Online Winter school 2020 ‘Zon, maan en planeten’

 165,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De Winter school 2020 ‘Zon, maan en planeten’ is een online cursus van drie opeenvolgende dagen die start op zondag 20 december 2020. De zes lessen worden uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Van de cursusprijs gaat € 15,- als een donatie naar het Rijksmuseum van Oudheden.

16 op voorraad

Winter school 2020 ‘Zon, maan en planeten’

In het Oude Egypte spelen de zichtbare hemellichamen een belangrijke rol, zowel in het Dodengeloof als in het dagelijks leven. Zo markeert het verschijnen van verschillende sterrenbeelden het begin van de drie seizoenen, de twaalf maanden en de 36 decaden. De Egyptenaren zien hun goden in de zon, de maan en de sterren weerspiegeld. ‘Urenpriesters’ volgen gedurende de nacht van uur tot uur de reis van de zonnegod Ra aan de stand van de sterren. Volgens de Egyptische opvattingen gaat de ondergegane zon namelijk niet onder de aarde door, maar reist hij in de door de slang Mehen verduisterde nachtbark van het westen terug naar het oosten. Tijdens deze moeizame vaartocht door het vruchtwater van de hemelgodin Noet treft de nachtgestalte van de zonnegod Ra vele gevaren op zijn route. De altijd in de nacht zichtbare sterrenbeelden rondom de noordelijke hemelpool, de tekens uit de dierenriem, Orion en Sothis en de 36 decanen vormen belangrijke oriëntatiepunten voor de juiste navigatie. Ook de steeds weer afnemende en wassende maan en de vijf zichtbare planeten spelen daarbij een belangrijke rol. De verbintenis tussen het ondergaan van de zon en het sterven van de mens is in de Egyptische geloofsopvatting onvermijdelijk. Alleen door de dood kan nieuw leven ontstaan. De herhaaldelijke tocht langs de hemel van de zonnegod Ra getuigt daarvan. Iedere avond zal hij sterven en iedere ochtend opnieuw worden geboren. Het doel van de aan de ondergegane zon gelijkgestelde overledene is er aan het begin van de nacht op gericht om in het westen het graf van Osiris te bereiken. Osiris is met zijn groene huidskleur de brenger van vruchtbaarheid en wederopstanding. Door zich met hem te verenigen kan de zon zich transformeren naar een verschijningsvorm van Horus, de zoon van Osiris. Ook de overledene ondergaat dit proces en zal het nieuwe leven in een andere werkelijkheid bereiken. Dat kan alleen door een vervolg te geven aan de nachtelijke hemelreis. De dode zal obstakels en gevaarlijke gebieden moeten omzeilen. De vijandige slang Apopis is daarbij zijn grootste tegenstander. Iets dat deze hindernissen kan overwinnen is het bezit van inzicht. In de teksten die de nachtelijke hemelreis behandelen, wordt het inzicht als het vergoddelijkte personage Sia voorgesteld. Hij vaart mee in de nachtbark van de zon.

Data

Zondag 20 december, maandag 21 december en dinsdag 22 december 2020.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.