Lezing in Loeksor

Op vrijdag 29 november 2019 gaf egyptoloog Huub Pragt een Engelstalige lezing in Loeksor. Deze lezing van ongeveer 90 minuten kon door iedereen worden bijgewoond en vond plaats in het Nile Valley Hotel in Luxor-Bayrat. De lezing droeg de titel The Semenkhkara Enigma.
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: gratis
Switch to: English

Voor wie in het Dal der Koningen het relatief kleine reeds in de oudheid geschonden graf KV55 oorspronkelijk was bedoeld, blijft de grote vraag. De grote verwarring over KV55 begon feitelijk al op het moment dat Theodore Davis in 1907 het graf binnenging. Een deurvleugel van een vergulde houten schrijn toont Achnaton samen met zijn moeder Teje. De cartouches van Achnaton waren echter overal uitgewist. Dit schrijn moet eerder zijn gebruikt voor de bijzetting van Teje in het koningsgraf in Tell el-Amarna. In de grafkamer van KV55 trof Davis ook een met halfedelstenen ingelegde en met goud beklede houten mummiekist aan. Deze kist is eerder gebruikt voor een vrouw, maar later aangepast voor een koning. Ook hier waren de cartouches uitgewist en het onderste deel van het smalle gouden gezichtsmasker was met geweld verwijderd. Naast de kist lag een zwaar gehavende mummie van een man op de vloer. In de grafkamer trof Davis ook vier zogenoemde ‘magische stenen’ aan waarop de naam van Achnaton staat geschreven. De vier kanopen waren oorspronkelijk bedoeld voor Kiya, de bijvrouw van Achnaton. De opschriften op deze kruiken uit albast zijn vrijwel volledig uitgewist. Aanpassingen aan de vier deksels van de kruiken in de vorm van een mensenhoofd maken duidelijk dat een koninklijke ureaus is toegevoegd. Geen enkel voorwerp uit KV55 verwijst naar een vorst met de naam Semenchkara. Ook is geen enkel voorwerp uit het graf tevoorschijn gekomen waarbij de naam van diens Grote Koninklijke Echtgenote Meritaton staat weergegeven. Toch nemen vele onderzoekers aan dat het graf KV55 voor farao Semenchkara was bestemd.

The Semenkhkara Enigma

On Friday, November 29, 2019, Egyptologist Huub Pragt gave a lecture in Luxor. This 90-minute lecture took place in the Nile Valley Hotel in Luxor-Bayrat.
Start: 2 p.m.
Cost: free admission
Switch to: Dutch

For whom tomb KV55, which had already been violated in ancient times, was originally intended, remains a big question. The confusion about this relatively small tomb in the Valley of the Kings actually started immediately after Theodore Davis discovered it in 1907. A gilded wooden panel of a shrine shows Akhenaten together with his mother Tiye. The cartouches of Akhenaten, however, were erased. The shrine must have been used earlier for the burial of Tiye in the royal tomb in Tell el-Amarna. In the burial chamber of KV55, Davis also found a wooden coffin inlaid with semi-precious stones. This chest was previously used for a woman, but later adapted for a king. Here too, the cartouches had been erased and the lower part of the golden mask had been removed by force. A heavily battered mummy of a man lay on the floor next to the coffin. In the burial chamber, Davis also found four so-called magic bricks on which the name of Akhenaten is written. The four canopic jars that Davis found were originally intended for Kiya, the concubine of Akhenaten. The inscriptions on these alabaster jars are almost completely erased. Adjustments to the four lids of the jars indicate that a royal uraeus has been added to the human heads. No object from KV55 refers to a king named Semenkhkara. Neither has any object emerged from that tomb displaying the name of his Great Royal Wife Meritaton. Yet many researchers assume that KV55 was intended for Pharaoh Semenkhkara.

Lezing: Tempel van Isis in Berenike

De opgravingen aan de tempel van Isis te Berenike zijn in 2011 gestart met verschillende testsleuven. Deze toonden onaangetaste archeologische lagen, ondanks de opgravingen die hier al in de 19de eeuw werden uitgevoerd. Het Berenike Temple Project is gericht op een grondig onderzoek aan het tempelcomplex met als doel de architectuur en de geschiedenis, maar ook de banden met de stad en de inwoners en de invloed die het internationale karakter van de stad had op zijn functioneren te documenteren. Op vrijdag 17 mei 2019 geeft prof. dr. Olaf Kaper een lezing over de vondsten en resultaten van het opgravingsseizoen januari-februari 2019.

