Onlinelezingen bij rondleidingenreeks ‘Egypte in Leiden’

 130,00

De inleidende onlinelezingen bij de rondleidingenreeks ‘Egypte in Leiden’ beslaat vijf lezingen van een uur. Deze vinden plaats op zaterdagmiddag en worden uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De reeks gaat op zaterdag 1 oktober 2022 van start met de lezing ‘Mastaba’.

15 op voorraad

Beschrijving

Lezingen ‘Egypte in Leiden’

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een Egyptische verzameling die uit ruim 1400 voorwerpen bestaat. De zalen beslaan de gehele tentoonstellingsruimte op de begane grond van het museum. De collectie behoort tot de tien belangrijkste Egyptische verzamelingen in de wereld. De topstukken uit de museumcollectie vormen de leidraad van de vaste tentoonstelling. Vele van deze topstukken zijn wereldberoemd. Gedurende vijf zaterdagmiddagen wordt in een inleidende lezing een specifiek thema uit de Egyptische oudheid belicht. De archeologische vondsten die daarbij worden getoond staan in relatie tot de Egyptische verzameling van het RMO. Te denken valt aan beelden, vazen, sieraden, papyrusvellen, beschilderde mummiekisten en mummies van mensen en dieren uit de Leidse collectie en elders in de wereld. U krijgt gaandeweg het verhaal te horen over het leven in het oude Egypte en Nubië, culturen die bij velen ook nu nog sterk tot de verbeelding spreken. Voorbeelden zijn het schrijversbeeld uit het Oude Rijk, de mastaba van Hetepherachet, de stèles uit Abydos, het dubbelbeeld van Maya en Merit, de reliëfs van generaal Horemheb, de pilaren uit het graf van Ptahmose, het vergulde bronzen beeld van de god Osiris en de mummiekist van de priester Peftjaoeneith.

Vanaf donderdag 1 september 2022 kunt zich ook aanmelden voor losse onlinelezingen, de kosten bedragen dan € 30,- per lezing.

Op zaterdag 1 oktober 2022 vindt de lezing ‘Mastaba’ plaats.
Op zaterdag 22 oktober 2022 vindt de lezing ‘Mummies’ plaats.
Op zaterdag 10 december 2022 vindt de lezing ‘Beeldhouwkunst’ plaats.
Op zaterdag 21 januari 2023 vindt de lezing ‘Huisraad’ plaats.
Op zaterdag 4 februari 2023 vindt de lezing ‘Tempelrituelen’ plaats.

Het is ook mogelijk om de inleidende lezingen en de daaropvolgende rondleiding fysiek bij te wonen in het Rijksmuseum van Oudheden. Zie hiervoor Rondleidingen ‘Egypte in Leiden’.

Extra informatie

Tijden

Zaterdagmiddag 14.00-15.00 uur.

Data

Zaterdag 1 oktober 2022 lezing 'Mastaba'.
Zaterdag 22 oktober 2022 lezing 'Mummies'.
Zaterdag 10 december 2022 lezing 'Beeldhouwkunst'.
Zaterdag 21 januari 2023 lezing 'Huisraad'.
Zaterdag 4 februari 2023 lezing 'Tempelrituelen'.

Zoom

De onlinelezingen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lezingen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan ieder onlinelezing krijgt u een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat u kunt gebruiken.

Aantal deelnemers

Om een onlinelezing van start te laten gaan is een minimum van 8 deelnemers een vereiste. Het maximumaantal onlinedeelnemers bedraagt 15 personen.

Video-opname

Iedere deelnemer krijgt na een onlinelezing een e-mailbericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.