Geofysische afwijkingen rondom graf Toetanchamon

In het voorjaar van 2018 is de discussie over de mogelijke holtes achter de wanden van KV62, het graf van Toetanchamon, officieel gesloten. In een druk bezochte persbijeenkomst op 6 mei 2018 verklaarde Moestafa Waziri dat is aangetoond dat er zich geen holtes achter de grafwanden bevinden. Alle aandacht zou daarom uit moeten gaan naar een Egyptisch onderzoek dat momenteel gaande is in het Westelijke Dal. Daar is men naarstig op zoek naar het graf van Anchesenamon, de koningin van Toetanchamon.

De Electrical Resistivity Tomography (ERT) metingen rondom het graf van Toetanchamon die in januari van 2018 zijn uitgevoerd door onderzoekers van de Polytechnische Universiteit van Turijn zijn in juli 2018 in een pdf gepubliceerd en in maart 2019 via het internet beschikbaar gekomen. Het onderzoek heeft geleid tot een geofysische 3D-resistiviteitsmodel van het onderzochte gebied in het Dal der Koningen. Opmerkelijk is dat het wetenschappelijke team op basis van dit model twee onderaardse ruimtes heeft ontdekt. Ze liggen in de directe omgeving van KV62, het graf van Toetanchamon. Naast de bekende holtes van KV9 (het graf van Ramses V/VI) en dat van KV62 zelf, zijn duidelijk twee nooit eerder onderzochte holtes in de rotsbodem waar te nemen. Deze twee anomalieën zijn met name interessant omdat ze niet direct lijken te zijn verbonden met de reeds bekende ondergrondse ruimtes. De eerste holte ligt onder de heuvel waar de graven KV9 en KV62 zijn uitgehakt. Gezien de diepte onder het rotsoppervlakte is het onwaarschijnlijk dat hier ooit eerder opgravingsactiviteit heeft plaatsgevonden. Indien deze holte het gevolg is van menselijk ingrijpen, dan moet dat in de faraonische tijd zijn gebeurd, zo luidt de conclusie van het onderzoeksteam.
Ook de tweede holte is bijzonder interessant. Zorgvuldigheid is echter geboden omdat het dicht bij een gebied ligt dat reeds eerder archeologisch is onderzocht. Het is in ieder geval uitgesloten dat de holtes heel direct aan de ruimtes van KV62 kunnen worden gekoppeld.

Het downloaden van het wetenschappelijke artikel kan alleen wanneer u een account heeft bij ResearchGate.net. Via de zoekfunctie van die website zoekt u vervolgens naar het artikel: Geophysical Anomalies detected by Electrical Resistivity Tomography in the area surrounding Tutankhamun’s tomb.