Hawass op zoek naar Anchesenamon

Sinds het begin van januari 2018 vinden opgravingen plaats in het Westelijke Dal, een zijwadi van het Dal der Koningen op de westoever in Loeksor. De archeologische werkzaamheden, waarbij ongeveer een honderdtal Egyptische werklieden zijn betrokken, worden uitgevoerd onder het toeziend oog van Zahi Hawass. De opgravingen vinden plaats in de directe omgeving van KV23, het graf van Eje en zijn gericht op het vinden van het graf van koningin Anchesenamon. Tot op heden is geen enkel grafvoorwerp van deze vijf jaar oudere halfzus en echtgenote van Toetanchamon aan het licht gekomen. Op dinsdag 18 juli 2017 liet Hawass in een interview al doorschemeren dat hij op het punt stond om het graf van de beroemde koningin te ontdekken. Radarscans zouden hebben aangetoond dat zich op een diepte van vijf meter mogelijk een toegang tot een tombe bevindt. Ook zouden de aangetroffen foundation deposits in deze richting wijzen. Het opgravingsproject wordt gefinancierd door Discovery Channel.

Lees het artikel van 10 april 2018: Have Archaeologists Discovered the Tomb of King Tut’s Wife? Maybe.
Lees ook het artikel uit januari 2018: Archaeologists Begin Search for Tomb of King Tut’s Wife.

Infrarood scan Toetanchamon’s graf in de planning

Infrarood scan Toetanchamon's graf in de planningDe Egyptische Minister van Oudheden heeft aangekondigd dat er op donderdag 5 november gestart zal worden met het maken van een infrarood scan van de wanden in het graf van Toetanchamon. Daarmee willen ze testen of er verborgen ruimtes achter de wanden verstopt zitten. Het scannen zal plaatsvinden op de twee wanden die door Nichloas Reeves zijn aangewezen als ‘verdacht’ omdat er verborgen ruimtes achter zouden kunnen zitten.

Lees het hele artikel: Infrared thermography to be applied to Tutankhamun’s tomb

Ligt Nefertiti nog steeds begraven in het graf van Toetanchamon?

Noordwand in de grafkamer van KV 62Op maandag 5 oktober 2015 kwam een tegenreactie op het onderzoek van Nicholas Reeves. Egyptoloog Tom Hardwick is een specialist op het vlak van Egyptische Kunst en is als adviseur werkzaam in Egypte bij de inrichting van het Grand Egyptian Museum in Caïro. Hij neemt de argumenten van Reeves kritisch onder de loep.

Het verschil van mening komt vooral tot uiting wanneer het gaat om de voorstelling van het mondopeningsritueel op de noordelijk grafwand van KV 62. Reeves is van mening dat de linker mummievormige figuur oorspronkelijk Nefertiti voorstelde en dat de rechter figuur met het luipaardvel een typische weergave is van Toetanchamon in de vroege Post-Amarna periode. Deze voorstellingen zouden voor de begrafenis van Toetanchamon zijn hergebruikt. De cartouches zouden zijn overgeschilderd met de namen van Toetanchamon en Eje. Hardwick beargumenteerd waarom hij denkt dat dit niet zo is. Hij is van mening dat links Toetanchamon en rechts zijn opvolger Eje is te zien.

Lees hier het hele artikel: Is Nefertiti still buried in Tutankhamun’s tomb?

Graf van Toetanchamon wordt gerestaureerd

Dal der KoningenOp zondag 20 september 2015 werd bekend gemaakt dat KV 62, het graf van Toetanchamon, voor onbepaalde tijd wordt gesloten voor het publiek.

Het een en ander hangt samen met restauratiewerkzaamheden. Deze beslissing komt niet ongelegen. Het ligt in de lijn van verwachtingen dat binnenkort een onderzoek zal worden start in het kader van de theorie van Nicholas Reeves. Deze Britse egyptoloog is van mening dat zich achter de wanden van de grafkamer van KV 62 twee ruimtes bevinden die de grafinventaris van Nefertiti zouden bevatten. Een radaronderzoek zal dit moeten gaan uitwijzen.

Lees hier het hele artikel: Tutankhamun’s tomb to close for restorations.

Toetanchamon’s mummie blijft in Dal der Koningen

Toetanchamon's mummie blijft in Dal der KoningenNa veel discussie is besloten dat de mummie van Toetanchamon niet zal verhuizen naar het Egyptisch Museum in Caïro. De mummie zal in het graf blijven, maar zal wel op een andere plek komen te liggen. Hij ligt nu vrij dicht bij de in/uitgang. De Getty Foundation zal de zijkamer gaan opknappen, waar vervolgens een nieuw belichtingssysteem zal worden geïnstalleerd. Dat zal een mysterieuze sfeer gaan creëren waarin de mummie bewaard zal worden.

Lees het hele artikel: Tutankhamun’s mummy to remain in Valley of the Kings

Egyptische archeologische missie in Dal der Koningen

Nieuwe archeologische missie in Dal der KoningenOp 1 augustus 2015 zal er een nieuwe Egyptische archeologische missie van start gaan in het Dal der Koningen. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat een missie in het Dal der Koningen gaat opgraven die alleen uit Egyptische experts bestaat. De missie staat onder supervisie van de minister van Oudheden Mamdouh el-Damaty en wordt geleid door Dr. Moestafa Waziry met velddirecteur Salah el-Masekh aan zijn zijde.
Ze gaan graven in de gebieden ten noorden en zuiden van het graf van Ramses IV (KV2), waar in 1902 voor het laatst is opgegraven.

Lees het hele artikel: Exclusive: New excavations in Valley of the Kings