Vervolgcursus Hiërogliefenschrift

 260,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

Deze cursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u reeds eerder kennis heeft opgedaan over Hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. De cursus gaat van start op zaterdag 17 oktober 2020. Met uitzondering van de laatste twee lessen vinden de bijeenkomsten op zaterdagmiddag plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Inbegrepen is een syllabus, koffie en thee. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

2 op voorraad

Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Vervolgcursus Hiërogliefenschrift

In deze cursus worden de belangrijkste grammaticale zaken van het Middelegyptisch, die in de cursus Hiërogliefenschrift aan bod zijn gekomen, opnieuw besproken. Daarnaast zullen ook enkele nieuwe grammaticale begrippen worden uitgelegd. Zo wordt in hoofdstuk vier de ‘toestandsvorm’ behandeld. Ook de deelwoordvorm voor de toekomende tijd en de in het Nieuw-Egyptisch vaak voorkomende ‘omvormers’ komen in deze cursus aan bod. Veel aandacht gaat uit naar het vertalen van teksten die zijn terug te vinden op voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Als eerste teksten worden de stèles van Anchnesit, Emhat en Antefoker gelezen. Daarna volgt een gedeelte uit hoofdstuk 72 van het Dodenboek. Deze tekst staat in kleurrijke hiërogliefen weergegeven op de beroemde dodenkist van Peftjaoeneith. De tekst als oefening bij het vijfde hoofdstuk dateert uit het Oude Rijk en is in het Oudegyptisch opgesteld. Het betreft een opschrift op de buitenwand van de mastaba van Hetepherachet. Daartegenover staat dat de teksten bij het zesde en zevende hoofdstuk zijn opgetekend in het Nieuw-Egyptisch. Eerst lezen we een tekst op een reliëf uit het graf van generaal Horemheb. Daarna lezen we het lied van de blinde harpspeler uit de grafkapel van Paätonemheb. De kennis van het Middelegyptisch biedt de cursist voldoende basis om ook deze laatste drie teksten te kunnen vertalen.

Data

Les 1. zaterdag 17 oktober 2020.
Les 2. zaterdag 31 oktober 2020.
Les 3. zaterdag 14 november 2020.
Les 4. zaterdag 28 november 2020.
Les 5. zaterdag 12 december 2020.
Les 6. zaterdag 9 januari 2021.
Les 7. zaterdag 23 januari 2021.
Les 8. zaterdag 6 februari 2021.
Les 9. zondag 7 maart 2021.
Les 10. zondag 21 maart 2021 in de vorm van een rondleiding over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Lestijden

Zaterdagmiddag 14.00-16.00 uur. De laatste twee lessen vinden op zondagmiddag van 14.00-16.00 uur plaats.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerst les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.