Vervolgcursus Hiërogliefenschrift

 260,00

Deze cursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u reeds eerder kennis heeft opgedaan over Hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. De cursus gaat van start op zaterdag 17 oktober 2020. De zevende les op zaterdag 23 januari 2021 en de achtste les op zaterdag 6 februari 2021 worden online via zoom aangeboden.  De laatste twee lessen vinden op zondagmiddag plaats in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Inbegrepen is een syllabus, koffie en thee. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

Uitverkocht

Beschrijving

Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Vervolgcursus Hiërogliefenschrift

In deze cursus worden de belangrijkste grammaticale zaken van het Middelegyptisch, die in de cursus Hiërogliefenschrift aan bod zijn gekomen, opnieuw besproken. Daarnaast zullen ook enkele nieuwe grammaticale begrippen worden uitgelegd. Zo wordt in hoofdstuk vier de ‘toestandsvorm’ behandeld. Ook de deelwoordvorm voor de toekomende tijd en de in het Nieuw-Egyptisch vaak voorkomende ‘omvormers’ komen in deze cursus aan bod. Veel aandacht gaat uit naar het vertalen van teksten die zijn terug te vinden op voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Als eerste teksten worden de stèles van Anchnesit, Emhat en Antefoker gelezen. Daarna volgt een gedeelte uit hoofdstuk 72 van het Dodenboek. Deze tekst staat in kleurrijke hiërogliefen weergegeven op de beroemde dodenkist van Peftjaoeneith. De tekst als oefening bij het vijfde hoofdstuk dateert uit het Oude Rijk en is in het Oudegyptisch opgesteld. Het betreft een opschrift op de buitenwand van de mastaba van Hetepherachet. Daartegenover staat dat de teksten bij het zesde en zevende hoofdstuk zijn opgetekend in het Nieuw-Egyptisch. Eerst lezen we een tekst op een reliëf uit het graf van generaal Horemheb. Daarna lezen we het lied van de blinde harpspeler uit de grafkapel van Paätonemheb. De kennis van het Middelegyptisch biedt de cursist voldoende basis om ook deze laatste drie teksten te kunnen vertalen.

Maatregelen in het Rijksmuseum van Oudheden

Tot dinsdag 9 februari 2021 blijft het RMO gesloten. Na die periode is bij het museum per cursusles van maximaal tien deelnemers  een reservering gemaakt in het tijdslot voorafgaand aan de begintijd van de cursusles. Omdat het museum uitgaat van een maximum aantal aanwezige bezoekers per uur, wordt nadrukkelijk verzocht om zich niet te vroeg te melden. Zo kan worden voorkomen dat er teveel mensen in de Taffehzaal aanwezig zijn. Ieder cursist dient voorafgaand aan iedere cursusles zelf een entreeticket te verwerven aan de kassabalie in de Taffehzaal. Dit kan uitsluitend door middel van het tonen van uw geldige Museumkaart.

Helaas is het niet meer mogelijk dat de cursisten in het museumcafé verzamelen op de begane grond om daarna als groep naar de Caesarzaal op de eerste verdieping te gaan. Na aanmelding bij de kassa kunnen de cursisten zich op eigen gelegenheid naar de Caesarzaal begeven. De publieksmedewerkers van het RMO zullen de route naar de zaal uitleggen.

In de Caesarzaal zijn tafels aanwezig, maar zijn de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst. Het museumcafé is open voor het bestellen van de bij de cursusprijs inbegrepen kop koffie of thee. Het is helaas niet meer mogelijk om met de gehele cursusgroep in het museumcafé plaats te nemen. Indien er plek is, is het wel mogelijk om op eigen gelegenheid in het museumcafé te zitten. Ook wordt er, in lijn met de geldende horecamaatregelen, naar contactgegevens gevraagd indien van de faciliteiten van het café gebruik wordt gemaakt.

Kijk voor alle maatregelen die het RMO heeft genomen voor een veilig museumbezoek op de website van het RMO. Wellicht staat uw vraag ook tussen de Veelgestelde Vragen.

Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift

Vanuit zijn werkkamer in Austerlitz vertelt egyptoloog Huub Pragt over de verschillende hulpmiddelen die ter beschikking staan met betrekking tot het bestuderen van het Hiërogliefenschrift en het eigen maken van de Middelegyptische taal. De volgende vier onderwerpen komen in aparte video-opnames ter sprake:
1. Leerboeken, 2. Grammatica’s, 3. Woordenboeken, 4. Internet.
Klik hier op Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift.

Extra informatie

Data

Les 1. zaterdag 17 oktober 2020.
Les 2. zaterdag 31 oktober 2020.
Les 3. zaterdag 14 november 2020, online.
Les 4. zaterdag 28 november 2020.
Les 5. zaterdag 12 december 2020.
Les 6. zaterdag 9 januari 2021, online.
Les 7. zaterdag 23 januari 2021, online.
Les 8. zaterdag 6 februari 2021, online.
Les 9. zondag 7 maart 2021.
Les 10. zondag 21 maart 2021 in de vorm van een rondleiding over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Lestijden

Zaterdagmiddag 14.00-16.00 uur. De laatste twee lessen vinden op zondagmiddag van 14.00-16.00 uur plaats.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden, met uitzondering van les 3 op zaterdag 14 november 2020.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.