Aanvang 15.00 uur

Locatie Leemanszaal op de begane grond van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 leiden.

Lees shet artikel: De tempel van Isis in Berenike: een Egyptisch heiligdom tussen Egypte, India en Meroë.

Lezing door conservator Daniel Soliman

Egyptoloog Daniel Soliman is in dienst getreden als conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij houdt op dinsdag 12 maart 2019 een lezing in het museum over de papyrusvellen waarop een bouwopzichter noteerde hoe een Egyptische generaal zijn graf liet bouwen in Sakkara.
Een Egyptische generaal die Mose heette, liet ten tijde van de regering van Ramses III (ca. 1194 – 1163 v.Chr.) zijn grafmonument bouwen op de beroemde begraafplaats van Sakkara. Het was de gewoonte onder belangrijke Egyptenaren om dat al bij leven te doen. Het is niet bekend hoe het graf eruitzag, althans, niet precies. Dankzij de aantekeningen van de schrijver die het werk aan het monument overzag, kunnen we toch heel veel te weten komen over de grafkapel van Mose. Deze schrijver, Buqentuef, noteerde op enkele papyrusvellen een werkjournaal waarin verschillende stappen in het bouwproces aan bod komen. In deze lezing bespreekt Daniel Soliman recent onderzoek naar de opmerkelijke manier waarop de papyri zijn gevonden, de bouworganisatie die uit de teksten naar voren komt, en de administratieve context waarbinnen Buqentuef zijn teksten schreef.

Aanmelden via:

  • datum: dinsdag 12 maart 2019
  • aanvang: 20.00 uur, zaal en museumcafé open vanaf 19.30 uur
  • locatie: Tempelzaal
  • kosten: € 5, RoMeO-leden gratis
  • kaarten: reserveren is niet mogelijk, kaarten uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa van het museum op de avond van de lezing
  • informatie: https://www.rmo.nl/uw-bezoek/activiteiten/bouwen-met-buqentuef/

Lezing ‘De joden van Elephantine ‘

Op donderdag 7 maart 2019 geeft Prof. Karel van der Toorn (Universiteit van Amsterdam) aan het einde van de middag een gratis lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij zal spreken over de herkomst van een joodse gemeenschap die in de vijfde eeuw v.Chr. in het diepe zuiden van Egypte leefde, op het eiland Elephantine in de Nijl. Een onlangs vertaalde papyrus uit de vierde eeuw v.Chr. werpt een verrassend licht op hun geschiedenis. De joden die op het eiland Elephantine woonden, stonden in dienst van de Perzen, destijds de heersers over Egypte. Samen met de Aramese kolonie van het tegenover gelegen Aswan (Syene) ontvingen de joden onderdak en onderhoud in ruil voor militaire dienstverlening. Het joodse leven op het eiland in de Nijl is gedocumenteerd door een rijke verzameling papyri en beschreven potscherven.
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten en Ex Oriente Lux.

Aanmelden via: https://www.rmo.nl/uw-bezoek/activiteiten/joodse-diaspora-in-perzisch-egypte/

Lezing over Egyptische stad

Op dinsdag 20 november 2018 geeft egyptologe Ilona Regulski vanaf 15.00 uur in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een NINO-EOL-lezing getiteld ‘Shashotep – Shutb: wonen op de resten van een oude stad’. De tien meter hoge tell van de kleine Egyptische stad Sjoetb is tegenwoordig nog goed zichtbaar. Het is gelegen onder het moderne dorp. Archeologisch onderzoek geeft ons een unieke kans om de lange geschiedenis van een typische Egyptische stad te reconstrueren; van 2000 v.Chr. tot heden.

Informatie: NINO-EOL-najaarslezing.

 

Lezing ‘Goden van Egypte’

Dr. Maarten Raven is conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden en is een van de samenstellers van de tentoonstelling Goden van Egypte. Hij geeft deze avond een lezing over de nieuwe tentoonstelling die vanaf 12 oktober 2018 te zien is.

