Piramide van Djoser open voor publiek

Op donderdag 5 maart 2020 werd bekend gemaakt dat de trappenpiramide van koning Djoser uit de 3de dynastie voor publiek is opengesteld. Vijftien jaar lang heeft men gewerkt aan de restauratie van het oudste stenen bouwwerk ter wereld. Lees voor meer informatie over de piramide het Kemet-artikel: De trappenpiramide van Djoser.

Lees het artikel over de restauratie: De pronkpiramide van Djoser, de oudste van Egypte, is weer open.

Nieuwe aanwijzingen voor een extra gang in KV62

Onderzoekers onder leiding van de voormalige Egyptische minister van oudheden en archeoloog Mamdouh Eldamaty hebben in juni 2019 een onderzoek met grondradar (GPR) uitgevoerd in het Dal der Koningen. Het onderzoek vond plaats rond KV62, het graf van Toetanchamon. Het toont op verrassende wijze het bewijs aan van een verborgen ruimte achter de grafwanden. De bevindingen zijn nog niet officieel gepubliceerd. Details zijn echter wel getoond aan journalisten van het Britse natuurwetenschappelijke tijdschrift Nature.

De wetenschappelijke bevindingen van Eldamaty en zijn team zijn begin februari 2020 voorgelegd aan de Supreme Council of Antiquities (SCA). De mogelijkheid van extra kamers achter de wanden van het graf van Toetanchamon is eerder door verschillende teams onderzocht. Het leverde tegenstrijdige resultaten en veel commotie op. Zo sluit de natuurkundige Dr. Franco Porcelli, verbonden aan de Polytechnische Universiteit van Turijn het bestaan ​​uit van verborgen kamers. Opvallend is echter dat het in 2019 gepubliceerde rapport van zijn onderzoeksteam het bestaan van twee onderaardse holtes in de directe omgeving van het graf aantonen. Het team van Eldamaty heeft ten noorden van wat de ‘Schatkamer’ wordt genoemd een enkele meters lange gang in de kalksteenrots waargenomen. Deze ligt op dezelfde diepte als de grafkamer van Toetanchamon en loopt een paar meter van het westen naar het oosten. De gang loopt daarmee parallel aan de bekende ‘corridor’ die leidt van de ingang naar het ‘voorvertrek’ van KV62. De ruimte blijkt ongeveer twee meter hoog te zijn en minimaal tien meter lang.

Het is nog niet zeker of de gang daadwerkelijk is verbonden met het graf van Toetanchamon. De loodrechte oriëntatie op de hoofdas van KV62 doet echter wel vermoeden dat er een verband bestaat.

Lees het Engelstalige artikel: Is this Nefertiti’s tomb? Radar clues reignite debate over hidden chambers

Stem van de mummie

Britse wetenschappers zijn er begin januari 2020 met geavanceerde technieken in geslaagd een meer dan drieduizend jaar oude Egyptische mummie uit het Leeds City Museum weer een stem te geven. Ze maakten een gedetailleerde scan van het strottenhoofd van priester Nesyamon, maakten daar een 3D-print van en zorgden er met speciale apparatuur voor dat de gekopieerde keel echt geluid kon produceren.

Lees het artikel: Zo klinkt de stem van een 3000 jaar oude Egyptische mummie.

Luister hier naar het: stemgeluid van de mummie.

Boekenmarkt in Leiden

Op zondag 2 februari 2020 organiseert het Rijksmuseum van Oudheden een boekenmarkt, waaraan verschillende partijen zullen bijdragen. Friends of Saqqara is aanwezig met een rijk assortiment aan tweedehands boeken, voornamelijk over het oude Egypte: van informatieve en kinderboeken tot studie- en wetenschappelijke boeken.

  • Tijd: 10.00-16.30 uur
  • Plaats: Taffehzaal, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 Leiden.
  • Entree: gratis

De andere aanbieders zijn:

  • de RMO-museumwinkel: oude RMO-publicaties, tentoonstellingscatalogi, lithografieën, plus korting op geselecteerd winkelassortiment;
  • de RMO-museumbibliotheek en de NINO-bibliotheek: doublures (afgeschreven bibliotheekboeken: overwegend wetenschappelijke publicaties);
  • Ex Oriente Lux en NINO: oudere en recente publicaties (wetenschappelijk en populair-wetenschappelijk).

