Vervolgcursus Hiërogliefenschrift

 260,00

Deze cursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u reeds eerder kennis heeft opgedaan over Hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. De cursus is gestart op zaterdag 25 september 2021 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt gebruik van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te laten scannen bij de kassa van het museum. Daarbij kan het voorkomen dat een ID-bewijs wordt gecontroleerd. Kijk voor meer informatie op coronacheck.nl.

9 op voorraad

Beschrijving

Vervolgcursus Hiërogliefenschrift

In deze cursus worden de belangrijkste grammaticale zaken van het Middelegyptisch, die in de cursus Hiërogliefenschrift aan bod zijn gekomen, opnieuw besproken. Daarnaast zullen ook enkele nieuwe grammaticale begrippen worden uitgelegd. Zo wordt in hoofdstuk vier de ’toestandsvorm’ behandeld. Ook de deelwoordvorm voor de toekomende tijd en de in het Nieuw-Egyptisch vaak voorkomende ‘omvormers’ komen in deze cursus aan bod. Veel aandacht gaat uit naar het vertalen van teksten die zijn terug te vinden op voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Als eerste teksten worden de stèles van Anchnesit, Emhat en Antefoker gelezen. Daarna volgt een gedeelte uit hoofdstuk 72 van het Dodenboek. Deze tekst staat in kleurrijke hiërogliefen weergegeven op de beroemde dodenkist van Peftjaoeneith. De tekst als oefening bij het vijfde hoofdstuk dateert uit het Oude Rijk en is in het Oudegyptisch opgesteld. Het betreft een opschrift op de buitenwand van de mastaba van Hetepherachet. Daartegenover staat dat de teksten bij het zesde en zevende hoofdstuk zijn opgetekend in het Nieuw-Egyptisch. Eerst lezen we een tekst op een reliëf uit het graf van generaal Horemheb. Daarna lezen we het lied van de blinde harpspeler uit de grafkapel van Paätonemheb. De kennis van het Middelegyptisch biedt de cursist voldoende basis om ook deze laatste drie teksten te kunnen vertalen.

Het is ook mogelijk om deze cursus geheel online bij te wonen. Zie hiervoor Online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift.

Extra informatie

Lestijden

14.00-16.00 uur.

Data

Les 1. zaterdag 25 september 2021.
Les 2. zaterdag 9 oktober 2021.
Les 3. zaterdag 6 november 2021.
Les 4. zaterdag 11 december 2021.
Les 5. zaterdag 15 januari 2022.
Les 6. zaterdag 22 januari 2022.
Les 7. zaterdag 5 februari 2022.
Les 8. zaterdag 5 maart 2022.
Les 9. zaterdag 19 maart 2022.
Les 10. zaterdag 2 april 2022 in de vorm van een rondleiding.

Locatie

Nehalenniazaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Coronacheck

Het Rijksmuseum van Oudheden maakt gebruik van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te laten scannen bij entree van het museum. Daarbij kan het voorkomen dat een ID-bewijs wordt gecontroleerd. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl/.
Verder dient iedereen anderhalve meter afstand bewaren. Ook zal iedereen die ouder is dan 13 jaar een mondkapje moeten dragen in het museum. Het mondkapje mag af wanneer men gaat zitten in de cursuszaal of in het museumcafé.

Entreeprijs RMO

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat een cursus doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan een cursusles deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de cursuslessen niet in data verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Vervolgcursus Hiërogliefenschrift' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.