Online Vragenronde Hiërogliefenschrift

 40,00

In twee lessen van twee uur worden de basisprincipes van het Egyptische hiërogliefenschrift doorgenomen. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Deze onlinecursus gaat op woensdag 19 oktober 2022 van start. Cursisten die zich voor 19 oktober 2022 aanmelden voor de online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift die op woensdag 11 januari 2023 van start gaat, kunnen de twee onlinebijeenkomsten ‘Vragenronde Hiërogliefenschrift’ gratis bijwonen.

26 op voorraad

Beschrijving

Vragenronde Hiërogliefenschrift

Het Egyptische hiërogliefenschrift behoort tot de oudste schriftsystemen ter wereld. Voor velen vormen de oude beeldtekens een mysterieus raadselschrift. In een Vragenronde Hiërogliefenschrift wordt de liefhebber van het Oude Egypte nader ingewijd in het geheim van het Egyptische beeldschrift. De twee onlinebijeenkomsten op een woensdagavond duren beide twee uur. De door Huub Pragt geschreven syllabus ‘Hiërogliefenschrift’ vormt daarbij de leidraad. Tijdens het eerste deel van de eerste onlinebijeenkomst op woensdag 19 oktober 2022 wordt antwoord gegeven op vragen als ‘Wat is klankaanvulling? Wanneer treedt tekenverplaatsing op? Wat is een collectivum? Waaraan herkent men het tweevoud? Wanneer gebruikt men een nisbe? In het tweede deel van de onlineles worden de specifieke vragen besproken die de cursisten per e-mail hebben ingediend. Ook is het mogelijk om tijdens de les mondeling vragen te stellen.
Tijdens de tweede onlinebijeenkomst op woensdag 21 december worden vragen behandeld die betrekking hebben op de offerformule op stèles uit het Middenrijk. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de Egyptische deelwoorden en de relatiefvorm. De hiërogliefenteksten die zijn verwerkt in het oefenmateriaal van de cursus Hiërogliefenschrift zijn voor een groot deel afkomstig van voorwerpen uit de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. We zullen tijdens de lessen voornamelijk kijken naar de teksten die op deze museumvoorwerpen staan weergegeven. De onlinebijeenkomsten kunnen uitsluitend worden bijgewoond door cursisten die in het verleden de cursus Hiërogliefenschrift hebben gevolgd of door klanten die de achtdelige Videoreeks Hiërogliefenschrift hebben besteld.

Extra informatie

Lestijden

19.30 – 21.30 uur.

Data

Les 1. Woensdag 19 oktober 2022.
Les 2. Woensdag 21 december 2022.

Zoom

De onlinelessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De onlinecursus 'Vragenronde Hiërogliefenschrift’ bestaat uit twee lessen van twee uur en is bedoeld voor docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen kunnen zich verder verdiepen in de Oudegyptische cultuur. Aan deze cursus is geen huiswerk verbonden. Toch dient u rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Bij deze twee lessen zal een presentielijst worden bijgehouden. Na afronding van deze onlinecursus heeft u de basiskennis verworven over het Egyptisch hiërogliefenschrift en bent u in staat om een Middelegyptische stèle te vertalen. Het vormt de ideale voorbereiding op de online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift, die op woensdag 11 januari 2023 van start gaat.

Aantal deelnemers

Om deze onlinecursus van start te laten gaan is een minimum van 10 deelnemers een vereiste. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 30 personen.

Cursusmateriaal

De Vragenronde Hiërogliefenschrift is gebaseerd op de cursussyllabus 'Hiërogliefenschrift'. In principe zullen de cursisten die intekenen op deze cursus van twee lessen al beschikken over deze syllabus omdat zij in het verleden de beginnerscursus hebben bijgewoond. Deze syllabus kan ook voor € 25,- als een pdf worden besteld. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.