Disclaimer

Geplaatst op

Auteursrecht
Het auteursrecht op beeld en tekst van deze website berust bij Kunstroofinegypte.nl.
Op sommige van de afgebeelde foto’s kan het auteursrecht bij derden rusten.

Gebruik van informatie
Met uitzondering van een eenmalige, tijdelijke kopie naar één computer en één geprinte kopie voor de eindgebruiker, mag de informatie op deze site slechts worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstroofinegypte.nl. Deze benodigde toestemming geldt in het bijzonder voor het vermenigvuldigen en verspreiden van beeld- en tekstmateriaal en voor framing van beeld- en tekstmateriaal in andere websites.

Voor toestemming kunt u contact opnemen met Huub Pragt via telefoonnummer 035 – 683 16 57 of per e-mail: info@egyptologie.nl.

Gebruik van beeldmateriaal
Reproductie van beeld- en tekstmateriaal voor individueel gebruik in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende producten is toegestaan onder de voorwaarde dat Kunstroofinegypte.nl als bron wordt vermeld.

Kunstroofinegypte.nl heeft voor het plaatsen van beelden van derden, waar nodig en voor zover mogelijk, de benodigde toestemming verkregen. Instellingen of personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, kunnen contact opnemen met Huub Pragt.

Met dank aan
De makers van de website en de auteur zijn de volgende personen bijzonder erkentelijk voor het gebruik van hun beeldmateriaal: Richard de Jong, Jan Koek, Hans Ollermann.

© 2011 Kunstroofinegypte.nl