Informatie via: Boekenmarkt 2020 Rijksmuseum van Oudheden – Leiden.

Hathor in een Grieks graf

Op woensdag 18 december 2019 werd bekend gemaakt dat archeologen twee koninklijke graven hebben ontdekt in Griekenland. In de graven lagen juwelen en kunstvoorwerpen die meer dan 3000 jaar oud zijn. De vondsten omvatten een gouden ring met stieren geflankeerd door bundels gerst en een hanger met de Egyptische godin Hathor. De Amerikaanse onderzoekers zeggen dat hun ontdekking nieuwe aanwijzingen oplevert voor vroege Myceense handel met Egypte. De graven liggen in de buurt van het paleis van Pylos uit de bronstijd, in het zuiden van de Peloponnesos. Ze liggen niet ver van een ander belangrijk graf dat in 2015 is ontdekt en waarvan wordt aangenomen dat het heeft toebehoord aan een vroege heerser van de stad.
Lees het artikel: Bronze Age royal tombs unearthed in Greece.

Mummies met vetkegels

Op dinsdag 17 december 2019 werden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd aan mummie die zijn gevonden in graven te tell el-Amarna. Van de Egyptenaren was tot nu toe alleen uit grafschilderingen bekend dat zij geparfumeerde kegeltjes vet op hun pruiken droegen. Twee mummies van vrouwen tonen voor het eerst aan dat de vetkegels in driedimensionale vorm bestonden. Een van de kegeltjes is aan een nader onderzoek onderworpen. Het is ongeveer 10 centimeter breed en 8 centimeter hoog. De kegel – die in zes stukken uiteen is gebroken – blijkt hol te zijn en lijkt vanbinnen bekleed te zijn geweest met een inmiddels vergane stof.
Lees het artikel: Voor het eerste zijn oude Egyptenaren met kegeltjes op hun hoofd teruggevonden.

Toetanchamon in Luik

Vanaf zaterdag 14 december 2019 tot en met zondag 31 mei 2020 is in Luik de bijzondere tentoonstelling ‘Toetanchamon, de ontdekking van de vergeten farao’ te zien.

De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door een replica van de grafkamer van Toetanchamon. Ook de voorwerpen die zich in het graf van Toetanchamon bevonden zijn grotendeels als replica’s te bewonderen. Vele andere Egyptische voorwerpen die worden getoond zijn echter authentiek. Deze zijn echter niet afkomstig uit het graf van de jonge farao. Vele originele topstukken zijn in bruikleen gegeven door Europese musea of zijn afkomstig uit bijzondere privéverzamelingen. Het Koninklijk Paleis van België heeft ook een aandeel in de tentoonstelling. Voor het eerst worden namelijk persoonlijke objecten en foto’s getoond die in de jaren twintig van de vorige eeuw hebben toebehoord aan koningin Elisabeth.

De Egyptische voorwerpen zijn verspreid over 1800 m2 tentoonstellingsruimte en worden getoond in het prachtig ontworpen stationsgebouw Gare des Guillemins. Bekijk voor een sfeer impressie de video van 2:06 Toutankhamon à la Gare.
Kijk voor meer informatie en het reserveren van tickets onder: Toetanchamon in Luik.

Koningin Hetepheres

Op 2 februari 1925 ontdekte de Egyptische fotograaf Mohamadien Ibrahim in Gizeh per toeval het begin van een 24 meter diepe grafschacht. Ibrahim werkte voor het archeologische team van de Harvard University – Boston Museum of Fine Arts expeditie dat onder leiding stond van de Amerikaanse egyptoloog Georg Reisner. Bij het zoeken naar een goede plaats voor zijn statief stuitte hij op een laagje gips dat was aangebracht over mooi afgewerkte stukken kalksteen. Toen deze stenen platen waren verwijderd, kwam een trap te voorschijn. Deze leidde naar een schacht, waar in het verleden waarschijnlijk nooit een bouwwerk overheen heeft gestaan. Later dat jaar trof Reisner op de bodem van de schacht een met stenen geblokkeerde wand van een nog ongeschonden grafkamer aan. Deze bevatte de grafinventaris van koningin Hetepheres, de moeder van Choefoe.

Bekijk de Engelstalige reconstructie video: Tour the tomb of Queen Hetepheres.