Kaas aangetroffen in het graf van Ptahmose

In 2010 werd in de necropool van Sakkara het verloren gewaande graf van Ptahmose, de burgemeester van Memfis teruggevonden. Het graf dateert uit de vroege 19de dynastie en werd voor het eerst door moderne schatgravers bezocht in de vroege jaren 1820. Beelden, reliëfs en pilaren uit dit graf werden opgekocht door Giovanni d’Anastasi, de meest vooraanstaande verzamelaar van Egyptische oudheden in die tijd. De verkoop van zijn privécollectie zorgde ervoor dat in 1828 diverse elementen uit het graf van Pathmose in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden terechtkwamen. Zo beschikt het museum over djed-pilaren, twee zitbeelden en een reliëffragment uit het graf van Ptahmose. Het graf zelf verdween door zandstormen weer onder het woestijnzand.

De Egyptische archeologen troffen in 2010 onder meer een gebroken pot aan met een keiharde wittige substantie en een stuk linnen dat werd mogelijk gebruikt om de inhoud af te dekken of te conserveren. Op woensdag 15 augustus 2018 werd bekend gemaakt dat de Italiaanse chemicus Enrico Greco, verbonden aan de universiteit van Catania, de substantie heeft geanalyseerd. Hij is van mening dat het vermoedelijk de oudste vorm van harde kaas is die archeologen ooit hebben gevonden. Hoewel de nieuwsberichten vooral spreken over de extreme ouderdom van de Egyptische kaas, is het aantreffen van kaas in een Egyptisch graf op zich al een buitengewoon bijzondere vondst. In 1941 ontdekten de Egyptische archeologen Ahmed Zaky en Zaky Iskander resten van kaas die zich bevond in twee albasten vazen. Deze lagen echter in een graf in Sakkara dat teruggaat op de 1ste dynastie. De kaasresten zouden daarmee ongeveer 5000 jaar oud zijn. Dit was tot voor kort de enige verwijzing naar kaas uit het oude Egypte. Van vrijwel alle producten die in het oude Egypte werden vervaardigd kennen we de benamingen. Geen enkele Egyptische tekst geeft echter een woord dat met kaas zou mogen worden vertaald, laat staan dat er voorstellingen van het bereiden, consumeren of offeren van kaas bekend zijn. Dit maakt de recente ontdekking des te bijzonder.

Lees het artikel: Extreem overjarige kaas gevonden in 3300 jaar oude Egyptische tombe.