Online Summer School ‘Egypte en de Bijbel’

 140,00 inclusief het schriftelijk cursusmateriaal

Vanaf donderdag 30 juli 2020 wordt deze cursus van zes lessen online aangeboden via zoom. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. De zes online lessen vinden steeds van 14.00 tot 16.00 uur plaats, met om 15.00 uur een pauze van een kwartier. Deze cursus is volgeboekt.

Uitverkocht

Egypte en de Bijbel

In de Bijbelse geschiedenis neemt Egypte een bijzondere plaats in. Het land wordt bijna zevenhonderd keer in de Hebreeuwse Bijbel genoemd. Daarna wordt Egypte in het Nieuwe Testament nog eens vijfentwintig keer genoemd, waardoor het de meest genoemde plaats buiten Kanaän is in de Bijbel. Veel gebeurtenissen die in de Hebreeuwse Bijbel staan beschreven, speelden zich af ten tijde van het Nieuwe Rijk. De status van het volk van Israël als relatieve nieuwkomer moet in dat kader worden gezien. Zo zal het verhaal over Jozef, de zoon van Jacob, nader worden bekeken. Nadat hij door zijn broers aan handelsreizigers was verkocht, belandde hij in Egypte. Daar maakte hij carrière en werd Onderkoning. Ook werd hij de droomuitlegger van de farao. Het Bijbelboek Exodus vertelt het verhaal over de onderdrukking van de Israëlieten in Egypte en de uiteindelijke bevrijding na Moses’ optreden aan het hof van farao. Egypte werd door tien plagen getroffen zo beschrijft de Bijbel. Is hiervoor een wetenschappelijk verklaring te geven? Een poging om vast te stellen hoe de uittocht uit Egypte precies is verlopen, is verre van eenvoudig. Volgens het boek Exodus 1:11 heeft de farao de Israëlieten als dwangarbeiders ingezet bij de bouw van de ‘voorraadstad’ Raämses. Dit moet de Hebreeuwse weergave zijn van Pi-Ramessoe, de residentie die door Ramses II in de Nijldelta werd gebouwd. Dit valt te dateren rond 1270 v.Chr. in de 19de dynastie. Veel aandacht zal worden besteed aan de plaatsnamen die worden genoemd als tussenstations bij de uittocht uit Egypte op weg naar het beloofde land. Een ander bekend verhaal uit het Nieuwe Testament is de vlucht naar Egypte door de heilige familie. Kort na het bezoek van de Magi verscheen er een engel aan Jozef in een droom. Deze vertelde hem om met Maria en het kind Jezus naar Egypte te vluchten, omdat koning Herodes het kind zou zoeken om hem te doden. In deze Summer School wordt dieper ingegaan op het feit dat Jezus een gedeelte van zijn jeugd in Egypte heeft doorgebracht.

Les 1   donderdag 30 juli 2020 – De schepping
Les 2   zaterdag 1 augustus 2020 – Jozef in Egypte
Les 3   maandag 3 augustus 2020 – De Atonhymne en Psalm 104
Les 4   dinsdag 4 augustus 2020 – De uittocht uit Egypte
Les 5   woensdag 5 augustus 2020 – Hel en verdoemenis
Les 6   zaterdag 8 augustus 2020 – De wederopstanding uit de dood

 

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Een computer met een webcam is erg handig bij het stellen van vragen, maar is niet verplicht. U kunt de cursus ook als toehoorder bijwonen zonder camera of microfoon. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.

Test en instructie

Enkele dagen voor aanvang van de online cursus worden twee test-momenten georganiseerd. Iedere deelnemer kan dan controleren of de apparatuur naar behoren werkt. Deelnemers krijgen hierover tijdig een bericht toegezonden.

Schriftelijk materiaal

De cursussyllabus 'Egypte en de Bijbel' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 12 personen.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 24 personen.

Lestijden

De zes lessen vinden steeds van 14.00 tot 16.00 uur plaats, met om 15.00 uur een pauze van een kwartier.

Lesdata

Les 1   donderdag 30 juli 2020 – De schepping
Les 2   zaterdag 1 augustus 2020 – Jozef in Egypte
Les 3   maandag 3 augustus 2020 – De Atonhymne en Psalm 104
Les 4   dinsdag 4 augustus 2020 – De uittocht uit Egypte
Les 5   woensdag 5 augustus 2020 – Hel en verdoemenis
Les 6   zaterdag 8 augustus 2020 – De wederopstanding uit de dood