Onlinelezing Nefertari, de geliefde koningin

 30,00

De onlinelezing ‘Nefertari, de geliefde koningin’ duurt twee uur en vindt plaats op zaterdag 11 februari 2023. Deze lezing begint om 14.00 uur. U kunt zich ook aanmelden voor de live versie van de lezing Nefertari, de geliefde koningin in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het totaalaantal deelnemers, online en live, bedraagt maximaal dertig personen. De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

2 op voorraad

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bij te wonen: Lezing Nefertari, de geliefde koningin.

Onlinelezing: Nefertari, de geliefde koningin

Farao Ramses II uit de 19de dynastie heeft in zijn lange leven zeven vrouwen aan zijn zijde gekend die de titel voerden ‘Grote Echtgenote van de koning’. De belangrijkste vrouw in zijn leven was echter zijn eerste echtgenote Nefertari. Zij schonk Ramses vijf zonen waaronder de beoogde troonopvolger Amonherchopsjef en twee dochters, Meritamon en Meritatoem. De monumenten waarop koningin Nefertari wordt afgebeeld doen vermoeden dat zij een zeer bijzondere vrouw is geweest. Haar leidende rol, vergeleken met die van talloze andere echtgenotes van farao’s, wordt vooral bevestigd door het feit dat zij zich zeer regelmatig in het gevolg van Ramses bevindt. Bij publieke, officiële en religieuze aangelegenheden wordt zij talloze malen aan de zijde van haar echtgenoot voorgesteld. Bij de inwijding van de kleine tempel van Aboe Simbel die aan de godin Hathor en aan Nefertari zelf is gewijd, is de koningin persoonlijk aanwezig. Over het algemeen wordt een koningin op kniehoogte van de farao afgebeeld. Nefertari wordt echter in verscheidene voorstellingen afgebeeld op vrijwel gelijke hoogte met haar man Ramses II.
Nefertari speelde een belangrijke rol in de buitenlandse politiek van haar echtgenoot. Het bewijs hiervoor ligt in een brief aan Padoechepa, de koningin van de Hethieten. Daarin verzekert Nefertari de Grote Koningin van de Hethieten haar ‘zusterlijke’ vriendschap. Nefertari draagt naast de standaardaanduiding ‘Grote Echtgenote van de Koning’ vele eretitels zoals ‘Meesteres van Opper- en Neder-Egypte’ en ‘Meesteres van alle landen’. Enkele titels mogen als bijnamen worden opgevat zoals de ‘Zeer Geprezene’, de ‘Mooie van Gezicht’ of ‘Godin van Charme’. Haar afkomst is nooit met zekerheid vastgesteld. Eén van de weinige voorwerpen die in QV66, het graf van Nefertari, zijn teruggevonden is een paar sandalen. Ook werd een donkerblauwe ronde knop uit faience, dat ooit aan een kistje heeft vastgezeten, aangetroffen. Aan de bovenzijde van de knop staat de naam weergegeven van farao Eje uit de 18de dynastie. Vele egyptologen gaan er hierdoor vanuit dat er een familieband heeft bestaan tussen Nefertari en Eje.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 11 februari 2023.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen. De maximaal 15 deelnemers die staan ingeschreven voor de live versie in het Rijksmuseum van Oudheden krijgen ook de link naar zoom toegezonden. Zij zouden er dus eventueel voor kunnen kiezen om de lezing alsnog online bij te wonen.

Zoom

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de Zoom-lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de online-deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De onlinelezing wordt opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.