Syllabus Sinoehe

 25,00

Egyptoloog Huub Pragt heeft een cursussyllabus ‘Sinoehe’ samengesteld. Deze syllabus wordt u digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Bij uw bestelling krijgt u ook alle bij de cursus horende gecomprimeerde diapresentaties als pdf’s toegezonden. Uw bestelling komt in een winkelmand terecht, dit betekent niet dat u wordt geleid naar een pagina waar u elektronisch kunt bankieren. Uw bestelling wordt als e-mail verzonden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van Huub Pragt waarbij een pdf-factuur wordt verzonden vergezeld van de pdf van de bestelde syllabus en de diapresentaties.

Beschrijving

Syllabus Sinoehe

Het levensverhaal van de hoveling Sinoehe betreft een moraliserende tekst uit het Middenrijk. Aan het begin van de 12de dynastie vindt een staatsgreep plaats. Sinoehe vlucht het land uit. De nieuwe koning Senwosret I probeert hem te overtuigen om terug te keren naar Egypte. De tekst verheerlijkt het Egyptische nationalisme en is op te vatten als propaganda voor het gezag van de nieuwe farao. Het verhaal is geschreven in de eerste persoon. Hierdoor krijgt men het idee van een persoonlijk verslag. Men kijkt als het ware door de ogen van Sinoehe naar gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens het Middenrijk. De verwijzingen naar de twee elkaar opvolgende farao’s berust op historische feiten, te beginnen met Amenemhat I die rond 1908 v.Chr. werd vermoord. De loftuitingen op de tweede farao, zijn zoon Senwosret I, staan niet in verhouding met de beknopte beschrijving van de gebeurtenissen rondom de moord op zijn vader. Men mag hieruit opmaken dat de schrijver van de tekst op een bepaalde wijze betrokken was bij de machtspolitiek van Senwosret I. Ook kan worden opgemerkt dat de nationale trots en de liefde voor het land Egypte een steeds terugkerend thema is. Wanneer hij in het buitenland verblijft, verlangt Sinoehe niet alleen terug naar zijn vaderland. Hij beschouwt zijn land van herkomst superieur aan het gebied van Retsjenoe, waar nomadenstammen verblijven.