Syllabus Egyptisch raadselschrift

 15,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus ‘Egyptisch raadselschrift’ samengesteld. Deze syllabus wordt u digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Bij uw bestelling krijgt u ook alle bij de cursus horende gecomprimeerde diapresentaties als pdf’s toegezonden. Uw bestelling komt in een winkelmand terecht, dit betekent niet dat u wordt geleid naar een pagina waar u elektronisch kunt bankieren. Uw bestelling wordt als e-mail verzonden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van Huub Pragt waarbij een pdf-factuur wordt verzonden vergezeld van de pdf van de bestelde syllabus en de diapresentaties.

Beschrijving

Syllabus Egyptisch raadselschrift

De syllabus ‘Egyptisch raadselschrift’ is bedoeld voor gevorderde cursisten hiërogliefenschrift die door willen gaan met het lezen van Egyptische teksten. Vanaf het Oude Rijk tot en met de Grieks-Romeinse periode hebben de Egyptenaren gebruik gemaakt van alternatieve tekens voor hun gebruikelijke hiërogliefen. In de Egyptologie wordt dit raadselschrift aangeduid met de term ‘cryptografie’. De oudste cryptografische teksten zijn aangetroffen in mastaba’s uit het Oude Rijk. Dit gebruik heeft zich voortgezet tijdens de Eerste Tussenperiode en het Middenrijk. De meest uitgewerkte cryptografische teksten zijn te vinden in de graven van de farao’s van het Nieuwe Rijk in het Dal der Koningen. De vier vergulde schrijnen die ooit de stenen sarcofaag in het graf van Toetanchamon omsloten, bevinden zich tegenwoordig in het Grand Egyptian Museum in Caïro. Vooral de tweede schrijn vertoont raadselachtige composities. De teksten en voorstellingen die op deze schrijn staan afgebeeld zijn moeilijk te doorgronden. Zij lijken echter aan te sluiten bij de teksten en voorstellingen uit het Amdoeat, het Poortenboek en het Boek van de Aarde. Ook staan in deze composities tal van astronomische verwijzingen opgenomen. Het heeft er alle schijn van dat de in raadselschrift geschreven teksten verwijzen naar de geheime eenwording van de zonnegod Ra met de god van het Dodenrijk, Osiris. Dit verborgen proces vindt tijdens de nacht plaats in de moederschoot van de hemelgodin Noet.