Online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift

 273,00

Deze onlinecursus van tien lessen kan alleen worden bijgewoond wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over Hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. De onlinecursus gaat van start op woensdag 11 januari 2023.
Ter voorbereiding op deze cursus wordt een online Vragenronde Hiërogliefenschrift gehouden op twee woensdagavonden in het najaar van 2022.

27 op voorraad

Beschrijving

Online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift

In deze onlinecursus worden de belangrijkste grammaticale zaken van het Middelegyptisch, die in de onlinecursus Hiërogliefenschrift aan bod zijn gekomen, opnieuw besproken. Daarnaast zullen ook enkele nieuwe grammaticale begrippen worden uitgelegd. Zo wordt in hoofdstuk vier de ’toestandsvorm’ behandeld. Ook de deelwoordsvorm voor de toekomende tijd en de in het Nieuw-Egyptisch vaak voorkomende ‘omvormers’ komen in deze cursus aan bod. Veel aandacht gaat uit naar het vertalen van teksten die zijn terug te vinden op voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Als eerste teksten worden de stèles van Anchnesit, Emhat en Antefoker gelezen. Daarna volgt een gedeelte uit hoofdstuk 72 van het Dodenboek. Deze tekst staat in kleurrijke hiërogliefen weergegeven op de beroemde dodenkist van Peftjaoeneith. De tekst als oefening bij het vijfde hoofdstuk dateert uit het Oude Rijk en is in het Oudegyptisch opgesteld. Het betreft een opschrift op de buitenwand van de mastaba van Hetepherachet. Daartegenover staat dat de teksten bij het zesde en zevende hoofdstuk zijn opgetekend in het Nieuw-Egyptisch. Eerst lezen we een tekst op een reliëf uit het graf van generaal Horemheb. Daarna lezen we het lied van de blinde harpspeler uit de grafkapel van Paätonemheb. De kennis van het Middelegyptisch biedt de cursist voldoende basis om ook deze laatste drie teksten te kunnen vertalen.

Extra informatie

Lestijden

19.30-21.30 uur.

Data

Les 1. Woensdag 11 januari 2023.
Les 2. Woensdag 18 januari 2023.
Les 3. Woensdag 25 januari 2023.
Les 4. Woensdag 1 februari 2023.
Les 5. Woensdag 8 februari 2023.
Les 6. Woensdag 15 februari 2023.
Les 7. Woensdag 15 maart 2023.
Les 8. Woensdag 22 maart 2023.
Les 9. Woensdag 29 maart 2023.
Les 10. Woensdag 5 april 2023.

Zoom

De onlinelessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De online Vervolgcursus Hiërogliefenschrift’ bestaat uit tien lessen van twee uur en kan alleen worden bijgewoond wanneer u eerder kennis heeft opgedaan over Hiërogliefenschrift. De cursus wordt gevolgd door docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen verdiepen zich verder in de Oudegyptische cultuur. Aan deze cursus is huiswerk verbonden in de vorm van het maken van vertaaloefeningen. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les.
Na afronding van deze onlinecursus heeft u nog meer kennis verworven over het hiërogliefenschrift en het Middelegyptisch als taal. U bent u in staat om diverse Egyptische teksten te vertalen. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Om deze onlinecursus van start te laten gaan is een minimum van 10 deelnemers een vereiste. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 30 personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Vervolgcursus Hiërogliefenschrift' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.