De tweede zonneboot van Choefoe

Tweede zonneboot van Choefoe.

Op vrijdag 6 augustus 2021 was het zo ver, de tweede zonneboot van farao Choefoe werd van het plateau van Gizeh verplaatst naar het twee kilometer meer naar het noorden gelegen Grand Egyptian Museum. De Japanse archeologische missie onder leiding van Sakuji Yoshimura heeft de restauratie van de tweede zonneboot voltooid boven de langgerekte put waarin het houten vaartuig werd ontdekt. De zonneboot is een van de vijf houten vaartuigen die in de uit de rotsbodem gehakte putten werden begraven aan de voet van van de Grote Piramide van Choefoe. De eerste boot werd in 1954 aan de zuidzijde van de piramide ontdekt. Na een langdurige restauratie werd besloten om het enorme vaartuig boven de put tentoon te stellen in het Bootmuseum op het plateau van Gizeh. De put met de tweede zonneboot werd pas in 1985 ontdekt. De put bevindt zich direct ten westen van de eerder ontdekte put uit 1954. De overige drie bootputten bevinden zich aan de oostzijde van de piramide en zijn in de oudheid leeggeroofd.

Nadat voorbereidende studies waren voltooid, werd in 2012 een begin gemaakt met de conservering en restauratie van de tweede zonneboot, met de bedoeling het vaartuig tentoon te gaan stellen in het Grand Egyptian Museum. In de put trof men ongeveer  1.700 fragmenten van houten planken aan die in 13 lagen in de put lagen opgestapeld. Men merkte daarbij op dat bij de ontmanteling van het vaartuig in de 4de dynastie, een registratie en documentatie van alle fragmenten is bijgehouden.

Lees het artikel: Japan to provide $3m grant for final conservation of Ancient Egypt’s 2nd Khufu boat.
Lees ook: Second Khufu Solar Ship ready for assembly, reveals masterful shipbuilding 4,500 years ago in Egypt.
Bekijk de video: King Khufu Solar Boat Relocation to the Grand Egyptian Museum.