Syllabus Schrijnen van Toetanchamon

 25,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus ‘Schrijnen van Toetanchamon’ samengesteld. Deze syllabus wordt u digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Bij uw bestelling krijgt u ook alle bij de cursus horende gecomprimeerde diapresentaties als pdf’s toegezonden. Uw bestelling komt in een winkelmand terecht, dit betekent niet dat u wordt geleid naar een pagina waar u elektronisch kunt bankieren. Uw bestelling wordt als e-mail verzonden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van Huub Pragt waarbij een pdf-factuur wordt verzonden vergezeld van de pdf van de bestelde syllabus en de diapresentaties.

Beschrijving

Syllabus Schrijnen van Toetanchamon

De syllabus ‘Schrijnen van Toetanchamon’ is bedoeld voor gevorderde cursisten hiërogliefenschrift. De vier vergulde schrijnen die ooit de stenen sarcofaag in het graf van Toetanchamon omsloten, bevinden zich tegenwoordig in het Grand Egyptian Museum in Cairo. Vooral de tweede schrijn vertoont raadselachtige composities. De teksten en voorstellingen die op deze schrijn staan afgebeeld zijn moeilijk te doorgronden. Zij lijken aan te sluiten bij de teksten en voorstellingen uit het Amdoeat, het Poortenboek en het boek van de Aarde. Ook staan in deze composities tal van astronomische verwijzingen opgenomen. Het heeft er alle schijn van dat deze raadselachtige teksten en voorstellingen verwijzen naar de eenwording van de zonnegod Ra met Osiris, de god van het Dodenrijk. Volgens de Egyptische geloofsopvattingen vindt dit geheime proces tijdens het vijfde uur van de nacht plaats. Het geheel speelt zich af verborgen in de moederschoot van de hemelgodin Noet. Dit voor de Egyptenaren uitermate belangrijke maar ook gevaarlijke moment van samensmelting is ook van groot belang voor de wedergeboorte van de overledene. Bij de weergave en beschrijving ervan is daarom bewust gekozen voor de veilige weergave van deze raadselachtige composities. De bekende hiërogliefen werden zelfs in de vorm van cryptogrammen op een indirecte en daarmee veilige manier ingezet.