Syllabus Welsprekende boer

 15,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus ‘Welsprekende boer’ samengesteld. Deze syllabus wordt u digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Bij uw bestelling krijgt u ook alle bij de cursus horende gecomprimeerde diapresentaties als pdf’s toegezonden. Uw bestelling komt in een winkelmand terecht, dit betekent niet dat u wordt geleid naar een pagina waar u elektronisch kunt bankieren. Uw bestelling wordt als e-mail verzonden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van Huub Pragt waarbij een pdf-factuur wordt verzonden vergezeld van de pdf van de bestelde syllabus en de diapresentaties.

Beschrijving

Syllabus Welsprekende boer

De syllabus ‘Welsprekende boer’ is bedoeld voor gevorderde cursisten hiërogliefenschrift. Deze tekst uit het Middenrijk vormt een wonderlijke samensmelting van een kortverhaal met een poëtische overpeinzing over de hang naar rechtvaardigheid. Een belangrijk gegeven is dat in de tekst de welsprekende boer voortdurend verwijst naar het Egyptische begrip Maät. Een probleem bij de vertaling is de dubbele gelaagdheid die dit begrip in zich heeft. Enerzijds vormt het de naam voor het vergoddelijkte begrip voor orde, regelmaat, harmonie en gerechtigheid. Anderzijds wordt Maät ook in juridische teksten gebruikt voor het praktische begrip waarheid. De stijl van het verhaal is kort maar krachtig. Een boer wordt beroofd van zijn bezittingen en beklaagt zich hierover bij een hoge ambtenaar aan het hof van de farao. Hij dient maar liefst negen verschillende aanklachten in. Hierdoor krijgt de tekst haar poëtische karakter. De ambtenaar van de koning is zo onder de indruk van de eloquentie van de boer dat hij weigert op de klachten in te gaan. Hij beroept zich daarbij op het bevel van de farao. De boer bijt zich steeds meer in zijn zaak vast en komt telkens terug met nieuwe bewijzen en formuleringen. Hij legt daarbij een grote retoriek aan de dag. Zijn woorden worden nauwkeurig genoteerd zodat de koning in zijn paleis hiervan kan genieten. Uiteindelijk zal de welsprekende boer gerechtigheid ervaren. Hij krijgt het eigendom van de rijke man die hem heeft bestolen. Deze syllabus behandelt uitsluitend het begin van de tekst waarin de boer wordt beroofd en zijn eerste aanklacht uitspreekt. Wat niet wordt vertaald zijn de acht volgende aanklachten.