Summer School 2019 Liefde in het Oude Egypte

 265,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

Op dinsdag 4 juni 2019 gaat de Summer School ‘Liefde in het Oude Egypte’ van start. De acht lessen vinden plaats in de Trajanuszaal op de begane grond van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

24 op voorraad

Summer School 2019 Liefde in het Oude Egypte

Slechts zelden zijn teksten teruggevonden die ons een glimp gunnen van het gevoelsleven van de oude Egyptenaren. Een klein aantal poëtische geschriften is op papyri en ostraka bewaard gebleven in de vorm van gedichten en liederen die de liefde bezingen. Korte persoonlijke emotionele notities tussen twee geliefden zijn pas voor het eerst te vinden in het Middenrijk. De meest sprekende teksten en voorstellingen dateren echter uit het Nieuwe Rijk. Ze zijn voornamelijk aangetroffen in het arbeidersdorp Deir el-Medina. De gedichten klinken verrassend direct over het onderwerp liefde en gevoel. Metaforen, alliteraties, herhalingen en andere poëtische technieken worden daarbij gebruikt. In de liefdespoëzie staan verzen opgetekend van jongens en meisjes. De meisjesliederen zijn niet zelden uitdagender dan die van de jongens. Bij beide groepen valt een zeer romantische toon te beluisteren. Een opvallend gegeven is dat moeders vaak als bemiddelaars optreden tussen de jonggeliefden. Tijdens deze Summer School 2019 wordt niet alleen een licht geworpen op de liefdesverhoudingen binnen de samenleving. Ook de problematiek rond huwelijk en echtscheiding komt aan bod. Huwelijken werden in het oude Egypte niet officieel gesloten. In de meeste gevallen werden daarover afspraken door de vaders geregeld en trok de jonge vrouw bij de man in. Zij bracht een bruidsschat mee bestaande uit kleine huishoudelijke artikelen, kleding en eventueel juwelen. Wat ze inbracht bleef haar eigendom en zij kon er vrijelijk over beschikken. Bij verstoting of echtscheiding was dat dan vaak het enige dat haar restte.

Informatie

Deze cursus van vier dagen vindt plaats in de Trajanuszaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Inbegrepen in de cursusprijs is een syllabus, koffie en thee en drie lunches in restaurants in de binnenstad van Leiden. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken.

Locatie Leiden

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28. De Trajanuszaal bevindt zich op de begane grond en beschikt over tafels en stoelen.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Data Leiden

Dinsdag 4, woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2019