Middenrijks graf ontdekt in de Fayoem

Een Egyptische archeologische missie is werkzaam in de necropool van Kom el-Cheloea, in het zuiden van de Fayoem. Het team staat onder leiding van archeoloog Dr. Ayman ​​Ashmawy.  Op donderdag 6 december 2018 werd bekend gemaakt dat tijdens opgravingswerkzaamheden in de maand november 2018 een grafschacht is ontdekt ten oosten van het Middenrijks graf van prins Wadj uit de 12de dynastie. Het graf van de prins is reeds in 1981 ontdekt. De begraafplaats van Kom el-Cheloea dateert uit het Middenrijk, meer specifiek uit de tijd van Amenemhat III. Het werd hergebruikt als een christelijke nederzetting tijdens de Byzantijnse tijd. De ontdekte grafschacht leidt naar drie onderaardse kamers. Daar trof men een torso van een beeld uit zandsteen aan van veertig centimeter. De persoon houdt zijn rechterarm met uitgestrekte hand voor zijn borst.

Lees het artikel: Middle Kingdom Burial Shaft Discovered by Egyptian Archaeologists in Fayoum.

Daniel Soliman nieuwe conservator RMO

In de laatste week van november 2018 maakte het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bekend een nieuwe conservator voor de Egyptische afdeling te hebben aangetrokken. Met het oog op het vertrek van Dr. Maarten Raven, werd uitgekeken naar een geschikte plaatsvervanger. Het museum werkt al vele jaren met twee conservatoren voor de Egyptische afdeling. Dr. Daniel Soliman (1985) studeerde Egyptologie aan de Universiteit Leiden. Hij wordt de directe collega van conservator Dr. Lara Weiss (1980). In 2016 promoveerde Soliman op een NWO-project over het systeem van merktekens van de werklieden die de graven in het Dal der Koningen maakten. Na zijn studie kreeg hij een post doc-aanstelling aan de Faculteit Egyptologie van de Universiteit van Kopenhagen. Soliman werkte sinds begin 2018 als hoofdcurator in het British Museum binnen het project ‘Circulating Artefacts’, waarvoor hij de oude en moderne achtergrond en de authenticiteit onderzoekt van faraonische voorwerpen op de kunstmarkt en in privé-collecties. Als expert op het gebied van oud-Egyptische Nieuwe Rijk (ca. 1539-1077 v. Chr.) heeft Soliman talrijke rapportages, publicaties en presentaties op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal.

Ramsesbeeld voor Loeksortempel

Bij een bezoek aan de Loeksortempel op zaterdag 17 november 2018 werd door verscheidene reisgenoten uit het reisgezelschap van Huub Pragt iets opgemerkt aan de façade van het Egyptische heiligdom. Men constateerde dat verscheidene brokstukken van de standbeelden van Ramses II,  die ooit voor de de Loeksortempel hebben gestaan, momenteel ontbreken. Op woensdag 28 november 2018 maakte de secretaris-generaal van de Hoge Raad van Oudheden, Moestafa Waziri, bekend dat een van de standbeelden van Ramses II zal worden gerestaureerd en in volle luister overeind zal worden gezet.

Lees het artikel: Restoration of last statue of Ramses II begins.

Acht mummiekisten ontdekt in Dasjoer

Op dinsdag 27 november 2018 werd bekend gemaakt dat in Dajsoer maar liefst acht kalkstenen mummiekisten zijn ontdekt. De kisten bevatten met caronnage bedekte mummies die in uitzonderlijk goede staat zijn en kleurreik zijn beschilderd. De Egyptische archeologische missie onder leiding van Dr. Moestafa Waziri, secretaris-generaal van de Hoge Raad van Oudheden, heeft de graven ontdekt ten zuidoosten van de piramide van Amenemhat II. De mummies dateren uit de Late Tijd.

Lees het artikel: Several Mummies Discoverd by Egyptian Archaeologist South of Cairo.
Lees ook: Eight Late Period mummies discovered in Dahshur necropolis in Giza.
Lees ook: Egyptian Expedition Discovers New Burial Grounds in Dahshour.
Lees ook: 8 coffins uncovered at archaeological area of Dahshour.

