Winter school 2020 ‘Zon, maan en planeten’

 210,00 inclusief drie lunches en het schriftelijke cursusmateriaal

De Winter school 2020 ‘Zon, maan en planeten’ is een cursus van drie opeenvolgende dagen die start op zondag 20 december 2020. De zes lessen vinden plaats in de Caesarzaal op de eerste verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze cursus is inclusief drie lunches in restaurants in de Leidse binnenstad. Om deel te kunnen nemen aan de Winter School dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

1 op voorraad

Deze klassikale Winter school 2020 ‘Zon, maan en planeten’ in het RMO is met tien cursisten volgeboekt. Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Winter school 2020 ‘Zon, maan en planeten’

In het Oude Egypte spelen de zichtbare hemellichamen een belangrijke rol, zowel in het Dodengeloof als in het dagelijks leven. Zo markeert het verschijnen van verschillende sterrenbeelden het begin van de drie seizoenen, de twaalf maanden en de 36 decaden. De Egyptenaren zien hun goden in de zon, de maan en de sterren weerspiegeld. ‘Urenpriesters’ volgen gedurende de nacht van uur tot uur de reis van de zonnegod Ra aan de stand van de sterren. Volgens de Egyptische opvattingen gaat de ondergegane zon namelijk niet onder de aarde door, maar reist hij in de door de slang Mehen verduisterde nachtbark van het westen terug naar het oosten. Tijdens deze moeizame vaartocht door het vruchtwater van de hemelgodin Noet treft de nachtgestalte van de zonnegod Ra vele gevaren op zijn route. De altijd in de nacht zichtbare sterrenbeelden rondom de noordelijke hemelpool, de tekens uit de dierenriem, Orion en Sothis en de 36 decanen vormen belangrijke oriëntatiepunten voor de juiste navigatie. Ook de steeds weer afnemende en wassende maan en de vijf zichtbare planeten spelen daarbij een belangrijke rol. De verbintenis tussen het ondergaan van de zon en het sterven van de mens is in de Egyptische geloofsopvatting onvermijdelijk. Alleen door de dood kan nieuw leven ontstaan. De herhaaldelijke tocht langs de hemel van de zonnegod Ra getuigt daarvan. Iedere avond zal hij sterven en iedere ochtend opnieuw worden geboren. Het doel van de aan de ondergegane zon gelijkgestelde overledene is er aan het begin van de nacht op gericht om in het westen het graf van Osiris te bereiken. Osiris is met zijn groene huidskleur de brenger van vruchtbaarheid en wederopstanding. Door zich met hem te verenigen kan de zon zich transformeren naar een verschijningsvorm van Horus, de zoon van Osiris. Ook de overledene ondergaat dit proces en zal het nieuwe leven in een andere werkelijkheid bereiken. Dat kan alleen door een vervolg te geven aan de nachtelijke hemelreis. De dode zal obstakels en gevaarlijke gebieden moeten omzeilen. De vijandige slang Apopis is daarbij zijn grootste tegenstander. Iets dat deze hindernissen kan overwinnen is het bezit van inzicht. In de teksten die de nachtelijke hemelreis behandelen, wordt het inzicht als het vergoddelijkte personage Sia voorgesteld. Hij vaart mee in de nachtbark van de zon.

Maatregelen in het Rijksmuseum van Oudheden

Per cursusles van maximaal tien deelnemers is bij het museum een reservering gemaakt in het tijdslot voorafgaand aan de begintijd van de cursusles. Omdat het museum uitgaat van een maximum aantal aanwezige bezoekers per uur, wordt nadrukkelijk verzocht om zich niet te vroeg te melden. Zo kan worden voorkomen dat er teveel mensen in de Taffehzaal aanwezig zijn. Ieder cursist dient voorafgaand aan iedere cursusles zelf een entreeticket te verwerven aan de kassabalie in de Taffehzaal. Dit kan uitsluitend door middel van het tonen van uw geldige Museumkaart.

Helaas is het niet meer mogelijk dat de cursisten in het museumcafé verzamelen op de begane grond om daarna als groep naar de Caesarzaal op de eerste verdieping te gaan. Na aanmelding bij de kassa kunnen de cursisten zich op eigen gelegenheid naar de Caesarzaal begeven. De publieksmedewerkers van het RMO zullen de route naar de zaal uitleggen.

In de Caesarzaal zijn tafels aanwezig, maar zijn de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst. Het museumcafé is open voor het bestellen van de bij de cursusprijs inbegrepen kop koffie of thee. Het is helaas niet meer mogelijk om met de gehele cursusgroep in het museumcafé plaats te nemen. Indien er plek is, is het wel mogelijk om op eigen gelegenheid in het museumcafé te zitten. Ook wordt er, in lijn met de geldende horecamaatregelen, naar contactgegevens gevraagd indien van de faciliteiten van het café gebruik wordt gemaakt.

Kijk voor alle maatregelen die het RMO heeft genomen voor een veilig museumbezoek op de website van het RMO. Wellicht staat uw vraag ook tussen de Veelgestelde Vragen.

Data

Zondag 20 december, maandag 21 december en dinsdag 22 december 2020.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Locatie Leiden

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28. De lessen worden gegeven in de Caesarzaal op de eerste verdieping.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.