Goden van Egypte

De tentoonstelling Goden van Egypte brengt met meer dan vijfhonderd voorwerpen uit binnen- en buitenlandse musea de Egyptische godenwereld tot leven en laten zien hoe groot de invloed van de goden op het leven van de oude Egyptenaren was. De oude Egyptenaren vereerden duizenden goden. Voor ons, opgegroeid in een cultuur waarin velen slechts één god erkennen, is dat moeilijk voorstelbaar. Toch blijkt die verwarrende godenwereld een duidelijke structuur te hebben. Over die structuur gaat de tentoonstelling Goden van Egypte, en ook deze lezing. Zo leren we de idealen van de Egyptenaren kennen, hun wereldbeeld, en hun gevoel voor orde.

Vriendenvereniging RoMeO

Elke tweede dinsdag van de maand organiseert RoMeO, de vriendenvereniging van het museum, een avondlezing. Het museumcafé is deze avond geopend vanaf 19.30 uur.

Datum: dinsdag 9 oktober 2018.
Aanvang: 20.00 uur, zaal en Museumcafé open vanaf 19.30 uur.
Locatie: Taffehzaal Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 Leiden.
Kosten: € 5, RoMeO-leden gratis.
Kaarten: reserveren is niet mogelijk, kaarten uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa van het museum op de avond van de lezing.

Lezing ‘De kleine goden van Egypte’

Op dinsdag 11 december 2018 verzorgt Prof. Dr. Olaf Kaper in het kader van de tentoonstelling Goden van Egypte een lezing over de kleine goden van de Egyptische godenwereld. De godenwereld van het oude Egypte was uitgebreid en onoverzichtelijk. Ook voor de Egyptische priesters was dit soms een probleem en er zijn pogingen bekend om daarin orde aan te brengen door te onderscheiden in grote en kleine goden. De grote goden werden in de grote tempels van het land vereerd, zoals Amon en Osiris, en bekende voorbeelden van kleine goden zijn bijvoorbeeld Bes en Taweret, die geen eigen tempels hadden. In deze lezing bespreekt Kaper de Egyptische indeling van de godenwereld, en hoe de kleine goden als een aparte groep onderscheiden kunnen worden volgens de Egyptische maatstaven.

Aanvang: 20.00 uur, zaal en Museumcafé open vanaf 19.30 uur,
Plaats: Taffehzaal Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 Leiden.
Kosten: € 5, RoMeO-leden gratis.
Kaarten: reserveren is niet mogelijk, kaarten uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa van het museum op de avond van de lezing.

Elke tweede dinsdag van de maand organiseert RoMeO, de vriendenvereniging van het museum, een avondlezing.

 

Lezing ‘Orde en structuur’

Op zondag 4 november 2018 geeft Dr. Maarten Raven, conservator collectie Egypte, een lezing bij de tentoonstelling Goden van Egypte.

De oude Egyptenaren vereerden duizenden goden. Voor ons, opgegroeid in een cultuur waarin velen slechts één god erkennen, is dat moeilijk voorstelbaar. Toch blijkt die verwarrende godenwereld een duidelijke structuur te hebben. Over die structuur gaat deze lezing. Zo leren we de idealen van de Egyptenaren kennen, hun wereldbeeld, en hun gevoel voor orde.

Locatie: in het Rijkmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 in Leiden.
Tijd: 14.00 – 15.00 uur.
Kosten: geen extra kosten (excl. entree museum).
Verzamelpunt: Voor de Egyptische tempel in de Taffehzaal.
Aantal deelnemers: maximaal 70 personen.
Aanmelden: vooraf aanmelden.

Lezing: Life under Akhenaten: Excavating the cemeteries of Amarna

In samenwerking met de Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden heeft de stichting Mehen egyptologe Dr. Anna Stevens, van de Universiteit van Cambridge en assistent directeur van het Amarna Project uitgenodigd tot het houden van een Engelstalige lezing in Leiden over de recente opgravingen in Tell el-Amarna.

Plaats: Taffeh-zaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Datum: vrijdag 5 oktober 2018

Aaanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Kosten: € 12,50; donateurs van Mehen en vrienden van RoMeO betalen € 10,-; studenten betalen € 5,-.

Aaanmelden via: Lezing over Amarna.