Leesgroep ‘Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’

 273,00

Deze cursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Deze cursus van tien lessen start op zaterdag 17 september 2022. De lessen vinden plaats op zaterdagochtend in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

3 op voorraad

Beschrijving

Leesgroep ‘Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’

De taal en het hiërogliefenschrift van de oude Egyptenaren blijven fascineren. De leesgroep ‘Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift en de vervolgcursus daarop hebben bijgewoond. Tijdens de eerste vijf lessen wordt het aandoenlijke verhaal van de ‘Schipbreukeling’ gelezen. De tekst betreft een Middelegyptische vertelling over de lotsbestemmingen van een zeeman die aanspoelt op een eiland met als enige bewoner een reuzenslang.

Hierna worden vijf lessen besteed aan het vertalen van spreuken uit de Sarcofaagteksten. In spreuk CT 160 wordt opnieuw gesproken over een reuzenslang. Tijdens de laatste twee lessen worden de spreuken uit het Tweewegenboek CT 1029 tot en met CT 1067 vertaald. Het Tweewegenboek is niet zozeer een cartografische compositie. Het moet worden opgevat als losse spreuken die zijn voorzien van illustraties. Ze vormen niet noodzakelijk een vervolgverhaal. Wél hebben ze een gemeenschappelijk thema: na de moeizame nachtelijke hemelreis door het rijk van Osiris, bereikt de zonnegod Ra zijn bestemming.

Het is ook mogelijk om deze cursus online te volgen. Zie hiervoor Online Leesgroep ‘Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten’.

Extra informatie

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Data

Zaterdag 17 september 2022, les 1 Het gesprek aan boord van een schip.
Zaterdag 8 oktober 2022, les 2 De schipbreuk.
Zaterdag 29 oktober 2022, les 3 De ontmoeting met de slang.
Zaterdag 3 december 2022, les 4 Het verhaal van de slang.
Zaterdag 17 december 2023, les 5 De schipbreukeling neemt afscheid.
Zaterdag 14 januari 2023, les 6 CT 160 eerste deel II 373a-379a.
Zaterdag 11 februari 2023, les 7 CT 160 tweede deel II 379b-383c.
Zaterdag 18 maart 2023, les 8 CT 160 derde deel II 383d-388b.
Zaterdag 1 april 2023, les 9 CT 1029 tot en met CT 1033.
Zaterdag 22 april 2023, les 10 CT 1034 tot en met CT 1067.

Locatie

Caesarzaal, eerste verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

Om deze klassikale cursus in het Rijksmuseum van Oudheden van start te laten gaan, is een minimum van 8 deelnemers een vereiste. Het maximumaantal deelnemers in het museum bedraagt 15 personen.

Video-opname

Voorafgaand aan de cursus krijgen alle deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men zou kunnen gebruiken wanneer men een keer niet in de gelegenheid is om de les in het museum bij te wonen. De cursus kan namelijk ook gelijktijdig online worden gevolgd. Daarnaast krijgt iedere deelnemer na een cursusles een e-mailbericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'De Schipbreukeling en de Sarcofaagteksten' wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt deze syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.