Syllabus Architectuur van het Oude Egypte

 20,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus ‘Architectuur van het Oude Egypte’ samengesteld. Deze syllabus wordt u digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Bij uw bestelling krijgt u ook alle bij de cursus horende gecomprimeerde diapresentaties als pdf’s toegezonden. Uw bestelling komt in een winkelmand terecht, dit betekent niet dat u wordt geleid naar een pagina waar u elektronisch kunt bankieren. Uw bestelling wordt als e-mail verzonden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van Huub Pragt waarbij een pdf-factuur wordt verzonden vergezeld van de pdf van de bestelde syllabus en de diapresentaties.

Beschrijving

Syllabus Architectuur van het Oude Egypte

Wanneer we aan het Oude Egypte denken, zien we piramides en vaak nog complete tempels opdoemen. De trappenpiramide van Djoser is, voor zover bekend, het eerste gebouw dat volledig in steen was opgetrokken. De architect Imhotep, verantwoordelijk voor het ontwerp van dit bouwwerk, werd later vergoddelijkt. De piramide is oorspronkelijk niet als dusdanig ontworpen. Gebleken is dat een rechthoekig plat grafbouwwerk, mastaba genaamd, de basis vormde. Bij de ophoging tot een trappenpiramide vreesde Imhotep dat de horizontale lagen instabiel zouden worden. Daarom is de piramide opgebouwd uit zes lagen die naar binnen hellen. Oud-egyptische gebouwen, en vooral tempels, worden gekenmerkt door een sterke symmetrie. Zo vormt de pyloon, de toegangspoort, een gestileerde weergave van de horizon, de plaats waar de zonnegod Ra uitgaat en wordt geboren. Hoe verder naar achter in de tempel, des te duisterder de ruimtes. Dit is een verwijzing naar de wisselwerking tussen dag en nacht en leven en dood. De tempel vormt zo bij uitstek de heilige plaats waar zich iedere dag de schepping vernieuwt.

Hoofdstuk 1 Piramidenbouw.
Hoofdstuk 2 Egyptische woningen.
Hoofdstuk 3 Tempels.
Hoofdstuk 4 Rotsgraven.