Omstreden tentoonstelling Toetanchamon

Met het oog op 100-jaar ontdekking van het graf van Toetanchamon heeft de Egyptische Minister van Oudheden, Chaled el-Enany, in het najaar van 2017 toestemming verleend aan het organiseren van een internationaal reizende tentoonstelling. Een deel van de originele schatten van Toetanchamon is tentoongesteld in het California Science Center in Los Angeles. De tentoonstelling zal vervolgens naar negen andere grote steden in de Verenigde Staten, Europa en Australië reizen en eindigen in het Japanse Osaka.
De tentoonstelling King Tut: Treausures of the Golden Pharaoh heeft in de media negatieve aandacht gekregen. De verontwaardiging is vooral groot in Egypte zelf. De afgelopen twee decennia hebben reizende replica-tentoonstellingen van het grafinventaris van Toetanchamon miljoenen bezoekers getrokken over de hele wereld. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het nationale inkomen voor Egypte. Veel Egyptenaren zijn van mening dat de schatten van Toetanchamon het land nooit zouden mogen verlaten. Ook verdient de aanstaande opening van het Grand Egyptian Museum een presentatie waarbij alle grafschatten van Toetanchamon bijeen zijn gebracht. De voormalige Minister van Oudheden, Zahi Hawass, wuift alle kritiek weg en neemt het op voor de huidige minister.