Twee lezingen ‘Egypte en het Jodendom’

Op zondag 25 maart 2018 geeft cultureel en religieus antropoloog Rachel Reedijk samen met psycholoog Rob Cassuto een dubbellezing in Amsterdam met de titel ‘Egypte en het Jodendom: tegenreligie of erfenis?’
Rachel Reedijk is bekend van het boek De Amarna-papyrus. Rob Cassuto benadert het thema vanuit een psychoanalytisch perspectief. Volgens Sigmund Freud was Mozes een Egyptische prins of priester die het ‘monotheïsme’ van farao Achnaton oplegde aan het joodse volk. Freuds hypothesen zijn aanvechtbaar, antropologen delen echter zijn inzicht dat culturen niet uit het niets ontstaan. Een nieuwe religie zal moeten definiëren waarin het zich onderscheidt. Dit kan gepaard gaan met strijd, terwijl tegelijkertijd elementen worden overgenomen, al dan niet in aangepaste vorm. Egyptoloog Jan Assmann stelt dat Mozes een tegenreligie stichtte, Yahuda wijst erop dat een verblijf van 400 jaar zijn sporen moet hebben nagelaten. Er is vaak gewezen op de frappante overeenkomsten tussen de Atonhymne en Psalm 104. De Vermaningen van Ipoewer, een Egyptische lamentatietekst, zou de Bijbelse profeten hebben beïnvloed. Er zijn parallellen aan te duiden tussen de Instructie van Amenemope en het Boek Spreuken. In het joodse narratief is Egypte een land van onderdrukking en afgoderij. Klopt dit beeld van een radicale tegenreligie, of bestaat er een relatie tussen de Egyptische wijsheidsliteratuur en de Hebreeuwse Bijbel?

Bekijk de flyer voor meer informatie. Locatie: De Nieuwe Poort, Amsterdam. Claude Debussylaan 2 (vlakbij Station Amsterdam-Zuid). Tijd: 13.00 tot 17.00 uur. Kosten deelname inclusief koffie en thee: € 25,- te voldoen bij entree. Aanmelden: info@stichtingpardes.nl.

 

Geplaatst in Lezingen, Nieuws

Over Huub Pragt

In 1980 begon ik aan de studie Egyptologie aan de Universiteit Leiden. In 1987 liep ik een stage bij het Museum of Fine Arts in Boston. Na mijn studie kreeg ik een baan in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Gedurende tien jaar hield ik me bezig met educatie en publieksactiviteiten. In januari 2001 richtte ik mijn eigen scholingsinstituut ‘Huub Pragt Egyptoloog’ op. In de jaren die volgden heb ik mij gespecialiseerd in het geven van lessen voor het onderwijs. Ik bied ook cursussen aan voor instellingen en particulieren. In Nederland en Vlaanderen word ik regelmatig gevraagd voor het geven van lezingen. Daarnaast leid ik reizen en korte excursies op het vlak van het Oude Egypte.