Betalingsvoorwaarden

Geplaatst op

Beeldmerk voor Betalingsvoorwaarden. Het wegen van goud in TT343, het graf van BeniaVoordat u zich voor een cursus of reis aanmeldt of wanneer u een product wilt bestellen, dient u onderstaande betalingsvoorwaarden door te nemen. U doet uw aanmelding of bestelling via een van de formulieren van deze website. Na verzending van het formulier krijgt u een pagina in beeld waarin uw aanmelding of bestelling wordt bevestigd. Deze pagina vermeldt tevens het factuurnummer van het bestelde product en het bankrekeningnummer van het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog. U krijgt echter binnen vijf werkdagen per e-mail of per post een factuur toegezonden.

Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 32078730.
Adres: Marmontweg 21, 3711 BG Austerlitz. Voor meer informatie leest u hier de: Algemene voorwaarden.

Betaling scholingsproducten

Voor aanvang van een rondleiding, excursie of cursus dient het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt naar ABN-AMRO-rekening NL09ABNA0555858898 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz, onder vermelding van het betreffende scholingsproduct en factuurnummer. Voor het geven van lezingen en cursussen of voor het verzorgen een rondleiding of een excursie of het geven van lessen voor onderwijsinstellingen is het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog niet btw-plichtig. Al deze producten vallen onder scholing en zijn daarom met 0 % btw belast. Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Alle overige vermelde prijzen bij de in deze website vermelde producten zijn inclusief btw.

Afmelden scholingsproducten

Tot drie weken voor aanvang van een rondleiding, excursie, lezing of cursus kunt u uw inschrijving schriftelijk ongedaan maken. Indien het verschuldige bedrag reeds is overgemaakt, wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort. Daarna kan tot zeven dagen voor aanvang van een scholingsproduct schriftelijk worden geannuleerd. De kosten hiervoor bedragen de helft van het verschuldigde bedrag. Vanaf zeven dagen voor aanvang bent u het volledige bedrag verschuldigd.
Twee weken voor aanvang van een door Huub Pragt Egyptoloog georganiseerde rondleiding, excursie of cursus geldt de volgende regel. Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers kan het product komen te vervallen. Indien het geld reeds is overgemaakt, wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort.

Betaling reizen

De reizen die Huub Pragt leidt, worden altijd in samenwerking met een erkende reisorganisatie georganiseerd. In feite wordt de boeking dus geplaatst bij de betreffende reisorganisatie. Het zijn dan ook de reisvoorwaarden van de reisorganisatie die gelden bij een boeking van een reis. De algemene voorwaarden voor de producten van het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog gelden niet voor de reizen. De reisorganisatie is lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De reisorganisatie heeft een jarenlange ervaring in het organiseren van op maat gemaakte groepsreizen. Het maximumaantal deelnemers aan de reizen bedraagt 24 personen. Wanneer men zich individueel aanmeldt op ‘kamerindeling’, dan zullen alleen personen van hetzelfde geslacht bij elkaar op een tweepersoonskamer worden geplaatst. Indien uit de samenstelling van de groep blijkt dat een dergelijke combinatie niet kan worden gerealiseerd, dan zal alsnog een éénpersoonskamer moeten worden betrokken. Dit houdt tevens in dat de éénpersoonskamertoeslag zal moeten worden betaald.

Annuleren reizen

Indien u uw reis dient te annuleren, dan gelden annuleringsvoorwaarden zoals die staan beschreven in de reisvoorwaarden van de reisorganisatie. Met het oog hierop wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. De reisorganisatie kan dit voor u in orde maken. Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers, kan een reis komen te vervallen. Indien u de reissom gedeeltelijk of in zijn geheel heeft overgemaakt, dan wordt het betreffende bedrag op uw rekening teruggestort. Een dergelijke restitutie geldt overigens niet voor de eventueel afgesloten annuleringsverzekering.

Bestellen boeken en syllabi

Bij het bestellen van een door Huub Pragt geschreven boek of syllabus krijgt u binnen enkele dagen een exemplaar toegezonden. U dient pas te betalen wanneer u het product heeft ontvangen. De verzending gaat namelijk vergezeld van een factuur. Hierop treft u dan de betalingsgegevens aan. De rekening dient te worden voldaan naar ABN-AMRO-rekening NL09ABNA0555858898 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz, onder vermelding van de titel van de syllabus of het boek en het factuurnummer.

Deze betalingsvoorwaarde geldt niet bij de bestelling van het boek Opper-Nubië uit de reeks Rijk der Farao’s. Na uw bestelling via het bestelformulier op deze website ontvangt u een factuur per e-mail. Nadat het totaalbedrag van € 42,50 plus verzendkosten door u is overgemaakt op ABN-AMRO-rekening NL85ABNA0579729133 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz wordt het boek toegezonden.

De laatste wijziging in deze betalingsvoorwaarden vond plaats op 10 mei 2017.
Deze betalingsvoorwaarden vervangen alle eerder opgestelde betalingsvoorwaarden.