Egyptoloog Maarten Raven neemt afscheid

Nederlands bekendste egyptoloog Dr. Maarten Raven gaat op 1 december 2018 met pensioen. Gedurende veertig jaar was hij als conservator verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De meeste bekendheid heeft Raven te danken aan zijn betrokkenheid bij de Nederlandse opgravingen in Sakkara. Vanaf 1975 maakte hij onafgebroken deel uit van het wetenschappelijke team. Met ingang van september 2012 werd Raven benoemd tot bijzonder hoogleraar Museologie van het Oude Egypte aan de Universiteit Leiden, binnen de afdeling egyptologie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Tijdens zijn werkzame leven richtte hij  zich op de museale aspecten van de egyptologie en het onderzoek naar de vorming van Egyptische collecties in binnen- en buitenlandse musea. Raven is verder actief als bestuurslid van diverse instellingen op museaal en egyptologisch gebied.

Lees het artikel: De beste egyptoloog is een duizendpoot.

Graf van Tjaoeërchetef ontdekt en mummiekist van Poeioe geopend

De Egyptische Minister van Oudheden, Chaled el-Enany, heeft op zaterdag 24 november 2018 in een persbijeenkomst op de archeologische site van El-Assasif in Loeksor twee vondsten bekend gemaakt. Dat deze twee vondsten los van elkaar moeten worden gezien, is door vrijwel alle aanwezige journalisten verkeerd begrepen. De hieronder weergegeven links naar de artikelen in kranten en tijdschriften spreken daarom veelal van de vondst van een intact graf. Helemaal verwarrend was het feit dat het reeds lang geleden ontdekte ruime graf TT33 van Padiamenemope uit de 26ste dynastie bij deze gelegenheid dienst deed als persruimte. Sommige journalisten kregen de indruk dat alle vondsten waarover door de minister werd gesproken uit het graf kwamen waarin zij zich op dat moment bevonden.

De minister hield de aanwezigen voor dat de Egyptische archeologische missie, die werkzaam is in El-Assasif, een niet eerder bekend graf heeft ontdekt. De ontdekking is gedaan na vijf maanden van intensieve opgravingswerkzaamheden onder leiding van de secretaris-generaal van de Hoge Raad van Oudheden, Moestafa Waziri. Het doel van de missie was aanvankelijk gericht op het terugvinden van de ingang van het graf dat ongeveer honderd jaar geleden is ontdekt, TT28 van Hori. Hij was een priester die in de tempel van Amon te Karnak dienst deed tijdens de Ramessiden Tijd. Nadat ongeveer driehonderd kubieke meter aan puin was verwijderd, stuitten de archeologen per toeval op de ingang van een ander veel kleiner graf. De wanden en plafonds zijn voorzien van kleurrijke schilderingen die dateren uit het Nieuwe Rijk, op basis van de stijlkenmerken mag het graf worden geplaatst in het midden van de 19de dynastie. Op een van de wanden moet een voorstelling te zien zijn van de vergoddelijkte farao Amenhotep I en zijn moeder Ahmes-Nefertari. Ook wordt de oorspronkelijke grafeigenaar in aanbidding van de god Chepri getoond. Volgens de minister luidt zijn naam Tjaoeërchetef (met de betekenis ‘Wind is achter hem’). Hij was de schrijver van de balsemingstent in de tempel van de godin Moet, de echtgenote van Amon. De foto’s bij de verschillende artikelen vertonen echter nergens deze naam. Wel worden sjabtis getoond van een man met de naam Amenhotep. Hij deed dienst als rein-priester in het tempelcomplex van de godin Moet. Een in stijl overeenkomstige sjabti is vermoedelijk van zijn echtgenote Neferet. Van haar is bekend dat zij de belangrijke priesteressentitel Zangeres van Moet droeg. Nog ingewikkelder wordt het verhaal wanneer op een uit twee delen bestaand paneel van een sjabtikist uit de 21ste dynastie de naam van Chonsoemose valt te lezen. Hij was een rein-priester in de tempel van Moet. Vermoedelijk is het graf daarom reeds in de oudheid geplunderd en vele malen hergebruikt. Dat is beslist ook in de Late Tijd gebeurd. In september 2018 troffen de archeologen namelijk in een met tichelstenen verzegeld zijvertrek van het graf, twee mensvormige houten mummiekisten aan. De kisten zijn zwart gebitumineerd en voorzien van voorstellingen in gele pigment. Een van de kisten vertoont de naam Padiaset. De andere behoort tot zijn dochter, de Zangeres van Amon, Nesmoetanch.

