drijvende kracht achter deze verandering kwam niet van buiten de Egyptische samenleving, maar juist van binnenuit. De veranderingen zijn waar te nemen op het vlak van de godsdienst, de stijl in de kunst en architectuur, de iconografie en de inhoud van de hymnen aan de zonnegod. De nieuwe godsdienst was zeer restrictief en diende ertoe Achnaton en Nefertiti te verheffen boven hun onderdanen. Korte tijd na de dood van Achnaton was het zijn schoonzoon, farao Toetanchamon, die een einde maakte aan de veranderingen en de oude Egyptische religieuze tradities weer in ere herstelde. Verschillende theorieën over Achnaton en de Amarnaperiode worden naast elkaar gezet. Het zal blijken dat slechts weinig met zekerheid kan worden gezegd over deze Egyptische vorst. Dit geeft aanleiding tot speculatie, waarbij sommige schrijvers de onbekende dingen met fantasie weten in te vullen. Op basis van archeologische en schriftelijke bronnen uit Tell el-Amarna wordt in negen hoofdstukken een vergelijking gemaakt tussen de bestaande wetenschappelijke opvattingen en verscheidene ‘alternatieve theorieën’ omtrent de Amarnaperiode.

Hoofdstuk 1 Voorspel tot Amarna
Hoofdstuk 2 Het co-regentschap met Amenhotep III
Hoofdstuk 3 De nieuwe godsdienst
Hoofdstuk 4 Monotheïsme of monolatrisme?
Hoofdstuk 5 De invloed van Teje
Hoofdstuk 6 Achnaton en de mythe van Oidipoes
Hoofdstuk 7 De Atonhymne vergeleken met psalm 104
Hoofdstuk 8 Achnaton en Moses
Hoofdstuk 9 Semenchkara en de mummie uit KV55