Godsvrouw van Amon

Geplaatst op

Godsvrouw Sjepenoepet II als sfinx - Neues Museum BerlijnVolgens het Egyptische gebruik, dat zijn intrede deed aan het begin van het Nieuwe Rijk, schonk de farao zijn koninklijke dochter of één van zijn bijvrouwen ten huwelijk aan de god Amon. De reden van deze grote verandering in godsdienstige rituelen moet worden gezocht in de steeds groter wordende macht van de priesters van Thebe. Door zijn dochter, in de rol van Godsvrouw van Amon, direct in de tempelrituelen te betrekken kon de farao meer macht uitoefenen op het religieus beleid van de priesters van Amon. Door het rituele huwelijk van zijn dochter met de god Amon kon de farao zich beroepen op de goddelijke afkomst van zijn koninklijke stamboom. Toch trad de Godsvrouw van Amon formeel nooit in het huwelijk met een aards persoon, wat niet wil zeggen dat zij geen kinderen zou kunnen krijgen. Opvallend is dat de Godsvrouw van Amon haar opvolgster adopteerde. Meestal betrof het een nicht uit haar familie. Om hun politieke en religieuze macht te doen gelden stuurden de Koesjitische vorsten van de 25ste dynastie hun prinsessen naar Thebe, waar ze Godsaanbidster en Godsvrouw van Amon werden. Zij droegen de dubbele Uraeusslang en beschikten over uitgestrekte domeinen. Hun naam werd zelfs in een cartouche geschreven. Het belang van de Godsvrouw van Amon in de 25ste dynastie blijkt uit de versiering van hun grafkapellen te Medinet Haboe. Ze worden daar op gelijke voet afgebeeld met de zwarte farao. Ook aanbidden ze de goden en offeren ze rechtstreeks aan hen. De goden op hun beurt omhelzen, bekronen en zogen haar.

Voor nadere informatie over deze lezing kunt u telefonisch contact opnemen met Huub Pragt via
06-12162042. U kunt ook een e-mail sturen naar info@egyptologie.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Terug naar: Lezingen.