Raadselachtige voorwerpen

 145,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal

De cursus Raadselachtige voorwerpen bestaat uit zes lessen en gaat van start op zondag 12 januari 2020. Inbegrepen is een syllabus, koffie en thee. De lessen vinden plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

20 op voorraad

In deze cursus worden raadselachtige voorwerpen uit het oude Egypte besproken. Van de meeste gebruiksvoorwerpen die in de graven zijn teruggevonden is vaak eenvoudig te bepalen wat de functie ervan is geweest. Wanneer we er al aan zouden twijfelen, dan bieden de voorstellingen op graf- of tempelwanden uitkomst. Vaak staat in een kort bijschrift vermeld welke handeling met het voorwerp wordt uitgevoerd. Toch zijn er nog verscheidene objecten bekend waarvan nog steeds niet met zekerheid kan worden vastgesteld wat de oorspronkelijke functie ervan is geweest. Vaak zijn deze voorwerpen gebruikt bij complexe rituelen en is in de loop der eeuwen de vorm ervan om praktische redenen aangepast. Een van de meest raadselachtige voorwerpen staat bekend als imy-oet. Twee vergulde exemplaren zijn aangetroffen in het graf van Toetanchamon. Het blijkt een fetisjembleem te zijn. Aandacht gaat uit naar het flagellum dat nechacha werd genoemd. Bekeken wordt of het houten model van de Sakkaravogel door de lucht zou kunnen zweven. En wat was de functie van de houten schijf met een balk uit het graf van architect Cha?  Ook rituele voorwerpen worden nader bekeken. Zo komt het gespleten instrument pesesj-kef ter sprake, dat werd gebruikt bij het Mondopeningsritueel. Ook vele amuletten met vreemde vormen worden besproken. Vaak betreft het een verzameling van religieuze ideeën die tot één voorwerp zijn samengebundeld.

Locatie Leiden

Caesarzaal, eerste verdieping Rijksmuseum van Oudheden

Lestijden

Eerste les zondagochtend, daarna zaterdagochtend 10.30-12.30 uur.

Lesdata

Les 1. zondag 12 januari 2020
Les 2. zaterdag 25 januari 2020
Les 3. zaterdag 8 februari 2020
Les 4. zaterdag 14 maart 2020
Les 5. zaterdag 18 april 2020
Les 6. zaterdag 2 mei 2020