Onlinelezing Herodotus’ Egypte

 30,00

De onlinelezing ‘Herodotus’ Egypte’ duurt twee uur en vindt plaats op zaterdag 1 april 2023. Deze lezing begint om 14.00 uur. U kunt zich ook aanmelden voor de live versie van de lezing Herodotus’ Egypte in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het totaalaantal deelnemers, online en live, bedraagt maximaal dertig personen. De lezing maakt onderdeel uit van de lezingencyclus Geschenk van de Nijl.

9 op voorraad

Beschrijving

De mogelijkheid bestaat om deze lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bij te wonen: Lezing Herodotus’ Egypte.

Onlinelezing: Herodotus’ Egypte

De befaamde Griekse historicus Herodotus maakte vele studiereizen. Hij schreef negen omvangrijke reisverslagen die de Historiën worden genoemd. Deze verzameling vormt het oudste en omvangrijkste werk in de Griekse proza dat behouden is gebleven en houdt het midden tussen herinneringen van een reiziger en een poging om, waar het kan, een objectief geschiedkundig verslag te geven. In zijn boeken beschrijft Herodotus de Perzische oorlogen die de Grieken op dat moment met de Perzen voerden. In dat kader kreeg Egypte, als belangrijk onderdeel van het Perzische rijk, bijzonder veel aandacht. Het tweede boek van de Historiën en een deel van het derde boek zijn aan Egypte gewijd. Bovendien werd ook in de overige boeken regelmatig gerefereerd aan zijn ervaringen in Egypte. In zijn geschriften over Egypte wijdt hij uitvoerig uit over de geografie, de geschiedenis en de mythologie van de Egyptenaren. Daarnaast vertelt hij over de zeden en gewoontes in het land, in het bijzonder op religieus gebied. Hij beschrijft soms zeer gedetailleerd de waarnemingen die hij heeft gedaan. Zo probeert hij ook een verklaring te geven voor het jaarlijks buiten zijn oevers treden van de Nijl. Ook onderzoekt Herodotus de oorsprong van de Egyptische beschaving. Hij stelt zelfs dat de Egyptische beschaving mogelijk ouder is dan de Griekse beschaving. Herodotus doet ook verslag van een mummificatie. Daarbij vertelt hij in geuren en kleuren over de praktijken van de Egyptische balsemers.
Herodotus beweert voortdurend dat hij de informatie die hij geeft, uit de eerste hand heeft. Zijn reis door Egypte zou dan ergens tussen 449 en 430 v. Chr. plaats hebben gevonden. Sommige deskundigen twijfelen echter aan zijn beweringen en geloven niet dat hij een dergelijke reis zelfs heeft gemaakt. Zijn verhalen wijken vaak af van wat inmiddels bekend is over de oud-Egyptische samenleving. Het is inderdaad zo dat Herodotus ook verhalen heeft geschreven die aantoonbaar niet op waarheid berusten. Zijn voornaamste bron was de mondelinge traditie, de verhalen van priesters en mensen uit het gewone volk. Vanzelfsprekend zal regelmatig zijn voorgekomen dat deze personen het zelf bij het verkeerde eind hadden. Soms krijgen de verhalen van Herodotus zelfs een hoog entertainment karakter. Herodotus’ waarnemingen in Egypte en de beschrijvingen daarvan zijn van grote invloed geweest binnen de klassieke wereld. Binnen de egyptologie vormen zijn Historiën nog steeds een belangrijke bron van discussie.

Extra informatie

Datum

Zaterdag 1 april 2023.

Aanvang

14.00 uur.

Aantal deelnemers

Het maximumaantal online deelnemers bedraagt 15 personen. De maximaal 15 deelnemers die staan ingeschreven voor de live versie in het Rijksmuseum van Oudheden krijgen ook de link naar zoom toegezonden. Zij zouden er dus eventueel voor kunnen kiezen om de lezing alsnog online bij te wonen.

Zoom

De lezing wordt in de vorm van een meeting via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de Zoom-lezing dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de lezing krijgen de online-deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.

Hand-out

Na afloop van de online lezing zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.

Video-opname

De onlinelezing wordt opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden. Enkele dagen na de lezing krijgen zowel de live als online deelnemers een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.