Na afloop van deze aankondigingen liet minister El-Enany de pers getuige zijn van de opening van een intacte houten mummiekist uit het begin van de 18de dynastie die eerder in november 2018 door de Franse missie van de universiteit van Straatsburg in een van de ondergrondse zijvertrekken van het graf TT33 was ontdekt. Uit het YouTube-filmpje kan worden opgemaakt dat de Belgische professor Frederic Colin de naam op de mummiekist van een vrouw leest als Hoeyoe of Hoeya. De hiërogliefen op de mummiekist laten niets te twijfelen over, de naam van deze dame luidt Poeioe.

Lees het artikel: Breaking News: 3000-year Tomb Contains Intact Coffins discovered in Luxor.
Lees ook: Mummified woman dating back 3,000 years unveiled in Egypt.
Bekijk de video van 3:44: Archaeologists unveil ancient Luxor tomb, open closed coffin for first time.

 

Moeder en kind sterven bij bevalling

Op woensdag 14 november 2018 werd bekend gemaakt dat de Italiaans-Amerikaanse archeologische missie in Assoean het graf van een vrouw en haar ongeboren foetus heeft ontdekt. Het graf dateert uit de Tweede Tussenperiodeal, ongeveeer 3700 jaar geleden. Op het moment van haar overlijden was de vrouw ongeveer 25 jaar oud en ze stond op het punt van bevallen. De baby was reeds ingedaald en werd aangetroffen in het bekkengebied van de moeder. Zowel moeder als kind zijn gestorven tijdens de bevalling. Een voorlopige analyse van het stoffelijk overschot van de moeder toont een verkeerde uitlijning in het bekken van de vrouw aan. Hoogstwaarschijnlijk was dit ten gevolge van een botbreuk die verkeerd was genezen. Het skelet van de moeder werd aangetroffen in een foetushouding en was gehuld in een leren lijkwade.

Lees het artikel: 3500-year Burial of a Pregnant Woman Discovered in Aswan.

Gemummificeerde mestkevers

Op zaterdag 10 november 2018 werd bekend gemaakt dat gemummificeerde mestkevers, krokodillen, katten en andere heilige dieren zijn aangetroffen in zeven graven die zijn ontdekt aan de rand van het piramidecomplex van Oeserkaf te Sakkara. Twee grote in linnen gewikkelde mestkevers zijn in zeer goede staat aangetroffen in een kalkstenen sarcofaag met een gewelfd, versierd deksel. Een andere verzameling mummies van mestkevers werd gevonden in een kleinere sarcofaag. De oude Egyptenaren vereerden het insect als een verschijningsvorm van de zonnegod Chepri. Stenen steenkevers, scarabeeën, zijn overal waar de oude Egyptenaren ooit zijn geweest aangetroffen.

Lees het artikel: Archaeologists Find Mummified Sacred Beetles and Cats in Ancient Egyptian Tombs.

Lezing over Egyptische stad

Op dinsdag 20 november 2018 geeft egyptologe Ilona Regulski vanaf 15.00 uur in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een NINO-EOL-lezing getiteld ‘Shashotep – Shutb: wonen op de resten van een oude stad’. De tien meter hoge tell van de kleine Egyptische stad Sjoetb is tegenwoordig nog goed zichtbaar. Het is gelegen onder het moderne dorp. Archeologisch onderzoek geeft ons een unieke kans om de lange geschiedenis van een typische Egyptische stad te reconstrueren; van 2000 v.Chr. tot heden.

Informatie: NINO-EOL-najaarslezing.